K- Classic 1. liga dorastu

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2018-2019:   K-Classic 1. LIGA DORASTU   

Oficiálne logo súťaže 2018-2019: 
                                              


Počet účastníkov 2018-2019:      14  (Sk. A - 5, Sk. B - 5, Sk. C - 4)

Účastníci 2018-2019:

Sk. A: HOBA Bratislava  HK RUŽINOV´99 Bratislava   MHK Dubnica nad Váhom  HK Gladiators TRNAVA Logo havrani     

Sk. B:  HK Iskra Partizánske  HC Topoľčany   MHC Mikron Nové Zámky B   HC Lučenec   HK Brezno       

Sk. C:   MŠKM  Trebišov     Mládež HC 46 Bardejov    P.H.K. Prešov                              


Klubové web linky / soc. siete:

Sk. A:  HOBA Bratislava   HK Ružinov 99 Bratislava a.s.  MHK Dubnica   HK Trnava   HK Havrani Piešťany  

Sk. B:  HK Iskra Partizánske   HC Topoľčany  HC Nové Zámky s.r.o.   HC Lučenec  HK Brezno  

Sk. C:  MŠKM Trebišov   HK 46 Mládež Bardejov   P.H.K. Prešov n.o.   Ha Slávia Prešov   


Webhttps://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/ostatne-slovenske-sutaze/

FB:  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - ZÁKLADNÁ
Každé družstvo odohrá v skupine 20. kôl (2x doma ,2x vonku) -16 zápasov. Na základe umiestnenie v tabuľke bude družstvám udelená bodová  bonifikácia za umiestnenie nasledovne : 1. miesto -9 bodov, 2. miesto- 6 bodov, 3. miesto -3 bodov, 4.miesto -2 body, 5. miesto 1 bod.                                                                                                                                                                                                                
 
II. časť nadstavbová
Družstvá vytvoria podľa geografického rozdelenia dve nadstavbové skupiny:                                                 
Nadstavbová skupina ´´A´´ (8):  HOBA Bratislava, HK Lokomotíva N. Zámky, HK RUŽINOV´ 99 Bratislava, HK HAVRANI Piešťany, HK Dubnica nad Váhom, HC Topoľčany, HK Trnava , HK Iskra Partizánske                                                                      
Nadstavbová skupina ´´B´´ (6): HK 46 Bardejov, HK Brezno, H.A. Slávia Prešov, MŠK Trebišov, HC Lučenec. P.H.K. Prešov 
Družstvá odohrajú v nadstavbovej skupine 14 /10kôl (1x doma, 1x vonku).                                                                                                                                                                                                                                                  
 
III. časť - o umiestnenie západ/ východ                                                                                                             
Tejto skupiny sa zúčastňujú družstvá , ktoré v druhej nadstavbovej časti obsadili 5.-8. miesto ( v nads. sk. ´´A´´) resp. 4.-6. miesto (v nadst. Sk. ´´B´´).  Družstvá odohrajú 6 kôl/ 4 kôl -1x doma, 1x vonku v dvoch supinách.
 
III. časť play-off
Do tejto časti postupujú družstvá, ktoré sa umiestnili v nadstavbovej skupine ´´A´´  na 1.-5. mieste a družstvá, ktoré sa umiestnili na 1.-3. mieste v nadstavbovej časti ´´B´´.                                                                                          
štvrtfinále play off : 1A-5A, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B                                                                                                                                                                                                                                                        
Hrá sa na 3 víťazné stretnutia s tým, že prvé dve domáce stretnutia odohrá doma lepšie postavené družstvo po nadstavbovej časti.                                                                                                                                                               
semifinále play off: Najlepšie postavené družstvo zo skupiny A, ktoré vyhralo svoju štvrtfinálovú sériu proti najhoršie postavenému družstvu postupujúceho zo skupiny B (krížové pravidlo). V prípade, že bude nerovnomerný počet postupujúcich družstiev z jednej skupiny použije sa kľúč vytvorením  minitabuľky postupujúcich semifinalistov z príslušnej skupiny. Do tejto tabuľky sa započítavajú len vzájomné zápasy z nadstavbovej časti. Na základe tohto sa vytvoria semifinálové dvojičky napr. 1A- 3B, 1B-2B atď. V prípade postupu družstiev iba z jednej skupiny použijeme pravidlo 1-4,2-3.                                                                                                                                                                                                                                            
finále play off: hrá sa na tri víťazné stretnutia. V prípade postupu družstiev, ktoré sú z rovnakej skupiny platí pravidlo vzájomných zápasov z nadstavbovej časti. V prípade postupu dvoch družstiev z rozdielných skupín sa berie do úvahy zisk bodov v nadstavbovej časti.   
              
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.

2) Veková kategória dorast: po 1.1.2001 do 31.12.2002 (2001, 2002)
 
3) Hracie dni a čas K-Classic 1LD: ZČ - sobota- 14:00, nedeľa 10:30, resp. podľa nahlásených začiatkov klubov

 

 
 
 
úradné
začiatky
vložený
 
nahlásený domovský
 
 
 
sobota *
nedeľa *
 
 
zimný štadión
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
   
14:00
10:30
 
   
      14:00 10:30
 
   
    14:00 10:30
 
   
    14:00 10:30      
    14:00 10:30
 
   
      14:00 10:30      
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
      14:00 10:30      
      14:00 10:30      
      14:00 10:30      

 

*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/

5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            

6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              

7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

 

Termínovník 2018-2019:     2018-19 terminovnik.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-2018-2019
Štatistiky 2018-2019:           https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results-date/674/k-classic-1-liga-dorastu

Web: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/ostatne-slovenske-sutaze/
Fb:  https://www.facebook.com/SlovakHockey/

Z m e n y    v y h r a d e n é.


Partneri K-Classic 1. LIGY DORASTU:                

 

Partneri SZĽH:             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1   

 

 aktualizácia 1.8.2018

 

Spracovali: PK / pr2018