Informácie

 

Logo:                                                 

Štatút (aktualizácia 7.5.2024):  TU  

 
Propozície JOJ Šport Slovenského pohára 2024 (Manuál):  v príprave  

Aktualizovaný manuál pre Finálový víkend JOJ Šport Slovenského pohára obdržali zástupcovia účastníckych družstiev a príslušní športoví odborníci. 

 

Informácie Matriky SZĽH k JOJ Šport Slovenský pohár 2024:  v príprave 

 

Články k JOJ Šport Slovenský pohár 2024 (MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ) ( TU )