Liga prípraviek P5 Východ

Informácie

 

 

 

Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného Regiónu - Východ (link)  e-mail

 
Smernica pre HP5 2023-2024:                            Smernica pre HP5 (schválená 12.9.2023)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:       
 
Termínovník HP 2023-2024:                              
 

 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia 15.9.2023
 
2023@pr_lp_jb