Kaufland extraliga dorastu

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2018-2019: Kaufland Extraliga dorastu                                                                  


Počet účastníkov 2018-2019:   14 

Účastníci 2018-2019:  HC ‘05 Banská Bystrica      HC SLOVAN Bratislava      HC Košice     MHk 32 Liptovský Mikuláš       MHA Martin    HK Mládež Michalovce    MMHK Nitra         HK ŠKP Poprad        MŠK Púchov        MHKM Skalica     HK Spišská Nová Ves     HK DUKLA Trenčín     HKM Zvolen    MsHKM Žilina


Klubové web linky / soc. siete:  

HC 05 Banská Bystrica   HC Slovan Bratislava a.s.  HC Košice s.r.o.  MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s.  MHA Martin  HK Mládež Michalovce   MMHK Nitra  HK ŠKP Poprad  MŠK Púchov  MHKM Skalica

HK Spišská Nová Ves   HK DUKLA Trenčín n.o.  HKM a.s. Zvolen   MSHKM Žilina s.r.o.     MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - ZÁKLADNÁ
a) Každé družstvo odohrá v základnej časti 52 zápasov. Družstvá sa stretnú 4 krát (2x doma, 2x vonku).
b) PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 
II. časť - PLAY OFF
Do časti play- off postupujú družstvá umiestnené po základnej časti na 1.- 8.mieste.
a) štvrťfinále: 1-8,2-7,3-6,4-5, hrá sa na 3 víťazné stretnutia.
b) semifinále: 1-4, 2-3, hrá sa na 3 víťazné stretnutia.
c) O 3. miesto: porazení semifinalisti zohrajú sériu na dve víťazné stretnutia. Prvý zápas odohrá doma družstvo umiestnené na horšom mieste po základnej časti.
d) Finále: víťazi semifinále hrajú na 3 víťazné stretnutia o Majstra SR. Začína sa hrať u družstva, ktoré sa lepšie umiestnilo po ZČ.
 
II. časť- Play- out :
Družstvá umiestnené po základnej časti na 9.- 14. mieste a stretnú 1x doma, 1x vonku (10 kôl). Body si družstvá prenášajú zo základnej časti. Družstvá umiestnené po tejto časti na 1.-5. mieste ostávajú pre sezónu 2019/20 v EXD. Družstvo umiestnené po tejto časti na 6. mieste priamo vypadáva do 1LD.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória dorast: po 1.1.2001 do 31.12.2002 (2001, 2002)
3) Hracie dni a čas Kaufland EXD: ZČ - sobota, nedeľa; vložené utorok, streda, piatok podľa nahlásených začiatkov klubov
 
 
 
 
úradné
začiatky
vložené
 
nahlásený domovský
 
 
 
sobota *
nedeľa *
utorok / streda / piatok *
 
zimný štadión
HC ‘05 Banská Bystrica   14:00 11:30 17:00 / 14:00   ZŠ Banská Bystrica
HC SLOVAN Bratislava   14:00 10:30 17:00 / 14:00   Aréna Ondreja Nepelu
HC Košice  
14:00
10:30
17:00 / 14:00
  STEEL Aréna Košice
MHk 32 Liptovský Mikuláš     14:00 10:30
17:00 / 14:00
  ZŠ Liptovský Mikuláš
MHA Martin   15:00 10:30
17:00 / 14:00
  ZŠ Martin
HK Mládež Michalovce     15:00 10:30
17:00 / 14:00
  ZŠ Michalovce
MMHK Nitra   15:45 11:30 17:00 / 14:00   ZŠ Nitra
HK ŠKP Poprad   15:45 11:45
17:00 / 14:00
  ZŠ Poprad
MŠK Púchov   14:00 10:30 17:00 / 14:00   ZŠ Púchov
MHKM Skalica     15:00 10:30 17:00 / 14:00   HANT Aréna Skalica
HK Spišská Nová Ves     14:00 10:30 17:00 / 14:00   ZŠ Spišská Nová Ves
HK DUKLA Trenčín   14:00 11:30 17:00 / 14:00   ZŠ Trenčín
HKM Zvolen     14:00 10:30
17:00 / 14:00
  ZŠ Zvolen
MsHKM Žilina     14:00 10:30 17:00 / 14:00   ZŠ Žilina
 
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/672/kaufland-extraliga-dorastu
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2018-2019:   2018-19 terminovnik.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-2018-2019


Z m e n y    v y h r a d e n é.


Partner KAUFLAND EXTRALIGY DORASTU :                 Kaufland

 

Partneri SZĽH :             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1  

 

aktualizácia 9.7.2018

 

Spracoval: PK / pr2018