SLOVENSKÁ ŽENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                   SLOVENSKÁ ŽENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
 
Oficiálne logo súťaže 2023-2024:                                         
 
 
Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady (Kristína Šinkovič - predsedníčka,                                                                                         Eva Moleková - členka za kluby, Pavol Remžík - člen)  e-mail
 
Smernica pre súťaž EXŽ 2023-2024:                 Smernica (6.10.2023) 
 
                                                                              Smernica pre P_SN v PlayOff SŽHL zo dňa 15.1.24
 
                                                                              Smernica pre P_SN v časti O umiestn. 5.-9. SŽHL zo dňa 2.2.24
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:     TU  
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:    TU
 
Úradné správy a rozhodnutia
DK SZĽH 2023-2024:                             Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

Termínovník EXŽ 2023-2024:                             TU (aktualiz. 26.9.2023)
 
Marketing EXŽ 2023-2024:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do

súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 

 
POČET ÚČASTNÍKOV:                        9                                                                                                                                          
Skupina A
1. MHK-Martin                                             
2. ŽHKm Zvolen                                         
3. VLCI Žilina – mládež s.r.o. 
4. HC SLOVAN Bratislava a.s. (1)
 
Skupina B
1. HC Spišská Nová Ves (mediálne HC Osy Spišská Nová Ves)
2. ŽHK Michalovce 
3. ICE DREAM Čaňa 
4. ŽHK Poprad (mediálne Popradské líšky)
5. ŽHK 2000 – ŠARIŠANKA Prešov
6. v o ľ n o                                                  
 
(1) prevod licencie
 
MODEL SÚŤAŽE: (2)
(2) Pôvodný termínovník a model súťaže SŽHL 2023/2024 boli na základe požiadavky 8 klubov SŽHL dňa 26.9.2023 z II. časti Nadstavbová časť C a časť D,, III. časti Kvalifikácia o postup do Play-off a IV. časti PlayOff Semifinále, O 3. miesto, Finále, resp. O umiestnenie upravené na II. časť Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, O 3. miesto, Finále a II. časť o Umiestnenie 5.-9.
 
 
I. ČASŤ – ZÁKLADNÁ (SKUPINOVÁ): 
Skupina A (4 družstvá): 1. MHK Martin, 2. ŽHKm Zvolen, 3. VLCI Žilina – mládež, 4. HC SLOVAN Bratislava 
V skupine A odohrá každý s každým celkovo 3x (doma a vonku) = 9 kôl / zápasov
Družstvá umiestnené po ZČ sk. A na 1. až 4. mieste postupujú do Štvrťfinále PO (QF).
 
Skupina B (5 družstiev): 1. HC Spišská Nová Ves, 2. ŽHK Michalovce, 3. ICE DREAM Čaňa, 4. ŽHK Poprad (mediálne Popradské líšky, 5. ŽHK 2000 – ŠARIŠANKA Prešov, 6. v o ľ n o V skupine B odohrá každý s každým 1 x doma, 1 x vonku = 10 kôl / 8 zápasov
Družstvá umiestnené po ZČ sk. B na 1. až 4. mieste postupujú do Štvrťfinále PO (QF).
Družstvo umiestnené po ZČ sk. B na 5. mieste odohrá po skončení Štvrťfinále PO (QF)  časť O umiestnenie (5 až 9) s porazanými družstvami Štvrťfinálových sérií Play-Off..
 
Organizátor v Play-Off zabezpečí pre súpera rozkorčuľovanie v deň stretnutia od 9:00 do 9:30 hod. na upravenom ľade, ak sa kluby nedohodnú inak.
 
II. ČASŤ - PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF) (2), odohrajú družstvá umiestnené po ZČ sk. A na 1. až 4. mieste proti družstvám umiestneným v sk. B na 1. až 4. mieste krížovým systémom 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A, max. 3 kolá na 2 víťazné zápasy, s tým, že 1. zápas sa odohrá na ihrisku nižšie postaveného účastníka po ZČ, a 2. resp.prípadný 3. (rozhodujúci) na ihrisku vyššie postaveného družstva.
 
SEMIFINÁLE (SF), odohrajú postupujúce družstvá zo Štvrťfinále systémom: 1.-4., 2.-3., DD-VV-D (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)
 
O 3. MIESTO, porazené družstvá zo Semifinále odohrajú zápasy O 3. miesto systémom 1.-2., DD-VV-D (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)
 
FINÁLE (F) postupujúce družstvá zo Semifinále odohrajú zápasy F systémom 1.-2., DD-VV-D (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)
 
II. ČASŤ – O UMIESTNENIE 5.-9. (2)
Družstvo umiestnené po ZČ sk. B na 5. mieste odohrá po skončení Štvrťfinále PO (QF) s nepostupujúcimi družstvami časť O umiestnenie (5 až 9).
 
POSTUP / ZOSTUP  z jednoúrovňovej  súťaže sa nepostupuje ani nezostupuje sa
 
Predĺženie a samostatné nájazdyPravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž SŽHL 2023-2024
 
Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre SŽHL 2023-2024.
 
 
BODOVANIE /trojbodový systém/
3 body víťazstvo v riadnom hracom čase
2 body víťazstvo po predĺžení
2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch
1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch
0 bodov prehra v riadnom hracom čase
 
Pred začiatkom každého majstrovského zápasu odznie štátna hymna SR podľa Manuálu k začiatkom zápasov schválenom Ligovou radou.
 
PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 
Termíny:
ZÁKLADNÁ ČASŤ                                                                  
OKTÓBER 2023:        7./8.,14./15.,21./22., 28./29                                                                                                                                           
NOVEMBER 2023:      1.,4./5.,18./19., 25./26.
DECEMBER 2023:       2./3.,9./10.                                                                                                                                                                   
 
ČASŤ O PlayOff
JANUÁR 2024:           20./21.,27./28.                                                                                                                         
FEBRUÁR 2024:         3./4.,10./11.,17./18.,  24./25.
MAREC 2024:            2./3.,9./10., 16.                                                                                                                                                    
 
 
ČASŤ O umiest. 5.-9.
FEBRUÁR 2024:         3./4.,10./11.,17./18., 24./25.                                                                                                                                                                                                 
MAREC 2024:            2./3.,9./10., 16./17., 23./24.,30./31.
APRÍL 2024:              6./7.                                                                                                                                                     
 
HRACIE DNI:  SOBOTA / NEDEĽA, sviatky + vložené dni
 
 
HRACÍ ČAS: (úpravy podľa nahlásenia)                                     SOBOTA                                  NEDEĽA                                                             ZIMNÝ ŠTADIÓN
HC SLOVAN Bratislava                                                                                                              NE 15:30                                                            Bratislava (AON)
ICE DREAM Čaňa                                                                                                                      NE 14:30 od 1.10.                                              Čaňa                       
MHK-Martin                                                                              SO 17:00                                (NE 13:30 v prípade dvojzápasu)                         Martin
ŽHK Michalovce                                                                                                                       NE 14:15                                                             Michalovce
ŽHK Poprad (mediálne Popradské líšky)                                     SO 17:00                                 alt. NE                                                               Poprad
ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov                                                                                                 NE 13:30                                                           Prešov
HC Spišská Nová Ves (mediálne HC Osy Spišská Nová Ves)       SO 18:00                                  NE 7:30                                                             Spišská Nová Ves
ŽHKm Zvolen                                                                                                                           NE 14:30                                                            Zvolen
VLCI Žilina - mládež s.r.o.                                                         SO 17:00                                alt. NE                                                                Žilina
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia 6.10.2023
prvotná aktualizácia 15.5.2023

 

 

pr@2023