Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 8. ( 2018/2019)

Oznamy športového oddelenia rozhodcov a sekretariatu SZĽH:

 

1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne  do IS programu SZĽH.  ( inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované )

 

2.  Rozhodcovia a inštruktori sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci do IS - informačného programu.

     ospravedlnenie zaslané po termíne:

   - 100b - neučasť na nominovanom stretnutí

   -  30b - neskoré ospravedlnenie    

   -  10b - ospravedlnenie po doloženi PN

    Ďakujem - V prípade otázok sa kontaktujte na p. Mgr. Juraj Sýkora  0918 234 848

3.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

4.Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

5.Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)

 

OZNAM EO SZĽH :

Vyúčtovania pre zápasy TIPSPORT Ligy na území Maďarskej republiky zasielať na rovnakom tlačive ako pre ostatné súťaže SZĽH:

Stravné Maďarská republika:

Sadzbu stravného treba uvádzať podľa času prekročenia hraníc SR na územie Maďarskej republiky  a pri návrate z Maďarskej republiky  čas prechodu hraníc na územie  Slovenska. Zároveň ostáva v platnosti nárok na sadzbu stravného v SR, ak spĺňa podmienku časového pásma ( kontakt Ing. Vladimír Baluška).

Časové pásmo pre Maďarskú republiku:

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Za každý začatý deň po čase 00:00 prináleží ďalšia príslušná sadzba:

Od hraníc :

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Originál doklady súvisiace s cestou do Maďarskej republiky zasielať spolu s vyúčtovaniami ( diaľničná známka, ubytovanie... )

Poistenie všetkých rozhodcov a inštruktorov na území Maďarskej republiky zabezpečuje SZĽH ( kontaktná osoba Mgr. Juraj Sýkora).

Vyúčtovania zasielať do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca vo formáte A5, používať kilometrovník platný od 1.9.2018, využívať v tlačive poznámku na uvedenie príslušných skutočností (napr. obchádzka, ubytovanie, a iné... ). Vyúčtovanie zasielať na adresu ekonomického oddelenia SZĽH.

OZNAM pre fakturantov:

EO SZĽH Vás žiada zasielať spolu s faktúrou vyúčtovanie originál + kópiu (pre archivačné účely).

OZNAM pre študentov:

Obratom žiadame zaslať na EO SZĽH potvrdenie o štúdiu, kontaktná osoba: Silvia Kočišová

*******************************************************************************************************************

Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

OZNAM SORO :

Z dôvodu ukončenia základných častí súťaží SZĽH sa bude delegačný list dopĺňať po spracovaní rozlosovania nadstavbových častí súťaží SZĽH.

 

**********************************************************************************************************************

 

Tipsport liga

Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
283 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BABIC, Vladimir STANZEL, Matúš, Bc. VINCZE, Dániel FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
286 Hokejový klub Poprad a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:00 - ZŠ Poprad KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JUHÁSZ, Gábor JOBBÁGY, Martin, Mgr. MUZSIK, Norbert LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
287 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica STANO, Peter, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. FRIMMEL, Róbert, PhDr. NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
288 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. MAC Budapest Hockey Club 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín BALUŠKA, Vladimír, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. SYNEK, Šimon, PaedDr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
284 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HKM a.s 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN ŠTEFIK, Miroslav JONÁK, Peter TVRDOŇ, Jozef KONC ml., Daniel, Bc. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 48. kolo - Piatok 01.02.2019
285 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 18:30 - ZŠ Nové Zámky KONC st., Daniel LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr. VALO, Jozef KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
238 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HKM a.s 14:00 - ZŠ Banská Bystrica JONÁK, Peter LOKŠÍK, Peter GAJAN st., Rastislav SMREK, Martin, Ing. MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
240 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 16:00 - ZŠ Nové Zámky STANO, Peter, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. DURMIS, Oto KRAJČÍK, Martin, Mgr. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
235 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš ŠTEFIK, Miroslav NÉMETH, Márton ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. SOLTÉSZ, Áron KRAMÁR, Dušan , Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
237 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín ADAMEC, Milan, Mgr. SOÓS, Dániel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KIS-KIRÁLY, Barna JURČIAK, Rudolf JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
239 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad KONC st., Daniel MÜLLNER, Róbert ROJÍK, Peter KONC ml., Daniel, Bc. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
236 MAC Budapest Hockey Club vs. MsHK Žilina, a.s. 18:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
295 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
297 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HKM a.s 17:00 - ZŠ Poprad KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BABIC, Vladimir GAJAN st., Rastislav ÁRKOVICS, Gergő LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
298 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica BALUŠKA, Vladimír, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KRAJČÍK, Martin, Mgr. HOLOMEK, Vladimír HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
299 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín NOVÁK, Milan, Ing. RENCZ, Dániel ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KIS-KIRÁLY, Barna CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
296 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 18:30 - ZŠ Nové Zámky KONC st., Daniel ŠTEFIK, Miroslav KONC ml., Daniel, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 50. kolo - Streda 13.02.2019
300 MAC Budapest Hockey Club vs. HK Nitra, s.r.o. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN JONÁK, Peter LOKŠÍK, Peter TVRDOŇ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. JURČIAK, Rudolf JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
302 MsHK Žilina, a.s. vs. MAC Budapest Hockey Club 17:30 - ZŠ Žilina OROLIN, Tomáš, Bc. VALACH, Miroslav, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. VALO, Jozef MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
303 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 17:30 - STEEL Arena Košice ŠTEFIK, Miroslav NÉMETH, Márton DURMIS, Oto VINCZE, Dániel KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
301 HK Nitra, s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - Nitra Aréna BALUŠKA, Vladimír, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
304 HKM a.s vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:00 - ZŠ Zvolen KONC st., Daniel STANO, Peter, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
305 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 18:00 - ZŠ Detva MÜLLNER, Róbert SOÓS, Dániel ŠEFČÍK, Peter, Mgr. PÁLKÖVI, Botond CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 51. kolo - Piatok 15.02.2019
306 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KORBA, Martin, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. JOBBÁGY, Martin, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
308 Hokejový klub Poprad a.s. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 16:00 - ZŠ Poprad STANO, Peter, Ing. KORBA, Martin, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
312 HK Nitra, s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 16:00 - Nitra Aréna NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
307 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš BABIC, Vladimir OROLIN, Tomáš, Bc. VINCZE, Dániel ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
309 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica MÜLLNER, Róbert JUHÁSZ, Gábor ŠEFČÍK, Peter, Mgr. SOLTÉSZ, Áron KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
310 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HKM a.s 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. ŠTEFIK, Miroslav JOBBÁGY, Martin, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 52. kolo - Nedeľa 17.02.2019
311 MAC Budapest Hockey Club vs. HC Košice s.r.o. 17:30 - Ice rink MAC Budapest, HUN KONC st., Daniel GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VALO, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 53. kolo - Piatok 22.02.2019
313 MsHK Žilina, a.s. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - ZŠ Žilina VALACH, Miroslav, Ing. SOÓS, Dániel OROLIN, Michal, Mgr. ÁRKOVICS, Gergő JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 53. kolo - Piatok 22.02.2019
314 HC Košice s.r.o. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:30 - STEEL Arena Košice OROLIN, Tomáš, Bc. NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav STANZEL, Matúš, Bc. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 53. kolo - Piatok 22.02.2019
315 HKM a.s vs. MAC Budapest Hockey Club 18:00 - ZŠ Zvolen MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. FRIMMEL, Róbert, PhDr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 53. kolo - Piatok 22.02.2019
316 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - ZŠ Detva GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. RENCZ, Dániel TVRDOŇ, Jozef KIS-KIRÁLY, Barna ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 53. kolo - Piatok 22.02.2019
317 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
319 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
320 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica KONC st., Daniel STANO, Peter, Ing. TVRDOŇ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
321 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
322 MAC Budapest Hockey Club vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. SYNEK, Šimon, PaedDr. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
323 HK Nitra, s.r.o. vs. HKM a.s 17:00 - Nitra Aréna ŠTEFIK, Miroslav BABIC, Vladimir KOLLÁR, Miroslav VINCZE, Dániel MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 54. kolo - Nedeľa 24.02.2019
324 MsHK Žilina, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Žilina GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. JUHÁSZ, Gábor VALO, Jozef MUZSIK, Norbert FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 22. kolo - Utorok 26.02.2019
132 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica STANO, Peter, Ing. NAGY, Attila SYNEK, Šimon, PaedDr. SOLTÉSZ, Áron KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 55. kolo - Utorok 26.02.2019
325 HC Košice s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - STEEL Arena Košice ŠTEFIK, Miroslav OROLIN, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 55. kolo - Utorok 26.02.2019
326 HKM a.s vs. MsHK Žilina, a.s. 17:30 - ZŠ Zvolen GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. SOÓS, Dániel ŠEFČÍK, Peter, Mgr. PÁLKÖVI, Botond NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 55. kolo - Utorok 26.02.2019
327 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:30 - ZŠ Detva NOVÁK, Milan, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef ROJÍK, Peter CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 55. kolo - Utorok 26.02.2019
328 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. MAC Budapest Hockey Club 17:30 - Ice rink Miskolc, HUN SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin, Mgr. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 55. kolo - Utorok 26.02.2019
329 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 17:30 - ZŠ Nové Zámky BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel OROLIN, Michal, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján

ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

Play-Off Štvrťfinále - 1. kolo - Piatok 01.02.2019
778 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:00 - ZŠ Martin BACHÚRIK, Jozef, Bc. ŽÁK, Marek, Mgr. HANKO, Peter JURČIAK, Adam KRAMÁR, Dušan , Ing.
Play-Off Štvrťfinále - 1. kolo - Piatok 01.02.2019
777 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián KORBA, Peter, Ing. PRIBULA, Maroš HOMOLA, Ondrej, Ing. KOVARIK, Marcel
Play-Off Štvrťfinále - 1. kolo - Piatok 01.02.2019
779 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VIDO, Ľuboš, Ing. PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC ml., Juraj JEDLIČKA, Peter HOLOMEK, Vladimír
Play-Off Štvrťfinále - 1. kolo - Piatok 01.02.2019
780 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Topoľčany MĹKVY, Michal, Bc. VALKO, Karol, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Play-Off Štvrťfinále - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
782 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:00 - ZŠ Martin ŠTEFIK, Miroslav PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin KONTŠEK, Vladimír
Play-Off Štvrťfinále - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
781 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:30 - ZŠ Michalovce KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel
Play-Off Štvrťfinále - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
783 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom NOVÁK, Milan, Ing. VALACHOVIČ, Marián DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
Play-Off Štvrťfinále - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
784 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Topoľčany STANO, Peter, Ing. KRIST, Mário, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. CRMAN, Filip, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján
Play-Off Štvrťfinále - 3. kolo - Utorok 05.02.2019
788 HK Skalica, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:00 - HANT arena Skalica MÜLLNER, Róbert MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JEDLIČKA, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.
Play-Off Štvrťfinále - 3. kolo - Utorok 05.02.2019
785 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír
Play-Off Štvrťfinále - 3. kolo - Utorok 05.02.2019
787 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Humenné KORBA, Martin, Ing. ŽÁK, Marián JOBBÁGY, Martin, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Ing. BAČO, Štefan
Play-Off Štvrťfinále - 3. kolo - Utorok 05.02.2019
786 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu JONÁK, Peter VALKO, Karol, Ing. TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Lukáš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Play-Off Štvrťfinále - 4. kolo - Streda 06.02.2019
791 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Humenné OROLIN, Tomáš, Bc. ŽÁK, Marián ORDZOVENSKÝ, Martin RIŠ, Jaroslav KOVARIK, Marcel
O Play Out - 1. kolo - Piatok 08.02.2019
819 Hokejový klub Trnava vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava VALACHOVIČ, Marián CRMAN, Filip, Bc. JUNEK, Martin MACKO, Peter, Ing.
Play-Off Štvrťfinále - 5. kolo - Piatok 08.02.2019
795 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom STANO, Peter, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. DRBLÍK, Michal KONTŠEK, Vladimír
O Play Out - 1. kolo - Piatok 08.02.2019
818 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Považská Bystrica VALACH, Miroslav, Ing. REHÁK, Adam, Bc. DURMIS, Oto KRAMÁR, Dušan , Ing.
O Play Out - 2. kolo - Nedeľa 10.02.2019
820 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 16:00 - ZŠ Nové Zámky HATALA, Gabriel, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
O Play Out - 2. kolo - Nedeľa 10.02.2019
821 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Hokejový klub Trnava 17:00 - ZŠ Považská Bystrica KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj KONC st., Juraj
Play-Off Semifinále - 1. kolo - Pondelok 11.02.2019
798 Hokejový klub Martin o.z. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:00 - ZŠ Martin ŠTEFIK, Miroslav VIDO, Ľuboš, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
Play-Off Semifinále - 1. kolo - Pondelok 11.02.2019
797 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:30 - ZŠ Michalovce KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Ing. JANIGA, Matej, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Play-Off Semifinále - 2. kolo - Utorok 12.02.2019
800 Hokejový klub Martin o.z. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:00 - ZŠ Martin ŠTEFIK, Miroslav PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj KONC st., Juraj
Play-Off Semifinále - 2. kolo - Utorok 12.02.2019
799 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Martin, Ing. KORBA, Peter, Ing. JANIGA, Matej, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
O Play Out - 3. kolo - Streda 13.02.2019
822 Hokejový klub Trnava vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava BACHÚRIK, Jozef, Bc. JEDLIČKA, Peter ŠOTEK, Marko ČAVOJSKÝ, Ján
O Play Out - 3. kolo - Streda 13.02.2019
823 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Zvolen ŽÁK, Marián WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert NEUZER, Erik
O Play Out - 4. kolo - Piatok 15.02.2019
825 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 12:30 - ZŠ Zvolen BACHÚRIK, Jozef, Bc. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj NEUZER, Erik
Play-Off Semifinále - 3. kolo - Piatok 15.02.2019
801 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:00 - ZŠ Topoľčany JONÁK, Peter VALKO, Karol, Ing. MICHNA, Richard ŠOTEK, Marko ČAVOJSKÝ, Ján
Play-Off Semifinále - 3. kolo - Piatok 15.02.2019
802 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom LOKŠÍK, Peter VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JURČIAK, Rudolf
O Play Out - 4. kolo - Piatok 15.02.2019
824 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:30 - ZŠ Nové Zámky HATALA, Gabriel, Ing. JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Play-Off Semifinále - 4. kolo - Sobota 16.02.2019
803 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:00 - ZŠ Topoľčany ŠTEFIK, Miroslav BACHÚRIK, Jozef, Bc. ŠOTEK, Marko MICHNA, Richard MACKO, Peter, Ing.
Play-Off Semifinále - 4. kolo - Sobota 16.02.2019
804 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom JONÁK, Peter HATALA, Gabriel, Ing. JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. HOLOMEK, Vladimír
Play-Off Semifinále - 5. kolo - Pondelok 18.02.2019
806 Hokejový klub Martin o.z. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:00 - ZŠ Martin ŠTEFIK, Miroslav VIDO, Ľuboš, Ing. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KRAMÁR, Dušan , Ing.
Play-Off Semifinále - 5. kolo - Pondelok 18.02.2019
805 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:30 - ZŠ Michalovce KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Peter, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing. RIŠ, Jaroslav ORSZÁG, Peter, Ing.
O Play Out - 5. kolo - Streda 20.02.2019
827 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 17:30 - ZŠ Trnava DRUGA, Norbert VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján
Play-Off Semifinále - 6. kolo - Streda 20.02.2019
808 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom STANO, Peter, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter JURČIAK, Adam CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
O Play Out - 5. kolo - Streda 20.02.2019
826 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Zvolen PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MAJLING, Ján
O Play Out - 6. kolo - Piatok 22.02.2019
829 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. HANKO, Peter NOSEK, Martin CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
O Play Out - 6. kolo - Piatok 22.02.2019
828 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 18:30 - ZŠ Nové Zámky ŽÁK, Marek, Mgr. CRMAN, Filip, Bc. ŠOTEK, Marko MACKO, Peter, Ing.
Play-Off Finále - 1. kolo - Pondelok 25.02.2019
811 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Michalovce SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KORBA, Peter, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing. FINDURA, Mikuláš
Baráž o 1HL - 1. kolo - Utorok 26.02.2019
830 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub Levice 12:30 - ZŠ Zvolen DRUGA, Norbert CRMAN, Filip, Bc. HANKO, Peter
Play-Off Finále - 2. kolo - Utorok 26.02.2019
812 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Martin, Ing. VIDO, Ľuboš, Ing. JEDLIČKA, Peter KONC ml., Juraj BAČO, Štefan
Baráž o 1HL - 2. kolo - Streda 27.02.2019
831 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub Levice 17:00 - ZŠ Zvolen ŽÁK, Marek, Mgr. HANKO, Peter DANKO, Ľubomír

