Liga prípraviek P4 Západ

Informácie

 
 
Riadiaci orgán 2023-2024:                                 SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného Regiónu - Západ (link)   e-mail
 
Smernica pre HP4 2023-2024:                            Smernica pre HP 4 (schválená 12.9.2023)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:       
 
Termínovník HP 2023-2024:                              
 

 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posledná aktualizácia 15.9.2023
 
2023@pr_lp_mn