Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č.11. ( 2018/2019)

Oznamy športového oddelenia rozhodcov a sekretariatu SZĽH:

 

1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne  do IS programu SZĽH.  ( inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované )

 

2.  Rozhodcovia a inštruktori sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci do IS - informačného programu.

     ospravedlnenie zaslané po termíne:

   - 100b - neučasť na nominovanom stretnutí

   -  30b - neskoré ospravedlnenie    

   -  10b - ospravedlnenie po doloženi PN

    Ďakujem - V prípade otázok sa kontaktujte na p. Mgr. Juraj Sýkora  0918 234 848

3.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

4.Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

5.Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)

 

OZNAM EO SZĽH :

Vyúčtovania pre zápasy TIPSPORT Ligy na území Maďarskej republiky zasielať na rovnakom tlačive ako pre ostatné súťaže SZĽH:

Stravné Maďarská republika:

Sadzbu stravného treba uvádzať podľa času prekročenia hraníc SR na územie Maďarskej republiky  a pri návrate z Maďarskej republiky  čas prechodu hraníc na územie  Slovenska. Zároveň ostáva v platnosti nárok na sadzbu stravného v SR, ak spĺňa podmienku časového pásma ( kontakt Ing. Vladimír Baluška).

Časové pásmo pre Maďarskú republiku:

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Za každý začatý deň po čase 00:00 prináleží ďalšia príslušná sadzba:

Od hraníc :

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Originál doklady súvisiace s cestou do Maďarskej republiky zasielať spolu s vyúčtovaniami ( diaľničná známka, ubytovanie... )

Poistenie všetkých rozhodcov a inštruktorov na území Maďarskej republiky zabezpečuje SZĽH ( kontaktná osoba Mgr. Juraj Sýkora).

Vyúčtovania zasielať do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca vo formáte A5, používať kilometrovník platný od 1.9.2018, využívať v tlačive poznámku na uvedenie príslušných skutočností (napr. obchádzka, ubytovanie, a iné... ). Vyúčtovanie zasielať na adresu ekonomického oddelenia SZĽH.

OZNAM pre fakturantov:

EO SZĽH Vás žiada zasielať spolu s faktúrou vyúčtovanie originál + kópiu (pre archivačné účely).

OZNAM pre študentov:

Obratom žiadame zaslať na EO SZĽH potvrdenie o štúdiu, kontaktná osoba: Silvia Kočišová

*******************************************************************************************************************

Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

OZNAM SORO :

1. Z dôvodu ukončenia základných častí súťaží SZĽH sa bude delegačný list dopĺňať po spracovaní rozlosovania nadstavbových častí súťaží SZĽH

2. Termíny seminárov rozhodcov SZĽH pre sezónu 2019 /2020.

- EXM + inštruktori : 24.- 26.07.2019 v X-Bionic v Šamoríne

- 1.HL : 29.-31.07.2019 v X-Bionic v Šamoríne

- 2.HL : 31.07-02.08.2019 v X-Bionic v Šamoríne

**********************************************************************************************************************

 

Reprezentácia SR

Príp. stretnutia SR A - 0. kolo - Sobota 04.05.2019
50112 Slovakia vs. Great Britain 16:00 - ZŠ Poprad STANO, Peter, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Príp. stretnutia SR A - 0. kolo - Utorok 07.05.2019
50113 Slovakia vs. Norway 18:00 - ZŠ Michalovce JONÁK, Peter SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN st., Rastislav SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.