Extraliga juniorov

Nadstavbová časť B - 7. kolo - Sobota 02.02.2019
1224 MHA MARTIN vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 13:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal HOLIENKA, Tomáš
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 02.02.2019
1196 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:00 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš, Bc. MICHNA, Richard
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 02.02.2019
1198 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik
Nadstavbová časť B - 7. kolo - Sobota 02.02.2019
1223 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:00 - ZŠ Žilina LOKŠÍK, Peter HAJNIK, Martin ĎURINA, Vladimír, Bc.
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 02.02.2019
1197 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 03.02.2019
1200 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 9:30 - Arena Ondreja Nepelu MOLLER, Anton, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VALACHOVIČ, Marián
Nadstavbová časť B - 8. kolo - Nedeľa 03.02.2019
1225 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 9:30 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 03.02.2019
1199 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:30 - Nitra Aréna JANČÍK, Roman VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Nadstavbová časť B - 8. kolo - Nedeľa 03.02.2019
1226 MHA MARTIN vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 13:30 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Piatok 15.02.2019
1203 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Sobota 16.02.2019
1201 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Sobota 16.02.2019
1202 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - ZŠ Banská Bystrica VIDO, Ľuboš, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. MAJLING, Ján
Nadstavbová časť B - 9. kolo - Sobota 16.02.2019
1228 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš PETERKA, Lukáš KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
Nadstavbová časť B - 9. kolo - Sobota 16.02.2019
1227 MHA MARTIN vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 15:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. DRBLÍK, Michal KOVÁČIK, Michal
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Nedeľa 17.02.2019
1204 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 9:30 - ZŠ Banská Bystrica VIDO, Ľuboš, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
Nadstavbová časť B - 10. kolo - Nedeľa 17.02.2019
1229 MHA MARTIN vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HAJNIK, Martin KOVÁČIK, Michal
Nadstavbová časť B - 10. kolo - Nedeľa 17.02.2019
1230 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Nedeľa 17.02.2019
1205 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 11:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín VALKO, Karol, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam
Nadstavbová časť B - 11. kolo - Sobota 23.02.2019
1232 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MHA MARTIN 13:45 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 23.02.2019
1193 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - Arena Ondreja Nepelu JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠOTEK, Marko CRMAN, Filip, Bc.
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 23.02.2019
1207 HC Košice s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr.
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 23.02.2019
1206 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:45 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
Nadstavbová časť B - 11. kolo - Sobota 23.02.2019
1231 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Žilina LOKŠÍK, Peter DURMIS, Oto KRAJČÍK, Martin, Mgr.
Nadstavbová časť B - 12. kolo - Nedeľa 24.02.2019
1234 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MHA MARTIN 9:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JANČÍK, Roman HARINGA, Ivan
Nadstavbová časť A - 12. kolo - Nedeľa 24.02.2019
1209 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 11:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. RIŠ, Jaroslav ORSZÁG, Peter, Ing.
Nadstavbová časť A - 12. kolo - Nedeľa 24.02.2019
1210 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 11:45 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing. BAČO, Štefan
Nadstavbová časť B - 12. kolo - Nedeľa 24.02.2019
1233 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 12:30 - ZŠ Žilina VIDO, Ľuboš, Ing. HANKO, Peter KOVÁČIK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Streda 27.02.2019
1235 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN st., Rastislav GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Streda 27.02.2019
1236 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter HATALA, Gabriel, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Streda 27.02.2019
1237 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj KONC st., Juraj KONC st., Juraj
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Streda 27.02.2019
1238 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MAJLING, Ján MAJLING, Ján
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Štvrtok 28.02.2019
1239 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin GAJAN st., Rastislav FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Štvrtok 28.02.2019
1240 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter VIDO, Ľuboš, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Štvrtok 28.02.2019
1241 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel STANO, Peter, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Štvrtok 28.02.2019
1242 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KOLLÁR, Miroslav NEUZER, Erik NEUZER, Erik

Kaufland extraliga dorastu

Základná časť - 40. kolo - Piatok 01.02.2019
2282 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 18:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš JUNEK, Martin
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2270 MHA MARTIN vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2275 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 10:30 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman HARINGA, Ivan ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2271 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MŠK Púchov s.r.o. 14:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJAN st., Rastislav KNIŽKA, Tomáš ORDZOVENSKÝ, Martin
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2273 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2269 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 17:00 - Arena Ondreja Nepelu FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MAŠKULKA, Adam
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2272 HKM a.s vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 17:00 - ZŠ Zvolen ŽÁK, Marek, Mgr. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 39. kolo - Sobota 02.02.2019
2274 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 18:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2278 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MŠK Púchov s.r.o. 10:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš KRIST, Mário, Ing. KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2277 MHA MARTIN vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:30 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2279 HKM a.s vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - ZŠ Zvolen BACHÚRIK, Jozef, Bc. HANKO, Peter PAULÍK, Maroš
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2280 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HRONSKÝ, Tomáš, Ing. JURČIAK, Adam KNAPEC, Vladimír
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2276 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 12:30 - Arena Ondreja Nepelu BELICA, Marek, Ing. CRMAN, Filip, Bc. MICHNA, Richard
Základná časť - 40. kolo - Nedeľa 03.02.2019
2281 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 14:45 - Nitra Aréna VALKO, Karol, Ing. KIEPEŠ, Peter, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2287 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 13:45 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik VALACHOVIČ, Tomáš HARINGA, Ivan
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2283 MŠK Púchov s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Púchov KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin VALO, Jozef
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2289 HC Košice s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin, Mgr. SMREK, Martin, Ing.
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2284 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2285 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 15:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2286 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MHA MARTIN 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 41. kolo - Sobota 16.02.2019
2288 HKM a.s vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 17:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2294 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 9:30 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman JUNEK, Martin HARINGA, Ivan
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2290 MŠK Púchov s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Púchov KRIST, Mário, Ing. HODOŇ, Daniel VONDRA, Mário CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2291 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - ZŠ Spišská Nová Ves ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2295 HKM a.s vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 10:30 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2296 HC Košice s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - STEEL Arena Košice SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Ing. BORZA, Michal, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2293 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MHA MARTIN 11:30 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 17.02.2019
2292 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 11:45 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav HANKO, Peter PAULÍNY, Jozef MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 44. kolo - Piatok 22.02.2019
2307 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 17:00 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. KNIŽKA, Tomáš
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2300 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 11:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2297 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2298 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 14:00 - ZŠ Púchov HATALA, Gabriel, Ing. HODOŇ, Daniel JURČIAK, Adam CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2302 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 14:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír, Bc. PAULÍNY, Jozef
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2303 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HKM a.s 14:00 - ZŠ Banská Bystrica ČÍŽ, Martin, Ing. KRIŠTOF, Erik TRNKA, Jakub
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2299 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 43. kolo - Sobota 23.02.2019
2301 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. MHA MARTIN 16:45 - ZŠ Michalovce KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav PAVLOTTY, Jakub
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2304 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 9:30 - ZŠ Žilina KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2309 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 10:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš PETERKA, Lukáš KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2305 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 10:30 - ZŠ Púchov LOKŠÍK, Peter HODOŇ, Daniel REHÁK, Adam, Bc. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2308 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. MHA MARTIN 11:00 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián TOMÁŠ, Michal JANIGA, Matej, Ing.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2306 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 11:30 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 24.02.2019
2310 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HKM a.s 11:30 - ZŠ Banská Bystrica PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing. TRNKA, Jakub

2. liga seniorov

II. časť Play-Off v skupinách (O 3. miesto sk. B) - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10178 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. Hokejový klub 2016 Trebišov 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica ŽÁK, Marián SMREK, Martin, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr. BAČO, Štefan
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. A) - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10180 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Levice 17:30 - ZŠ Púchov LESAY, Dominik HODOŇ, Daniel KNAPEC, Vladimír
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. B) - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10183 Hokejový klub Bardejov o.z. vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 17:30 - ZŠ Bardejov KORBA, Martin, Ing. BORZA, Michal, Ing. LUKÁČ, Peter, Mgr.
II. časť O umiestnenie - O 5. miesto sk. B - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10162 Hokejovy Klub 58 Sanok vs. Hokejový klub Sabinov 18:00 - ZS Sanok, POL SNÁŠEL, Vladimír, Ing.
II. časť Play-Off v skupinách (O 3. miesto sk. A) - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10176 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA 18:00 - ZŠ Partizánske HRONSKÝ, Tomáš, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
II. časť O umiestnenie - O 5. miesto sk. A - 2. kolo - Sobota 02.02.2019
10160 Hokejový klub Brezno vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:45 - Aréna Brezno GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš HANKO, Peter
II. časť O umiestnenie - O 7. miesto sk. B - 1. kolo - Sobota 02.02.2019
10157 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 19:45 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan MARTÍNEK, Matej PAULÍNY, Jozef
II. časť O umiestnenie - O 7. miesto sk. B - 2. kolo - Nedeľa 03.02.2019
10158 Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Kežmarok JURKO, Michal, Bc. BORZA, Michal, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr.
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. B) - 3. kolo - Nedeľa 03.02.2019
10184 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:00 - ZS Rimavská Sobota GAJDOŠÍK, Ivan STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. A) - 3. kolo - Nedeľa 03.02.2019
10181 Hokejový klub Levice vs. MŠK Púchov s.r.o. 18:30 - ZŠ Levice MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. PIOVARČI, Denis
II. časť Play-Off FINÁLE (sk. A vs sk. B) - 1. kolo - Sobota 09.02.2019
10187 Hokejový klub Levice vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 16:30 - ZŠ Levice DRUGA, Norbert STANKOVIČ, Patrik, Bc. PAULÍK, Maroš
II. časť Play-Off O 3. miesto (sk. A vs sk. B) - 1. kolo - Sobota 09.02.2019
10185 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:30 - ZŠ Púchov ŠTEFIK, Miroslav ZNAK, Marián, Mgr. HANKO, Peter
II. časť Play-Off FINÁLE (sk. A vs sk. B) - 2. kolo - Sobota 16.02.2019
10188 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub Levice 17:00 - ZS Rimavská Sobota DRUGA, Norbert GAJDOŠÍK, Ivan STANKOVIČ, Patrik, Bc. STAŠŠÁK, Martin
II. časť Play-Off O 3. miesto (sk. A vs sk. B) - 2. kolo - Sobota 16.02.2019
10186 Hokejový klub Bardejov o.z. vs. MŠK Púchov s.r.o. 17:30 - ZŠ Bardejov KORBA, Peter, Ing. JURKO, Michal, Bc. JANIGA, Matej, Ing. RIŠ, Jaroslav
II. časť Play-Off FINÁLE (sk. A vs sk. B) - 3. kolo - Sobota 23.02.2019
10189 Hokejový klub Levice vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 18:00 - ZŠ Detva ŠTEFIK, Miroslav BACHÚRIK, Jozef, Bc. KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš

1. liga juniorov

Základná časť- západná sk. - 29. kolo - Sobota 02.02.2019
3087 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Považská Bystrica ADAMEC, Milan, Mgr. TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam, Bc.
Základná časť- východná sk. - 29. kolo - Sobota 02.02.2019
3176 HKM a.s vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 14:00 - ZŠ Zvolen ŽÁK, Marek, Mgr. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
Základná časť- východná sk. - 29. kolo - Sobota 02.02.2019
3175 PHC Budapest vs. P.H.K. Prešov, n.o. 14:15 - ZS Rimavská Sobota OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Základná časť- západná sk. - 30. kolo - Sobota 02.02.2019
3089 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 16:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MUDRIK, Martin HORVÁTH, Martin
Základná časť- západná sk. - 29. kolo - Sobota 02.02.2019
3085 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MÜLLNER, Róbert VALACHOVIČ, Tomáš MAREK, Martin
Základná časť- západná sk. - 29. kolo - Nedeľa 03.02.2019
3086 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 12:00 - ZŠ Topoľčany ŽÁK, Marek, Mgr. DANKO, Ľubomír HVOJNÍK, Adrián
Základná časť- západná sk. - 30. kolo - Nedeľa 03.02.2019
3090 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 12:15 - ZŠ BA - Dúbravka TVRDOŇ, Jozef OLLE, Marian VACULA, Adrián, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 30. kolo - Nedeľa 03.02.2019
3088 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna LESAY, Dominik HREHOR, Zdenko, Ing. JOCHMAN, Jakub, Ing.
Základná časť- východná sk. - 30. kolo - Nedeľa 03.02.2019
3178 P.H.K. Prešov, n.o. vs. PHC Budapest 14:00 - Tréningová hala SA Košice KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Ing.
O postup do EXJ - 1. kolo - Sobota 16.02.2019
3183 HKM a.s vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik
O umiestnenie - 1. kolo - Sobota 16.02.2019
3212 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MOLLER, Anton, Ing. HREHOR, Zdenko, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
O postup do EXJ - 1. kolo - Sobota 16.02.2019
3182 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HOBA Bratislava 15:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Mgr.
O postup do EXJ - 1. kolo - Sobota 16.02.2019
3181 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový klub Trnava 19:15 - STEEL Arena Košice SMEREK, Vladimír REGENDA, Radoslav, Mgr. BORZA, Michal, Ing.
O postup do EXJ - 2. kolo - Nedeľa 17.02.2019
3185 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub Trnava 9:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Mgr.
O postup do EXJ - 2. kolo - Nedeľa 17.02.2019
3184 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HOBA Bratislava 15:45 - STEEL Arena Košice SMEREK, Vladimír REGENDA, Radoslav, Mgr. RIŠ, Jaroslav
O postup do EXJ - 3. kolo - Sobota 23.02.2019
3186 HKM a.s vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ Zvolen PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
O postup do EXJ - 3. kolo - Sobota 23.02.2019
3187 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Topoľčany ŽÁK, Marek, Mgr. DANKO, Ľubomír LESAY, Jozef
O postup do EXJ - 3. kolo - Sobota 23.02.2019
3188 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 17:00 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián BORZA, Michal, Ing. VALL, Michal, Mgr.
O postup do EXJ - 4. kolo - Nedeľa 24.02.2019
3189 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Trnava 10:30 - ZŠ Topoľčany JONÁK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. VACULA, Adrián, Mgr.
O postup do EXJ - 4. kolo - Nedeľa 24.02.2019
3191 HKM a.s vs. HOBA Bratislava 10:30 - ZŠ Zvolen LESAY, Dominik ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
O umiestnenie - 2. kolo - Nedeľa 24.02.2019
3214 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 12:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna DRUGA, Norbert LESAY, Jozef DANKO, Ľubomír

