Liga mladších žiakov A

Informácie

 

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                  Liga mladších žiakov A
 
Mediálny názov súťaže 2023-2024:                  Liga mladších žiakov A
 
Generálny partner súťaže 2023-2024:           
 
Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného regiónu e-mail /západ/ e-mail /stred/e-mail /východ/,
 
Smernica pre súťaž MLŽ A 2023-2024:              Smernica (TU)     
 
Formát súťaže MLŽ A 2023-2024:                     Región ZÁPAD MLŽ A (TU) , Región STRED MLŽ A (TU) , Región STRED MLŽ A1 (TU) , Región VÝCHOD MLŽ A (TU)      
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:        v príprave
 

 
Rozhodnutia riadiacich orgánov 2023-2024:            SK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )
 
                                                                    SK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)
 
                                                                   ŠTK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja (TU )
 

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov 2023-2024:   DK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )

                                                                   Zápisnice zo zasadnutí DK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)

                                                                   DK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU)

Termínovník MLŽ A 2023-2024:                              
 
 

 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

posledná aktualizácia 10.10.2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2023@pr-lp / mn-pm-jb