2. Slovenská hokejová liga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2024-2025:                                              2. SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
 
Oficiálne logo súťaže 2024-2025: