TIPOS Slovenská hokejová liga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2024-2025:                              TIPOS Slovenská hokejová liga (TIPOS SHL)
 
Oficiálne logo súťaže 2024-2025: 
                                                                                           
 
Generálny partner súťaže:                                                         TIPOS
 
Exkluzívny televízny mediálny                                                    
partner súťaže:                               
 
Partner súťaže:                                                                             Kaufland Logo
 

Marketing:                                                                                       Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

Riadiaci orgán súťaže:                                                                  SZĽH, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady

Ligová rada 1. ligy seniorov (TIPOS SHL):                                  Miroslav Lipovský (predseda), Rastislav Konečný (člen), Pavol Remžík (člen) - e-mail  

Smernica pre súťaž TIPOS SHL 2024-2025:                                v príprave    

Usmernenia riadiaceho orgánu 2024-2025:                                 v príprave      

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2024-2025:                                v príprave v príprave

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2024-2025:                    Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

Termínovník TIPOS SHL 2024-2025:                                             v príprave 

 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2024-2025 (web):                  TU 1.liga seniorov / TIPOS SHL (pdf)

Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa z majstrovských súťaží SZĽH 2024-2025:                 TU (termíny pdf)

Vekové kategórie 2024-2025:                                                                                                      TU (pdf)  


 

 

 

  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov


 

 

 

 

posledná aktualizácia 10.6.2024

prvotná aktualizácia 30.4.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2024