K- Classic 1. liga dorastu

Nadstavbová časť A - 12. kolo - Piatok 01.02.2019
4202 HOBA Bratislava vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 14:30 - ZŠ BA - Dúbravka BELICA, Marek, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MUDRIK, Martin
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 02.02.2019
4198 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 13:15 - ZŠ BA - Dúbravka BELICA, Marek, Ing. BESEDIČOVÁ, Ivana JOCHMAN, Jakub, Ing.
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 02.02.2019
4197 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 02.02.2019
4199 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 14:00 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. MOLLER, Anton, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. MERAVÝ, Peter, PhDr.
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 02.02.2019
4200 HK HAVRANI Piešťany vs. HC Nové Zámky s.r.o. 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MÜLLNER, Róbert VALACHOVIČ, Tomáš MAREK, Martin
Nadstavbová časť B - 5. kolo - Sobota 02.02.2019
4223 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 14:00 - ZŠ Trebišov BOGDAŇ, Andrej, Ing. TOMÁŠ, Michal MOLEKOVÁ, Eva Mária
Nadstavbová časť A - 12. kolo - Nedeľa 03.02.2019
4204 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 10:15 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. MERAVÝ, Peter, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc.
Nadstavbová časť A - 12. kolo - Nedeľa 03.02.2019
4203 Hokejový klub Trnava vs. HC Nové Zámky s.r.o. 10:30 - ZŠ Trnava MAŠKULKA, Adam MUDRIK, Martin
Nadstavbová časť A - 12. kolo - Nedeľa 03.02.2019
4201 HK HAVRANI Piešťany vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 11:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna LESAY, Dominik HREHOR, Zdenko, Ing. JOCHMAN, Jakub, Ing.
Nadstavbová časť B - 6. kolo - Štvrtok 07.02.2019
4226 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. P.H.K. Prešov, n.o. 16:30 - ZŠ Trebišov MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal JAKUB, Róbert
Nadstavbová časť B - 11. kolo - Utorok 12.02.2019
4240 Hokejový club Lučenec vs. Hokejový klub Brezno 14:00 - ZŠ Lučenec STAŠŠÁK, Martin ŠEBEŇ, Erik
Nadstavbová časť B - 11. kolo - Štvrtok 14.02.2019
4239 Mládež HC 46 Bardejov vs. P.H.K. Prešov, n.o. 13:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal
Nadstavbová časť B - 12. kolo - Piatok 15.02.2019
4241 P.H.K. Prešov, n.o. vs. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 18:30 - ZŠ Trebišov MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Mgr.
Nadstavbová časť B - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
4238 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 11:20 - PSK aréna Prešov FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. HOVAN, Richard LUKÁČ, Peter, Mgr. FINDURA, Mikuláš
Nadstavbová časť A - 13. kolo - Sobota 16.02.2019
4208 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 12:00 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. VONDRA, Mário
Nadstavbová časť A - 13. kolo - Sobota 16.02.2019
4206 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 13:15 - ZŠ BA - Dúbravka TVRDOŇ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. ČAVOJSKÝ, Ján
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 16.02.2019
4173 HK HAVRANI Piešťany vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. KOLLÁR, Andrej, Ing. LESAY, Jozef
Nadstavbová časť A - 13. kolo - Sobota 16.02.2019
4207 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 16:30 - ZŠ Nové Zámky HRONSKÝ, Tomáš, Ing. MUDRIK, Martin HORVÁTH, Martin
Nadstavbová časť B - 6. kolo - Nedeľa 17.02.2019
4227 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 9:45 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. LUKÁČ, Peter, Mgr.
Nadstavbová časť A - 14. kolo - Nedeľa 17.02.2019
4209 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Trnava 10:15 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. MOLLER, Anton, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. MICHNA, Richard
Nadstavbová časť A - 14. kolo - Nedeľa 17.02.2019
4210 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 11:30 - ZŠ Nové Zámky BACHÚRIK, Jozef, Bc. DRUGA, Norbert
Nadstavbová časť A - 14. kolo - Nedeľa 17.02.2019
4212 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 12:00 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŽÁK, Marek, Mgr.
Nadstavbová časť A - 14. kolo - Nedeľa 17.02.2019
4211 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany 12:15 - ZŠ BA - Dúbravka BELICA, Marek, Ing. OLLE, Marian MUDRIK, Martin ČAVOJSKÝ, Ján
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
4243 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Trnava STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
4244 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Brezno 14:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef HREHOR, Zdenko, Ing.
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
4245 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. HOBA Bratislava 14:00 - PSK aréna Prešov JURKO, Michal, Bc. HOVAN, Richard SMREK, Martin, Ing.
O umiestnenie- západ - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
4264 HK HAVRANI Piešťany vs. HC Nové Zámky s.r.o. 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. JEDLIČKA, Peter PIOVARČI, Denis
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
4246 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:30 - TH STEEL Aréna Košice KORBA, Peter, Ing. JANIGA, Matej, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr.
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Nedeľa 24.02.2019
4248 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Brezno 11:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MOLLER, Anton, Ing. HREHOR, Zdenko, Ing. OLLE, Marian
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Nedeľa 24.02.2019
4247 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter PIOVARČI, Denis
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Nedeľa 24.02.2019
4249 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. HOBA Bratislava 14:00 - PSK aréna Prešov SMEREK, Vladimír HOVAN, Richard MOLEKOVÁ, Eva Mária
PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE - 2. kolo - Nedeľa 24.02.2019
4250 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 14:30 - STEEL Arena Košice REGENDA, Radoslav, Mgr. BORZA, Michal, Ing.

