2. liga seniorov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2018-2019:    2.Hokejová liga 

Oficiálne logo súťaže 2018-2019:                                                                      


Počet účastníkov 2017-2018:      17 (sk. "A" - 9, sk. "B" - 8)

Účastníci 2018-2019:      

Skupina "A" ZÁPAD           OAHL Bratislava    MŠK Púchov    HC DYNAMAX 96 Nitra      HK Brezno     HK Iskra Partizánske     Mšk HVIEZDA Dolný Kubín     HK Levice    HC Prievidza   HK 91 Senica

Skupina "B" VÝCHOD      Hokejovy Klub 58 Sanok   HC Rebellion Gelnica   HK Bardejov     MHk 32 Liptovský Mikuláš          HKM Rimavská Sobota     HK Sabinov     HK 2016 Trebišov


Klubové web linky / soc. siete: 

Sk. A - HC Bratislava s.r.o. ("B" družstvo, mediálne HC OSMOS Bratislava B) MŠK Púchov s.r.o.  HC 96 Nitra (mediálne HC DYNAMAX Nitra) HK Brezno HK ISKRA Partizánske Mšk HVIEZDA Dolný Kubín

HK Levice HC Prievidza HK 91 Senica 

Sk. B - HK 58 Sanok HC Rebellion Gelnica HK Bardejov MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. ("B" družstvo) MHK Kežmarok HKM Rimavská Sobota HK Sabinov HK 2016 Trebišov    


Web 2HL: http://druhaliga.sk/
FB 2HL: https://www.facebook.com/druhaliga/        

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - ZÁKLADNÁ (ZČ)
a) V základnej časti skupiny “A” sa stretnú družstvá každý s každým celkovo 2x (1x doma, 1x vonku) = 18 kôl
b) V základnej časti skupiny “B” sa stretnú družstvá každý s každým 2x (1x doma, 1x vonku) = 14 kôl
c) PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase
 
II. časť - O umiestnenie 5.- 8. v skupinách (skupina "A" a skupina "B")
a) Družstvu umiestnenému po ZČ v sk. "A" na 9. mieste skončila sezóna.
b) Časť O umiestnenie 5.-8. v sk. "A" odohrajú družstvá umiestnené po ZČ v sk. "A" na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 stretnutia (2 kolá). Časť O umiestnenie 5.-8. v sk. "B" odohrajú družstvá umiestnené po ZČ v sk. "B" na 5. až 8. mieste systémom nasadenia 5.-8. a 6.-7. na 2 stretnutia (2 kolá).
c) Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 5. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Víťazi sérií O umiestnenie 5.-8. sk. "B" odohrajú stretnutia o 5. miesto skupiny "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).
d) Porazené družstvá z časti O umiestnenie 5.-8. sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 7. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Porazené družstvá z časti O umiestnenie 5.-8. sk. "B" odohrajú stretnutia o konečné 7. miesto v skupine "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).
 
II. časť - Play Off v skupinách (skupina "A" a skupina "B")
a) Play Off Semifinále sk. "A" odohrajú družstvá umiestnené v sk. "A" po ZČ na 1. až 4. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia 1.-4. a 2.-3. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá). Play-Off Semifinále sk. "B" odohrajú družstvá umiestnené v sk. "B" po ZČ na 1. až 4. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia 1.-4. a 2.-3. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá).
b) Víťazi z Play-Off Semifinále sk. "A" hrajú Finále skupiny "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá). Víťazi Play-Off Semifinále PO sk. "B" hrajú Finále skupiny "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá).
c) Porazení z Play-Off Semifinále sk. "A" odohrajú stretnutia o konečné 3. miesto v skupine "A" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá). Porazení z Play-Off Semifinále sk. "B" odohrajú stretnutia o konečné 3. miesto v skupine "B" systémom nasadenia 1.-2. na 2 stretnutia (2 kolá).
 
II. časť - Play Off O 3. miesto a O víťaza 2LS (Finále)
a) Porazené družstvá Play-Off Finále sk. "A" a Finále sk. "B" hrajú proti sebe stretnutia o konečné 3. miesto 2LS systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá, 1x doma-1x vonku, príp. rozhodujúci zápas 1x neutrálne ihrisko).
b) Víťazi Play-Off Finále sk. "A" a Finále sk. "B" hrajú proti sebe Finále (O Víťaza 2LS) systémom nasadenia 1.-2. na 2 víťazné stretnutia (max. 3 kolá, 1x doma-1x vonku, príp. rozhodujúci zápas 1x neutrálne ihrisko).
 
III. časť BARÁŽ o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR)
a) Družstvo 1HL umiestnené na poslednom 4. mieste v časti O Play Out odohrá barážové stretnutia s Víťazom 2LS 2018/19. Baráž sa hrá na 4 víťazné stretnutia.

Športovo-technické informácie:

1) "B" družstvo: V súťažnej sezóne 2018/19 štartujú v 2LS "B" družstvá Liptovského Mikuláša a Bratislavy.
2) Farmárske družstvo: V súťažnej sezóne 2018/2019 nie je v 2LS farmárske družstvo.
3) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre farmárske družstvo, "B" družstvo a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
4) Hracie dni a čas 2LS: ZČ - sobota / vložené dni - podľa nahlásených začiatkov klubov
        SOBOTA začiatky stretnutí (hod., ZČ) * vložená nedeľa 1x (ZČ) *   zimný štadión
Sk. A HC Bratislava "B"   18:30           Hamuliakovo
  MŠK Púchov s.r.o.      17:30           Púchov
  HC 96 Nitra     20:00           Nitra
  HK Brezno     18:45           Brezno
  HK Iskra Partizánske     18:00           Partizánske
  MŠK HVIEZDA Dolný Kubín     17:30       17:30   Dolný Kubín
  HK Levice     17:30       17:30   Levice
  HC Prievidza    17:00       17:00   Prievidza
  HK 91 Senica      18:00       18:00   Senica
Sk. B HK 58 Sanok      18:00           Sanok
  HC Rebellion Gelnica     17:30           Gelnica
  HK Bardejov    17:30           Bardejov
  MHk 32 L. Mikuláš a.s. "B"     17:00           L. Mikuláš
  MHK Kežmarok   17:00           Kežmarok
  HKM Rimavská Sobota     17:00           Rimavská Sobota
  HK Sabinov     17:00           Sabinov
  HK 2016 Trebišov     17:30           Trebišov
 
* 5) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/614/2-liga-seniorov
6) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
7) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
8) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2018-2019:   2018-19 2LS terminovnik 28 6.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-2018-2019
Štatistiky 2018-2019:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/614/2-liga-seniorov

Informácie 2018-2019:   http://druhaliga.sk/
FB:  https://www.facebook.com/druhaliga/

Z m e n y    v y h r a d e n é.


Partneri:         Budiš

Posledná aktualizácia 11.7.2018

 

Spracoval: pr2018