SLOVENSKÁ ŽENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2024-2025:                                               SLOVENSKÁ ŽENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
 
Oficiálne logo súťaže 2024-2025:                                               

Marketing:                                                                                     Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

Riadiaci orgán súťaže:                                                                  SZĽH, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady

Ligová rada SŽHL:                                                                         Kristína Šinkovič (predsedníčka), Eva Moleková (členka za kluby), Pavol Remžík - e-mail
 
Smernica pre súťaž SŽHL 2024-2025:                                          v príprave    

Usmernenia riadiaceho orgánu 2024-2025:                                 v príprave      

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2024-2025:                                v príprave v príprave

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2024-2025:                    Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

Termínovník SŽHL 2024-2025:                                                      v príprave 


Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2024-2025 (web):                  TU SŽHL (pdf)

Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa z majstrovských súťaží SZĽH 2024-2025:                 TU (termíny pdf)

Vekové kategórie 2024-2025:                                                                                                      TU (pdf) 


 

  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov


 

 

 

 

posledná aktualizácia 10.6.2024

prvotná aktualizácia 30.4.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2024