Extraliga žien

Základná časť - 19. kolo - Nedeľa 03.02.2019
15056 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 13:30 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. BESEDIČOVÁ, Ivana
Základná časť - 19. kolo - Nedeľa 03.02.2019
15057 MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN vs. ŽHK POPRAD 16:30 - ZŠ Martin FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela JAKUBEC, Andrej
Základná časť - 20. kolo - Sobota 16.02.2019
15059 ŽHK POPRAD vs. Ženský hokejový klub mesta Zvolen 18:45 - ZŠ Poprad CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert
Základná časť - 20. kolo - Nedeľa 17.02.2019
15060 ICE DREAM o.z. vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 16:00 - TH STEEL Aréna Košice FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard FINDURA, Mikuláš
Play-Off Semifinále - 1. kolo - Sobota 23.02.2019
15061 MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 17:30 - ZŠ Martin CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. MOLEKOVÁ, Eva Mária MIŠEK, Michal
Play-Off Semifinále - 1. kolo - Nedeľa 24.02.2019
15062 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. ŽHK POPRAD 16:30 - ZŠ Zvolen CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Liga kadetov

REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 14. kolo - Piatok 01.02.2019
9475 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub Levice 13:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš JUNEK, Martin
O MAJSTRA - 9. kolo - Piatok 01.02.2019
9285 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MHA MARTIN 17:00 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. PIOVARČI, Denis
O MAJSTRA - 9. kolo - Sobota 02.02.2019
9286 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 11:30 - ZŠ Prievidza VIDO, Ľuboš, Ing. KUBALA, Peter MACEK, Michal
O MAJSTRA - 9. kolo - Sobota 02.02.2019
9281 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový Club KOŠICE 14:00 - ZŠ Púchov GAJDOŠÍK, Miroslav HVOJNÍK, Adrián
O MAJSTRA - 9. kolo - Sobota 02.02.2019
9283 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 15:45 - ZŠ Poprad GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.
O MAJSTRA - 9. kolo - Sobota 02.02.2019
9282 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. P.H.K. Prešov, n.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam
O MAJSTRA - 9. kolo - Sobota 02.02.2019
9284 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. Hokejový klub Brezno 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJAN st., Rastislav KNIŽKA, Tomáš ORDZOVENSKÝ, Martin
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9288 MŠK Púchov s.r.o. vs. P.H.K. Prešov, n.o. 10:30 - ZŠ Púchov HODOŇ, Daniel MIŠEK, Michal
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9290 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Brezno 11:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9494 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 12:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin JAKUB, Róbert
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9439 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub Levice 12:30 - ZŠ Žilina ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9437 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HOBA Bratislava 12:45 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MERAVÝ, Peter, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc.
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9291 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 13:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9289 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový Club KOŠICE 13:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HRONSKÝ, Tomáš, Ing. JURČIAK, Adam KNAPEC, Vladimír
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9293 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. MHA MARTIN 13:30 - ZŠ Prievidza REHÁK, Adam, Bc. TVRDOŇ, Peter
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9438 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 13:30 - ZŠ Považská Bystrica DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9493 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. HC 07 DETVA s.r.o. 13:30 - ZŠ Humenné PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 5. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9495 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:30 - ZŠ Spišská Nová Ves ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert
O MAJSTRA - 24. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9392 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Hokejový klub Trnava 15:00 - Arena Ondreja Nepelu CRMAN, Filip, Bc. MICHNA, Richard
O MAJSTRA - 10. kolo - Nedeľa 03.02.2019
9292 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 17:45 - Nitra Aréna PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. MAREK, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 7. kolo - Piatok 08.02.2019
9503 Mládež HC 46 Bardejov vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 11:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš
O MAJSTRA - 27. kolo - Sobota 09.02.2019
9410 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 13:15 - TH STEEL Aréna Košice HOMOLA, Ondrej, Ing. BORZA, Michal, Ing. MOLEKOVÁ, Eva Mária
O MAJSTRA - 27. kolo - Sobota 09.02.2019
9407 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:00 - Arena Ondreja Nepelu VACULA, Adrián, Mgr. MERAVÝ, Peter, PhDr. CRMAN, Filip, Bc.
O MAJSTRA - 27. kolo - Sobota 09.02.2019
9408 Hokejový klub Trnava vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 16:45 - ZŠ Trnava FRIMMEL, Róbert, PhDr. JEDLIČKA, Peter
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 6. kolo - Nedeľa 10.02.2019
9499 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok IVAN, Richard, Bc. ŠINSKÝ, Viktor KRIŠTOF, Erik
O MAJSTRA - 28. kolo - Nedeľa 10.02.2019
9417 Hokejový Club KOŠICE vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 11:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. MOLEKOVÁ, Eva Mária RIŠ, Jaroslav
O MAJSTRA - 28. kolo - Nedeľa 10.02.2019
9415 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 12:00 - Arena Ondreja Nepelu MOLLER, Anton, Ing. ŠOTEK, Marko HREHOR, Zdenko, Ing.
O MAJSTRA - 28. kolo - Nedeľa 10.02.2019
9414 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 13:30 - ZŠ Trnava STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
O MAJSTRA - 28. kolo - Nedeľa 10.02.2019
9416 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:15 - TH STEEL Aréna Košice KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing. BORZA, Michal, Ing.
O MAJSTRA - 27. kolo - Pondelok 11.02.2019
9409 Hokejový Club KOŠICE vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 9:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. BORZA, Michal, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr.
O MAJSTRA - 27. kolo - Štvrtok 14.02.2019
9412 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 16:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik ČÍŽ, Martin, Ing.
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9297 Hokejový Club KOŠICE vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 13:45 - Tréningová hala SA Košice SMEREK, Vladimír REGENDA, Radoslav, Mgr. MOLEKOVÁ, Eva Mária
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9300 Hokejový klub Trnava vs. MŠK Púchov s.r.o. 13:45 - ZŠ Trnava STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9299 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu BELICA, Marek, Ing. VALKO, Karol, Ing.
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9298 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 16:45 - TH STEEL Aréna Košice SMEREK, Vladimír BORZA, Michal, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr.
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9295 Hokejový klub Brezno vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 17:00 - Aréna Brezno HANKO, Peter HAJNIK, Martin
O MAJSTRA - 11. kolo - Sobota 16.02.2019
9296 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 17:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 6. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9497 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:00 - ZS Rimavská Sobota STANKOVIČ, Patrik, Bc. STAŠŠÁK, Martin
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9303 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 12:15 - ZŠ Banská Bystrica VIDO, Ľuboš, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9441 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 12:30 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JANČÍK, Roman
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9443 Športový klub polície Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II ŠOTEK, Marko ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9305 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 13:15 - TH STEEL Aréna Košice KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9302 Hokejový klub Brezno vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:30 - Aréna Brezno PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD.
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9304 Hokejový Club KOŠICE vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 13:30 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián REGENDA, Radoslav, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Ing.
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9307 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 13:30 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JEDLIČKA, Peter
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9308 MHA MARTIN vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 13:30 - ZŠ Martin ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal MIŠEK, Michal
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 13. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9470 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOBA Bratislava 13:30 - ZŠ Považská Bystrica MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
O MAJSTRA - 12. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9306 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. MŠK Púchov s.r.o. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu HREHOR, Zdenko, Ing. JOCHMAN, Jakub, Ing. HORVÁTH, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 17.02.2019
9440 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Levice 15:00 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŽÁK, Marek, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 7. kolo - Štvrtok 21.02.2019
9446 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HOBA Bratislava 17:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. DURMIS, Oto
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 14. kolo - Piatok 22.02.2019
9472 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 11:00 - ZŠ Topoľčany HRONSKÝ, Tomáš, Ing. DANKO, Ľubomír
O MAJSTRA - 14. kolo - Piatok 22.02.2019
9318 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. P.H.K. Prešov, n.o. 17:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9312 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. P.H.K. Prešov, n.o. 11:30 - ZŠ Prievidza VIDO, Ľuboš, Ing. HANKO, Peter
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9313 MHA MARTIN vs. Hokejový klub Brezno 15:00 - ZŠ Martin MIŠEK, Michal KUBALA, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9310 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. Hokejový klub Trnava 17:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír, Bc. PAULÍNY, Jozef
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9314 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. HC ‘05 Banská Bystrica 17:00 - ZŠ Zvolen PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9309 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 17:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
O MAJSTRA - 13. kolo - Sobota 23.02.2019
9311 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový Club KOŠICE 18:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9320 MHA MARTIN vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - ZŠ Martin ZNAK, Marián, Mgr. JAKUBEC, Andrej MIŠEK, Michal
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9447 Hokejový klub Levice vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 11:00 - ZŠ Levice STANKOVIČ, Patrik, Bc. KIEPEŠ, Peter, Bc.
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9317 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 13:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš PETERKA, Lukáš KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9319 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Hokejový Club KOŠICE 13:30 - ZŠ Prievidza ŽÁK, Marek, Mgr. HUS, Igor, JUDr.
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9321 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. Hokejový klub Brezno 13:30 - ZŠ Zvolen IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9322 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 13:30 - ZŠ Púchov ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9445 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Športový klub polície Bratislava 13:30 - ZŠ Považská Bystrica DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 7. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9501 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Mestský hokejový klub Ružomberok 13:30 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 7. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9502 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HC 07 DETVA s.r.o. 13:30 - ZŠ Spišská Nová Ves ORDZOVENSKÝ, Martin LUKÁČ, Peter, Mgr.
O MAJSTRA - 14. kolo - Nedeľa 24.02.2019
9316 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Trnava 14:45 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing. BAČO, Štefan
O MAJSTRA - 28. kolo - Streda 27.02.2019
9418 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA MARTIN 14:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
O MAJSTRA - 28. kolo - Streda 27.02.2019
9419 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 16:00 - Aréna Brezno WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 13. kolo - Štvrtok 28.02.2019
9525 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 16:00 - ZŠ Spišská Nová Ves WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert

