Extraliga žien

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                    
                     
Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží  e-mail
 
Smernica pre súťaž EXŽ 2023-2024:                 v príprave 
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:     v príprave  
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:    v príprave
 
Úradné správy a rozhodnutia
DK SZĽH 2023-2024:                                          v príprave

Termínovník EXŽ 2023-2024:                             v príprave

Rozpis súťaží SZĽH 2023-2024 (web):              v príprave  
 
Marketing EXŽ 2023-2024:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do

súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prvotná aktualizácia 15.5.2023

 

 

pr@2023