1. hokejová liga SR

Informácie

Model súťaže a hrací systém: I. časť - základná - každé družstvo odohrá v základnej časti 44 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2 x doma, 2 x vonku * V prípade schválenia projektu stretnutí reprezentácie SR 18 s družstvami I. HL SR Výkonným výborom SZĽH sa tieto odohrajú na ihriskách družstiev I. HL SR aj na ihrisku reprezentácie SR "18" - ZŠ Trnava. Body a skóre dosiahnuté s reprezentáciou SR 18 sa riadne započítavajú do konečnej tabuľky. Družstvá umiestnené po základnej časti I. HL SR na 1. až 8. mieste postupujú do Play-Off I. HL SR. Pokiaľ by na základe nahraných bodov a skóre na postupovom mieste 1. až 8 figurovalo družstvo reprezentácie SR 18, tak namiesto neho postúpi do Play-Off družstvo umiestnené v poradí na 9. mieste tabuľky po Základnej časti I. HL SR. II. časť - Play Off - Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na tri víťazné stretnutia. Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na tri víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia. Baráž o Extraligu Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/IHL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia (túto časť riadi Pro-hokej, viď Baráž o Extraligu). Baráž o I. HL SR (12/IHL - 1/2LS). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia. II. časť - Play Out Tri družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 12. mieste odohrajú stretnutia v skupine Play-Out 1x doma, 1x vonku (6 kôl). Družstvá si do tejto skupiny prenášajú len body a skóre zo ZČ dosiahnuté so súpermi v tejto skupine. Hracie dni a čas: streda (18x), piatok (20x) - 17:00 hod.; vložené nedele (7x) o 17:00 hod. (Bardejov ST-PI o 17:30, NE 18:00 hod.; Detva ST-PI o 18:00, NE 17:00 hod.; Senica ST-PI o 18:00, NE o 17:00 hod.; P. Bystrica ST-PI o 18:00, NE o 17:00 hod, Topoľčany ST-PI-NE o 17:30 h.) Posledné dve kolá základnej časti (43. a 44. kolo) sa hrajú v jednotnom čase o 17:00 hod. Bodovanie: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod.