Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 7. ( 2018/2019)

Oznamy športového oddelenia rozhodcov a sekretariatu SZĽH:

 

1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení na mesiac AUGUST, SEPTEMBER nahlasovaní zmien a pod., prosíme nahlasovať výlučne  do IS programu SZĽH.  ( inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované )

2. UPOZORNENIE PRE KLUBY :  Podľa platnej Smernice pre obsadzovanie rozhodcov a pomocných činovníkov je potrebné nahlasovať prípravné zápasy na soro@szlh.sk.

3.  Rozhodcovia a inštruktori sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci do IS - informačného programu.

     ospravedlnenie zaslané po termíne:

   - 100b - neučasť na nominovanom stretnutí

   -  30b - neskoré ospravedlnenie    

   -  10b - ospravedlnenie po doloženi PN

    Ďakujem - V prípade otázok sa kontaktujte na p. Mgr. Juraj Sýkora  0918 234 848

4.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

5.Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

6.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

7.Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)

 

OZNAM EO SZĽH :

Vyúčtovania pre zápasy TIPSPORT Ligy na území Maďarskej republiky zasielať na rovnakom tlačive ako pre ostatné súťaže SZĽH:

Stravné Maďarská republika:

Sadzbu stravného treba uvádzať podľa času prekročenia hraníc SR na územie Maďarskej republiky  a pri návrate z Maďarskej republiky  čas prechodu hraníc na územie  Slovenska. Zároveň ostáva v platnosti nárok na sadzbu stravného v SR, ak spĺňa podmienku časového pásma ( kontakt Ing. Vladimír Baluška).

Časové pásmo pre Maďarskú republiku:

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Za každý začatý deň po čase 00:00 prináleží ďalšia príslušná sadzba:

Od hraníc :

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Originál doklady súvisiace s cestou do Maďarskej republiky zasielať spolu s vyúčtovaniami ( diaľničná známka, ubytovanie... )

Poistenie všetkých rozhodcov a inštruktorov na území Maďarskej republiky zabezpečuje SZĽH ( kontaktná osoba Mgr. Juraj Sýkora).

Vyúčtovania zasielať do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca vo formáte A5, používať kilometrovník platný od 1.9.2018, využívať v tlačive poznámku na uvedenie príslušných skutočností (napr. obchádzka, ubytovanie, a iné... ). Vyúčtovanie zasielať na adresu ekonomického oddelenia SZĽH.

OZNAM pre fakturantov:

EO SZĽH Vás žiada zasielať spolu s faktúrou vyúčtovanie originál + kópiu (pre archivačné účely).

OZNAM pre študentov:

Obratom žiadame zaslať na EO SZĽH potvrdenie o štúdiu, kontaktná osoba: Silvia Kočišová

*******************************************************************************************************************

Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

OZNAM SORO :

Z dôvodu ukončenia základných častí súťaží SZĽH sa bude delegačný list dopĺňať po spracovaní rozlosovania nadstavbových častí súťaží SZĽH.

 

**********************************************************************************************************************

 

Tipsport liga

Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
226 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad KONC st., Daniel ROJÍK, Peter MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír JUHÁSZ, Gábor VINCZE, Dániel
Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
225 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica JONÁK, Peter MÜLLNER, Róbert GEGÁŇ, Tomáš, Bc. SYNEK, Šimon, PaedDr. MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
224 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín NOVÁK, Milan, Ing. BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. JURČIAK, Rudolf JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
227 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HKM a.s 18:30 - ZŠ Nové Zámky LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj PÁLKÖVI, Botond VALACH, Miroslav, Ing.
Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
228 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. ŠTEFIK, Miroslav JOBBÁGY, Martin, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 38. kolo - Piatok 04.01.2019
223 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MAC Budapest Hockey Club 19:30 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN st., Rastislav STANZEL, Matúš, Bc. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 39. kolo - Nedeľa 06.01.2019
231 HKM a.s vs. Hokejový klub Poprad a.s. 16:00 - ZŠ Zvolen KONC st., Daniel ŠTEFIK, Miroslav TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 39. kolo - Nedeľa 06.01.2019
234 HK Nitra, s.r.o. vs. MAC Budapest Hockey Club 16:00 - Nitra Aréna JONÁK, Peter ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, PhDr. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 28. kolo - Nedeľa 06.01.2019
167 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín FRIDRICH, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. NÉMETH, Márton SOLTÉSZ, Áron MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 39. kolo - Nedeľa 06.01.2019
232 HC Košice s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17:00 - STEEL Arena Košice NOVÁK, Milan, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 39. kolo - Nedeľa 06.01.2019
229 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - Ice rink Miskolc, HUN LOKŠÍK, Peter KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. KONC ml., Daniel, Bc. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 39. kolo - Nedeľa 06.01.2019
230 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Detva GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KOLLÁR, Miroslav MAJLING, Ján MAJLING, Ján RENCZ, Dániel MUZSIK, Norbert
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
291 MsHK Žilina, a.s. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17:30 - ZŠ Žilina VALO, Jozef JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing. BABIC, Vladimir ÁRKOVICS, Gergő MÜLLNER, Róbert
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
292 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:30 - STEEL Arena Košice ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. GAJAN st., Rastislav ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
290 HK Nitra, s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - Nitra Aréna NOVÁK, Milan, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
293 HKM a.s vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Zvolen SOÓS, Dániel KIS-KIRÁLY, Barna KORBA, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
294 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 18:00 - ZŠ Detva JONÁK, Peter GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. ROJÍK, Peter KONC ml., Daniel, Bc. MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 49. kolo - Utorok 08.01.2019
289 MAC Budapest Hockey Club vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
245 HC Košice s.r.o. vs. MAC Budapest Hockey Club 17:30 - STEEL Arena Košice SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. BOGDAŇ, Andrej, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
246 MsHK Žilina, a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:30 - ZŠ Žilina ADAMEC, Milan, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. GAJAN st., Rastislav KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
242 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 18:00 - Ice rink Miskolc, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav KACEJ, Lukáš, Mgr. SYNEK, Šimon, PaedDr. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
243 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:00 - ZŠ Detva STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. NEUZER, Erik NEUZER, Erik RENCZ, Dániel MUZSIK, Norbert
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
244 HKM a.s vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - ZŠ Zvolen MÜLLNER, Róbert NOVÁK, Milan, Ing. DURMIS, Oto OROLIN, Michal, Mgr. MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 41. kolo - Piatok 11.01.2019
241 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:30 - ZŠ Nové Zámky JUHÁSZ, Gábor VINCZE, Dániel KONC st., Juraj KONC st., Juraj LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr.
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
247 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves ŠTEFIK, Miroslav KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš GAJAN st., Rastislav
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
248 HK Nitra, s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 16:00 - Nitra Aréna STANO, Peter, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
250 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JONÁK, Peter KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír SYNEK, Šimon, PaedDr. SOÓS, Dániel PÁLKÖVI, Botond
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
251 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica LOKŠÍK, Peter FRIDRICH, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MAJLING, Ján MAJLING, Ján
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
252 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad KORBA, Martin, Ing. SMREK, Martin, Ing. RENCZ, Dániel VINCZE, Dániel MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 42. kolo - Nedeľa 13.01.2019
249 MAC Budapest Hockey Club vs. HKM a.s 17:45 - Ice rink MAC Budapest, HUN VALO, Jozef MÜLLNER, Róbert KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
253 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves NOVÁK, Milan, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto KRAJČÍK, Martin, Mgr. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
258 HC Košice s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:30 - STEEL Arena Košice OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. NAGY, Attila MUZSIK, Norbert
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
256 HC 07 DETVA s.r.o. vs. MAC Budapest Hockey Club 18:00 - ZŠ Detva ŠEFČÍK, Peter, Mgr. STANO, Peter, Ing. MÜLLNER, Róbert STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
257 HKM a.s vs. HK Nitra, s.r.o. 18:00 - ZŠ Zvolen GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD. NÉMETH, Márton KIS-KIRÁLY, Barna
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
254 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:30 - ZŠ Nové Zámky KONC st., Juraj KONC st., Juraj KONC st., Daniel JONÁK, Peter FRIMMEL, Róbert, PhDr. SYNEK, Šimon, PaedDr.
Základná časť - 43. kolo - Utorok 15.01.2019
255 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav SMREK, Martin, Ing. GAJAN st., Rastislav BAČO, Štefan BAČO, Štefan
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
280 MsHK Žilina, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Žilina FRIDRICH, Vladimír, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. SYNEK, Šimon, PaedDr. VALO, Jozef KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
281 HC Košice s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 17:30 - STEEL Arena Košice ŠTEFIK, Miroslav NOVÁK, Milan, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. ROJÍK, Peter DURMIS, Oto
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
277 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JUHÁSZ, Gábor PÁLKÖVI, Botond BALUŠKA, Vladimír, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
279 HK Nitra, s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 18:00 - Nitra Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. KRAJČÍK, Martin, Mgr. HOLOMEK, Vladimír HOLOMEK, Vladimír BABIC, Vladimir SOLTÉSZ, Áron
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
282 HKM a.s vs. HC 07 DETVA s.r.o. 18:00 - ZŠ Zvolen KONC ml., Daniel, Bc. LOKŠÍK, Peter MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 47. kolo - Piatok 18.01.2019
278 MAC Budapest Hockey Club vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN OROLIN, Tomáš, Bc. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
265 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves KORBA, Martin, Ing. LOKŠÍK, Peter GAJAN st., Rastislav KRAJČÍK, Martin, Mgr. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
268 HK Nitra, s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 16:00 - Nitra Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
270 HC Košice s.r.o. vs. HKM a.s 16:00 - STEEL Arena Košice NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing. SOÓS, Dániel ÁRKOVICS, Gergő
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
266 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín ADAMEC, Milan, Mgr. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KONC ml., Daniel, Bc. SYNEK, Šimon, PaedDr. MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
269 MsHK Žilina, a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Žilina MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing. NÉMETH, Márton SOLTÉSZ, Áron VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. ŠTEFIK, Miroslav
Základná časť - 45. kolo - Nedeľa 20.01.2019
267 MAC Budapest Hockey Club vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN BALUŠKA, Vladimír, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 46. kolo - Štvrtok 24.01.2019
271 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HKM a.s 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír RENCZ, Dániel ÁRKOVICS, Gergő
Základná časť - 46. kolo - Piatok 25.01.2019
275 Hokejový klub Poprad a.s. vs. MAC Budapest Hockey Club 17:00 - ZŠ Poprad GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. NOVÁK, Milan, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 46. kolo - Piatok 25.01.2019
276 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica JUHÁSZ, Gábor VINCZE, Dániel ŠTEFIK, Miroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 46. kolo - Piatok 25.01.2019
272 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 18:00 - ZŠ Detva KONC st., Daniel OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. ROJÍK, Peter CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 46. kolo - Piatok 25.01.2019
273 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. MsHK Žilina, a.s. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. GAJAN st., Rastislav SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 46. kolo - Piatok 25.01.2019
274 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HK Nitra, s.r.o. 18:30 - ZŠ Nové Zámky SNÁŠEL, Vladimír, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 44. kolo - Sobota 26.01.2019
259 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves SOÓS, Dániel PÁLKÖVI, Botond ADAMEC, Milan, Mgr. KONC ml., Daniel, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 27.01.2019
261 HK Nitra, s.r.o. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 16:00 - Nitra Aréna NAGY, Attila SOLTÉSZ, Áron FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 27.01.2019
264 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 16:00 - ZŠ Banská Bystrica MÜLLNER, Róbert KORBA, Martin, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. SMREK, Martin, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 27.01.2019
260 MsHK Žilina, a.s. vs. HKM a.s 17:00 - ZŠ Žilina BALUŠKA, Vladimír, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin, Mgr. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír KONC ml., Daniel, Bc.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 27.01.2019
263 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JONÁK, Peter GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. FRIMMEL, Róbert, PhDr. DURMIS, Oto MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 44. kolo - Nedeľa 27.01.2019
262 MAC Budapest Hockey Club vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 17:30 - Ice rink MAC Budapest, HUN STANO, Peter, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 53. kolo - Utorok 29.01.2019
318 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 18:30 - ZŠ Nové Zámky STANO, Peter, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KONC st., Juraj KONC st., Juraj

ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
700 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 16:00 - ZŠ Spišská Nová Ves VIDO, Ľuboš, Ing. KNIŽKA, Tomáš HOLIENKA, Tomáš KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
699 HK Skalica, s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
701 Hokejový klub Trnava vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC ml., Juraj TVRDOŇ, Peter JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
702 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav PRIBULA, Maroš BAČO, Štefan
Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
703 Hokejový klub Martin o.z. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - ZŠ Martin BACHÚRIK, Jozef, Bc. DURMIS, Oto MAKÚCH, Marek, Ing. KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 34. kolo - Piatok 04.01.2019
704 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
710 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 11:30 - ZŠ Zvolen HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. NOSEK, Martin NEUZER, Erik
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
705 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HK Skalica, s.r.o. 17:00 - ZŠ Považská Bystrica MAKÚCH, Marek, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. KOVALÍK, Ľubor, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
707 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 17:00 - ZŠ Topoľčany VIDO, Ľuboš, Ing. PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
706 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Humenné ŽÁK, Marián JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel TOMÁŠ, Michal
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
708 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Trnava 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VALKO, Karol, Ing. DRBLÍK, Michal REHÁK, Adam, Bc. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 35. kolo - Nedeľa 06.01.2019
709 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu ŽÁK, Marek, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. ŠOTEK, Marko KONC st., Juraj
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
711 HK Skalica, s.r.o. vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:00 - HANT arena Skalica VRÁBEL, Jozef, Ing. BACHÚRIK, Jozef, Bc. KONC ml., Juraj CRMAN, Filip, Bc.
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
713 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves KORBA, Peter, Ing. WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin KOVARIK, Marcel
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
714 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:30 - ZŠ Trnava PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
715 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián PRIBULA, Maroš BOGDAŇ, Andrej, Ing. BAČO, Štefan
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
716 Hokejový klub Martin o.z. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. DRBLÍK, Michal HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 36. kolo - Streda 09.01.2019
712 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:30 - ZŠ Nové Zámky VALKO, Karol, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
719 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Hokejový klub Trnava 17:30 - ZŠ Humenné MIHAĽOV, Martin RIŠ, Jaroslav BAČO, Štefan PAVLOTTY, Jakub
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
717 Hokejový klub Martin o.z. vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Martin DRUGA, Norbert MAKÚCH, Marek, Ing. KNIŽKA, Tomáš
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
718 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:00 - ZŠ Považská Bystrica ŽÁK, Marek, Mgr. KONC ml., Juraj ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
720 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 18:00 - ZŠ Topoľčany VALKO, Karol, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. DANKO, Ľubomír ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
721 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom KRIST, Mário, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. DRBLÍK, Michal JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 37. kolo - Piatok 11.01.2019
722 HC Bratislava, s.r.o. vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MĹKVY, Michal, Bc. ŠOTEK, Marko KOVALÍK, Ľubor, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
725 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 16:00 - ZŠ Nové Zámky VALKO, Karol, Ing. BENIAČ, Lukáš, Bc. CRMAN, Filip, Bc.
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
723 HK Skalica, s.r.o. vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JEDLIČKA, Peter KONC ml., Juraj ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
727 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 17:00 - ZŠ Trnava DRUGA, Norbert ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan HARINGA, Ivan
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
728 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián PRIBULA, Maroš RIŠ, Jaroslav KOVARIK, Marcel
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
724 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:00 - ZŠ Zvolen HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. NOSEK, Martin NEUZER, Erik
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 13.01.2019
726 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 19:00 - ZŠ Spišská Nová Ves FINDURA, Mikuláš MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Ing. GAVALIER, Róbert
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
665 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves VIDO, Ľuboš, Ing. KNIŽKA, Tomáš FINDURA, Mikuláš GAVALIER, Róbert
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
729 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HK Skalica, s.r.o. 17:30 - ZŠ Michalovce BAČO, Štefan KORBA, Martin, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
732 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Humenné MIHAĽOV, Martin RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Ing. KOVARIK, Marcel
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
730 Hokejový klub Martin o.z. vs. Hokejový klub Trnava 18:00 - ZŠ Martin KONTŠEK, Vladimír VALACHOVIČ, Marián JURČIAK, Adam DRBLÍK, Michal
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
733 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - ZŠ Topoľčany DRUGA, Norbert BENIAČ, Lukáš, Bc. MICHNA, Richard HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 39. kolo - Streda 16.01.2019
734 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom BACHÚRIK, Jozef, Bc. NOSEK, Martin MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
740 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 16:30 - ZŠ Trnava PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan KONC st., Daniel
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
735 HK Skalica, s.r.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:00 - HANT arena Skalica VALKO, Karol, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. ŠOTEK, Marko JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
737 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 17:30 - ZŠ Humenné KORBA, Peter, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing. RIŠ, Jaroslav BAČO, Štefan
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
739 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves GAVALIER, Róbert ŽÁK, Marián PRIBULA, Maroš ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
736 HC Bratislava, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter BENIAČ, Lukáš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing. JONÁK, Peter
Základná časť - 40. kolo - Piatok 18.01.2019
738 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:30 - ZŠ Nové Zámky CRMAN, Filip, Bc. PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 41. kolo - Utorok 22.01.2019
746 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:00 - ZŠ Topoľčany VRÁBEL, Jozef, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. MAŠKULKA, Adam ŠOTEK, Marko KONC st., Daniel
Základná časť - 41. kolo - Streda 23.01.2019
741 Hokejový klub Trnava vs. HK Skalica, s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava JONÁK, Peter VALACHOVIČ, Marián VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan
Základná časť - 41. kolo - Streda 23.01.2019
742 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián PRIBULA, Maroš JANIGA, Matej, Ing. BAČO, Štefan
Základná časť - 41. kolo - Streda 23.01.2019
745 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Humenné KORBA, Peter, Ing. GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 41. kolo - Streda 23.01.2019
743 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal KONTŠEK, Vladimír DURMIS, Oto
Základná časť - 41. kolo - Streda 23.01.2019
744 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - ZŠ Považská Bystrica ŽÁK, Marek, Mgr. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. TVRDOŇ, Peter JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Piatok 25.01.2019
747 HK Skalica, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:00 - HANT arena Skalica DRUGA, Norbert BENIAČ, Lukáš, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ČAVOJSKÝ, Ján BACHÚRIK, Jozef, Bc.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 25.01.2019
553 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Ing. KOVARIK, Marcel GAVALIER, Róbert
Základná časť - 42. kolo - Piatok 25.01.2019
752 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Trnava 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves KORBA, Peter, Ing. JANIGA, Matej, Ing. WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Piatok 25.01.2019
748 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom KRIST, Mário, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. JURČIAK, Rudolf DURMIS, Oto
Základná časť - 42. kolo - Piatok 25.01.2019
749 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu ŽÁK, Marek, Mgr. JURČIAK, Adam JEDLIČKA, Peter MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 42. kolo - Piatok 25.01.2019
750 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - ZŠ Zvolen HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
753 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Spišská Nová Ves VIDO, Ľuboš, Ing. HANKO, Peter FINDURA, Mikuláš GAJAN st., Rastislav
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
754 Hokejový klub Trnava vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Trnava CRMAN, Filip, Bc. BACHÚRIK, Jozef, Bc. MICHNA, Richard ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
755 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
756 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:00 - ZŠ Martin DRUGA, Norbert ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KOVÁČIK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
757 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:00 - ZŠ Považská Bystrica VALKO, Karol, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf DRBLÍK, Michal ŠTEFIK, Miroslav
Základná časť - 43. kolo - Nedeľa 27.01.2019
758 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - ZŠ Humenné ŽÁK, Marián RIŠ, Jaroslav WOLF, Vladimír, Ing. KOVARIK, Marcel
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
764 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 15:00 - ZŠ Nové Zámky VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš JEDLIČKA, Peter BENEŠ, Ivan
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
759 HK Skalica, s.r.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - HANT arena Skalica VALKO, Karol, Ing. JUNEK, Martin TVRDOŇ, Peter HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
760 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Topoľčany KRIST, Mário, Ing. KONC ml., Juraj JURČIAK, Rudolf KONC ml., Daniel, Bc.
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
761 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VIDO, Ľuboš, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. JURČIAK, Adam BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
762 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu PURGAT, Patrik BENIAČ, Lukáš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 44. kolo - Utorok 29.01.2019
763 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 18:00 - ZŠ Zvolen PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. CRMAN, Filip, Bc. MAŠKULKA, Adam MAJLING, Ján

Extraliga juniorov

Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
1153 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 13:00 - HANT arena Skalica JONÁK, Peter HARINGA, Ivan PURGAT, Patrik MAŠKULKA, Adam
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
1154 HC Košice s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
1152 MHA MARTIN vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 15:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
1155 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 15:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
1151 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 17:00 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
1156 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 9:30 - ZŠ Žilina KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam VONDRA, Mário HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
1157 MHA MARTIN vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 10:30 - ZŠ Martin PETERKA, Lukáš ZNAK, Marián, Mgr. HUS, Igor, JUDr.
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
1159 HC Košice s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:45 - STEEL Arena Košice MIHAĽOV, Martin JAKUB, Róbert VALL, Michal, Mgr. BAČO, Štefan
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
1160 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 11:45 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
1158 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:15 - HANT arena Skalica VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. MÜLLNER, Róbert
Nadstavbová časť A - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
1182 HC Košice s.r.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Ing. KOVARIK, Marcel
Nadstavbová časť A - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
1183 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JONÁK, Peter REHÁK, Adam, Bc. JURČIAK, Adam VRÁBEL, Jozef, Ing.
Nadstavbová časť B - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
1212 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MHA MARTIN 15:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
Nadstavbová časť A - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
1181 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 15:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. MARTINKO, Vladimír
Nadstavbová časť B - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
1211 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 18:00 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman HARINGA, Ivan VALACHOVIČ, Marián BENEŠ, Ivan
Nadstavbová časť A - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
1185 HC Košice s.r.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr. BORZA, Michal, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Nadstavbová časť B - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
1214 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MHA MARTIN 10:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš
Nadstavbová časť A - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
1184 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 11:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. KNIŽKA, Tomáš
Nadstavbová časť B - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
1213 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik OROLIN, Michal, Mgr. KOVALÍK, Ľubor, Bc.
Nadstavbová časť A - 3. kolo - Sobota 19.01.2019
1186 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu JONÁK, Peter CRMAN, Filip, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
Nadstavbová časť B - 3. kolo - Sobota 19.01.2019
1216 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 15:00 - HANT arena Skalica JUNEK, Martin JANČÍK, Roman ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
Nadstavbová časť A - 3. kolo - Sobota 19.01.2019
1187 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC ‘05 Banská Bystrica 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Nadstavbová časť A - 3. kolo - Sobota 19.01.2019
1188 HC Košice s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 17:00 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Ing.
Nadstavbová časť B - 3. kolo - Sobota 19.01.2019
1215 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. MHA MARTIN 17:00 - ZŠ Žilina KRIST, Mário, Ing. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
Nadstavbová časť A - 4. kolo - Nedeľa 20.01.2019
1189 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 9:30 - Arena Ondreja Nepelu BELICA, Marek, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. CRMAN, Filip, Bc.
Nadstavbová časť B - 4. kolo - Nedeľa 20.01.2019
1218 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:15 - HANT arena Skalica MAREK, Martin VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin
Nadstavbová časť A - 4. kolo - Nedeľa 20.01.2019
1190 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 11:30 - Nitra Aréna BACHÚRIK, Jozef, Bc. KONC ml., Juraj FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Nadstavbová časť B - 4. kolo - Nedeľa 20.01.2019
1217 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. MHA MARTIN 12:30 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 26.01.2019
1191 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 26.01.2019
1192 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC Košice s.r.o. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
Nadstavbová časť B - 5. kolo - Sobota 26.01.2019
1220 MHA MARTIN vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 15:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal HANKO, Peter
Nadstavbová časť A - 11. kolo - Sobota 26.01.2019
1208 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 15:45 - Nitra Aréna STANKOVIČ, Patrik, Bc. ŽÁK, Marek, Mgr. KONC ml., Juraj
Nadstavbová časť B - 5. kolo - Sobota 26.01.2019
1219 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 18:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter DURMIS, Oto
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 27.01.2019
1195 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 9:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 27.01.2019
1194 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 10:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
Nadstavbová časť B - 6. kolo - Nedeľa 27.01.2019
1222 MHA MARTIN vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. MIŠEK, Michal HOLIENKA, Tomáš
Nadstavbová časť B - 6. kolo - Nedeľa 27.01.2019
1221 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš ČÍŽ, Martin, Ing. PAULÍNY, Jozef TRNKA, Jakub MAJLING, Ján

