Extraliga juniorov/Extraleague U20

Informácie

 KM SZĽH, ako riadiaci orgán EXJ za porušenie ustanovení čl. 20, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo juniorov MHC Martin hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. c), SP SZĽH odpočítaním 18 bodov v základnej časti EXJ 2015/2016 po jej ukončení (á 3 body za stretnutia č. 1021, 1031, 1273, 1282, 1042, 1051) bez zvýhodnenia súpera.

V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk).
V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).