Reprezentácia SR

Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Streda 06.02.2019
50100 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 17:15 - ZŠ Levice STANKOVIČ, Patrik, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Piatok 08.02.2019
50101 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 16:45 - ZŠ Levice KÚDEĽOVÁ, Michaela STANKOVIČ, Patrik, Bc.

Prípravný zápas (zápis IIHF)

Prípravný zápas (zápis IIHF) - 0. kolo - Streda 13.02.2019
40113 HK 2016 Trebišov vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc 19:30 - ZŠ Trebišov TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Mgr.

2019 U18 Vlado Dzurilla Tournament

Vlado Dzurilla Tournament - 1. kolo - Štvrtok 07.02.2019
50083 Belarus U 18 vs. Switzerland U18 14:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna NOVÁK, Milan, Ing. MÜLLNER, Róbert ROJÍK, Peter GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Vlado Dzurilla Tournament - 1. kolo - Štvrtok 07.02.2019
50084 Slovakia U18 vs. Germany U18 18:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna KONC st., Daniel BALUŠKA, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Vlado Dzurilla Tournament - 2. kolo - Piatok 08.02.2019
50085 Switzerland U18 vs. Germany U18 14:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna NOVÁK, Milan, Ing. ŠTEFIK, Miroslav ŠEFČÍK, Peter, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Vlado Dzurilla Tournament - 2. kolo - Piatok 08.02.2019
50086 Slovakia U18 vs. Belarus U 18 18:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Vlado Dzurilla Tournament - 3. kolo - Sobota 09.02.2019
50087 Germany U18 vs. Belarus U 18 10:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MÜLLNER, Róbert OROLIN, Tomáš, Bc. SMREK, Martin, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Vlado Dzurilla Tournament - 3. kolo - Sobota 09.02.2019
50088 Slovakia U18 vs. Switzerland U18 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. STANO, Peter, Ing. TVRDOŇ, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.

KAUFLAND CUP 2019

KAUFLAND CUP 2019 - 1. kolo - Štvrtok 07.02.2019
50089 Slovakia vs. Belarus 18:00 - Arena Ondreja Nepelu STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav TVRDOŇ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. VRÁBEL, Jozef, Ing. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
KAUFLAND CUP 2019 - 2. kolo - Piatok 08.02.2019
50090 Belarus vs. Russia 18:00 - Arena Ondreja Nepelu MÜLLNER, Róbert OROLIN, Tomáš, Bc. ROJÍK, Peter SMREK, Martin, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing. KONC st., Juraj
KAUFLAND CUP 2019 - 3. kolo - Sobota 09.02.2019
50091 Slovakia vs. Russia 16:00 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VRÁBEL, Jozef, Ing. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2018

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2018 - 0. kolo - Štvrtok 14.02.2019
60504 Športový klub polície Bratislava vs. Aislu Almaty 17:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu JONÁK, Peter ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.