Liga starších žiakov AA

Informácie

 

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                  Liga starších žiakov AA
 
Mediálny názov súťaže 2023-2024:                  Liga starších žiakov AA
 
 
Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného regiónu (link),  e-mail /západ/ e-mail /stred/e-mail /východ/,
 
Smernica pre súťaž STŽ AA 2023-2024:            TU (schválená 5.9.2023)
 
Formát súťaže STŽ AA 2023-2024:                    Región ZÁPAD STŽ AA (TU) , Región STRED STŽ AA (TU) , Región VÝCHOD STŽ AA (TU)      
 
Usmernenia riadiacich orgánov 2023-2024:        
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov 2023-2024:            SK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )
 
                                                                    SK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)
 
                                                                   ŠTK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja (TU )
 

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov 2023-2024:   DK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )

                                                                   Zápisnice zo zasadnutí DK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)

                                                                   DK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU)

Termínovník STŽ AA 2023-2024:                   v príprave           
 
 

 


 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):      TU (podmienky pdf)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:        TU (termíny pdf) 
 
Vekové kategórie 2023-2024:                             TU (pdf) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
posledná aktualizácia 10.10.2023
prvotná aktualizácia 8.9.2023
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2023@pr-lp / mn-pm-jb