Tipos Extraliga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2024-2025:                                               Tipos Extraliga

Oficiálne logo súťaže 2024-2025:                                                 


Marketing:                                                                                   Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

Riadiaci orgán súťaže:                                                               SZĽH, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady

Ligová rada Extraligy seniorov (TIPOS Extraliga):                       Rastislav Konečný (člen za SZĽH), Pavol Remžík (člen), Imre Valášek (člen za kluby EXS) - e-mail  

Smernica pre súťaž EXS/Tipos Extaligy 2024-2025:                   v príprave    

Usmernenia riadiaceho orgánu 2024-2025:                               v príprave      

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2024-2025:                              v príprave v príprave

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2024-2025:                    Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

Termínovník Tipos Extraligy 2024-2025:                                    v príprave 


Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2024-2025 (web):                  TU Extraliga seniorov / Tipos extraliga (pdf)

Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa z majstrovských súťaží SZĽH 2024-2025:                 TU (termíny pdf)

Vekové kategórie 2024-2025:                                                                                                      TU (pdf)  


  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov


 

 

 

 

posledná aktualizácia 10.6.2024

prvotná aktualizácia 30.4.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2024