Slovenská hokejová liga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2019-2020:                     Slovenská hokejová liga

Oficiálne logo súťaže 2019-2020:                      

Smernica pre súťaž 1HL 2019-2020:                        smernica 1HL

Usmernenia riadiaceho orgánu 2019-2020:             usmernenie č. 1 zo 17.9.2019

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2019-2020:           link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2019-2020 - EXJ, EXD, 1LJ, 1LD, LKa, EXT (Tipsport), 1LS (SHL), 2LS a EXŽ/

Riadiaci orgán súťaže 2019-2020:                       SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 1. ligy 

Ligová rada 1. ligy seniorov 2019-2020:              Miroslav Lipovský, Rastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail                               


Počet účastníkov 2019-2020:      10 (+ SR 18)

Účastníci 2019-2020: 

Bratislava Capitals  HC Bratislava s.r.o. (mediálne Bratislava Capitals)  MHK Dubnica nad Váhom  MHK Dubnica (mediálne MHK TSS Group Dubnica)   HK Levice (farmárske družstvo HK Nitra)    HK Martin (mediálne HK VITAR Martin)   HK ‘95 Považská Bystrica HK´95 Považská Bystrica      HK Skalica, s.r.o.  HK Skalica s.r.o.      HK Spišská Nová Ves HK Spišská Nová Ves     HC Topoľčany HC TOPOĽČANY   HK TrnavaHK Trnava (mediálne HK Gladiators TrnavaMsHK DOXXbet Žilina MsHK Žilina a.s. (mediálne MsHK DOXXbet Žilina)Reprezentácia SR 18SR 18


Klubové web linky / soc. siete:  HC Bratislava s.r.o. (mediálne Bratislava Capitals) MHK Dubnica (mediálne MHK TSS Group Dubnica) HK Levice (farmárske družstvo HK Nitra) HK Martin (mediálne HK VITAR Martin) HK 95 Považská Bystrica   HK Skalica s.r.o.   HK Spišská Nová Ves HC Topoľčany  HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava) MSHKM Žilina s.r.o. (mediálne MsHK DOXXbet Žilina) SR 18  

Web 1HL: TU

Promo: TU

FB 1HL: https://www.facebook.com/prvaliga.sk/          

ALL STARS GAME 2020: Topoľčany, 11.01.2020, článok TU, livestream TU


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ)
Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 36 kôl (36 zápasov)

 
ALL STARS GAME 2020: Topoľčany, 11.01.2020

2. časť – NADSTAVBA A (1.-6.) družstvá umiestnené po ZČ na 1.-6. mieste, každý s každým 1xD,1xV, 10 kôl
 
2. časť – NADSTAVBA B (7.-10.) družstvá umiestnené po ZČ na 7.-10. mieste, každý s každým 2xD,2xV, 12 kôl
 
Každé družstvo 1HL odohrá s družstvom SR 18 dva zápasy (1x doma a 1x vonku), ako podporu prípravy družstva SR na MS U18, I. div. sk. A 2020.
 
3. časť – PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE: Odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste v Nadstavbovej skupine A (1.-6.) a družstvá umiestnené v nadstavbovej sk. B (7. – 10.) na 1. a 2. mieste systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5., max. 7 kôl na 4 víťazné zápasy. Postupujúce
družstvá z B skupiny (7.-10.) budú nasadené ako 7. a 8. účastník Play-Off Štvrťfinále podľa vyššieho umiestnenia po Základnej časti.
SEMIFINÁLE: Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na 4 víťazné zápasy.
FINÁLE: Víťazi Semifinále hrajú Finále 1.-2. na 4 víťazné zápasy.

 
ZOSTUP / POSTUP
Z 1. HL SR 2019/2020 nezostupuje do 2. ligy seniorov žiadne družstvo. Víťaz 2LS 2019/2020 postupuje priamo do 1. HL SR 2020/2021. Víťaz 1HL SR 2019/2020 postupuje priamo do Tipsportligy 2020/2021.

 
HRACIE DNI: STREDA / PIATOK + vložené dni / Play-Off
HRACÍ ČAS: podľa nahlásenia (aktualizácie na www.hockeyslovakia.sk)
 
Termíny: termínovník 1HL 2019/2020
 
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Všetky body a skóre získané klubmi 1.HL so SR '18' do 1.12.2019 (zápasy klubov so SR '18' 1x vonku) budú automaticky započítané do tabuľky ZČ v reálnom čase.

Družstvá 1.-6. si prenášajú so sebou do Nadstavby A (1.-6.) všetky nahrané body a skóre zo ZČ.

Družstvá 7.-10. si prenášajú so sebou do Nadstavby B (7.-10.) všetky nahrané body a skóre zo ZČ.

Všetky body a skóre získané klubmi 1.HL so SR '18' od 3.12.2019 (zápasy klubov so SR '18' 1x doma) budú započítané každému klubu 1.HL do tabuľky príslušnej nadstavbovej časti (1.-6. al. 7.-10.) najneskôr po poslednom zápase SR '18' s klubom 1.HL v sezóne 2019/2020.

Družstvo SR 18 bude vedené mimo tabuľky.

Predĺženie a samostatné nájazdy: Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty stanovuje Ligová rada 1LS, športovo-technické náležitosti, špecifikácie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre 1. Ligu seniorov platnej pre sezónu 2019 / 2020.

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

 


ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória senior:  od 1.1.1999 a starší
 
Por. Názov zimný štadión STR/PIA SO/NED/sviatok mediálne
1. HK Skalica s.r.o. Skalica 17:00 17:00  
2. HK Trnava Trnava 17:30 17:30 HK Gladiators Trnava
3. HK Levice (farma HK NItra s.r.o.) Levice 18:00 18:00  
4. MsHK Žilina a.s. Žilina 18:00 18:00 MsHK DOXXbet Žilina
5. MHK Dubnica Dubnica 18:00 18:00 MHK TSS GROUP DUBNICA
6. HC Topoľčany Topoľčany 18:00 17:00  
7. HK Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 17:30 17:30  
8. HK ´95 Považská Bystrica Považská Bystrica 18:00 17:00  
9. HC Bratislava s.r.o. Aréna O. Nepelu, Bratislava 18:30 17:00 Bratislava Capitals
10. HK Martin Marrtin 18:00 18:00  
 -- SR 18 Aréna Piešťany 17:30 17:30  

*3) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na:   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/738/

4) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
5) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
6) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2019-2020:   2019-20 terminovnik.pdf
Štatistiky 2019-2020:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/home/

Web 1HL: TU

FB 1HL: https://www.facebook.com/prvaliga.sk/


Z m e n y    v y h r a d e n é.

 
aktualizácia 14.1.2020

Videozáznamy:

 

 

Spracoval: pr2019