Liga kadetov

Informácie

Formát súťaže

1.       Základná časť (ZČ)

- Prihlásené družstvá budú rozdelené do 4. skupín (A, B, C, D).
- Družstvá odohrajú v skupine 1x doma 1x vonku proti družstvám zo skupiny.

2.       Nadstavbová časť

a) Top 14
- Družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste v skupinách (A, B, C, D) po základnej časti postupujú do skupiny Top 14.
- Družstvá umiestnené na 4. miestach (A, B, C, D) postupujú na kvalifikačný turnaj o dve postupové miesta do skupiny Top 14.
- Družstvá v skupine Top 14 odohrajú 1x doma 1x vonku proti družstvám zo skupiny
- Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú

b) Regionálne poháre
- Družstvá ktoré nepostúpia do skupiny Top 14 vytvoria skupiny v ktorých odohrajú dlhodobú časť o poháre jednotlivých skupín.
- Počet družstiev a skupín určí SZĽH na základe geografickej polohy družstiev.
- Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú.

Záverečný turnaj štyroch o titul Majster SR v kategórii kadet
Družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste v skupine Top 14 sa kvalifikujú na záverečný turnaj ligy kadetov o titul Majstra Slovenskej Republiky.

Bodovanie: Základná a nadstavbová časť sa hrá dvojbodovým systémom podľa čl. 6.8 Súťažného poriadku

- dva body víťaznému družstvu
- po jednom bode každému družstvu za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase
- žiadny bod družstvu, ktoré prehralo

Smernica pre súťaž: Smernica pre súťaž LKA 2020/2021

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2020-2021 link /Rozhodnutia 2020-2021 TU    App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž LKA 2020/2021

 

 

 

Spracoval: LP / pr2020