Kaufland extraliga dorastu

Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2213 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. TRNKA, Jakub MAJLING, Ján
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2219 MŠK Púchov s.r.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 14:00 - ZŠ Púchov LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam, Bc.
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2215 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 15:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan JAKUBEC, Andrej MIŠEK, Michal
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2218 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves SMEREK, Vladimír ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2217 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel FRIMMEL, Róbert, PhDr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2216 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MHA MARTIN 16:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin VALACHOVIČ, Tomáš
Základná časť - 31. kolo - Sobota 05.01.2019
2214 HC Košice s.r.o. vs. HKM a.s 17:00 - STEEL Arena Košice BORZA, Michal, Ing. KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2221 HC Košice s.r.o. vs. HKM a.s 10:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. BORZA, Michal, Ing.
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2222 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 10:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš KOVÁČIK, Michal KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2225 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 10:30 - ZŠ Spišská Nová Ves GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2226 MŠK Púchov s.r.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - ZŠ Púchov PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. HODOŇ, Daniel DANKO, Ľubomír
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2223 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MHA MARTIN 11:15 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman HARINGA, Ivan MAREK, Martin
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2220 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 11:30 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik IZAKOVIČ, Tomáš
Základná časť - 32. kolo - Nedeľa 06.01.2019
2224 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:30 - Nitra Aréna BACHÚRIK, Jozef, Bc. KOLLÁR, Andrej, Ing. MUDRIK, Martin
Základná časť - 33. kolo - Streda 09.01.2019
2230 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 12:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. GAJAN st., Rastislav
Základná časť - 34. kolo - Štvrtok 10.01.2019
2237 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 12:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 34. kolo - Piatok 11.01.2019
2238 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 18:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš JUNEK, Martin
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2231 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:15 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2227 HKM a.s vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Zvolen PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2228 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica ČÍŽ, Martin, Ing. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2233 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 14:00 - ZŠ Žilina PLEŠKO, Daniel ĎURINA, Vladimír, Bc. DURMIS, Oto
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2232 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MŠK Púchov s.r.o. 15:45 - Nitra Aréna NOVÁK, Milan, Ing. DANKO, Ľubomír KIEPEŠ, Peter, Bc.
Základná časť - 33. kolo - Sobota 12.01.2019
2229 MHA MARTIN vs. HC Košice s.r.o. 17:45 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 34. kolo - Nedeľa 13.01.2019
2240 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 9:30 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan HAJNIK, Martin ĎURINA, Vladimír, Bc.
Základná časť - 34. kolo - Nedeľa 13.01.2019
2235 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 10:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. IZAKOVIČ, Tomáš KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 34. kolo - Nedeľa 13.01.2019
2234 HKM a.s vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Zvolen PLEŠKO, Daniel JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin, Mgr. HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 34. kolo - Nedeľa 13.01.2019
2236 MHA MARTIN vs. HC Košice s.r.o. 10:30 - ZŠ Martin PETERKA, Lukáš HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 34. kolo - Nedeľa 13.01.2019
2239 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MŠK Púchov s.r.o. 11:30 - Nitra Aréna MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. KONC st., Juraj
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2244 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 14:00 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Ing. SMREK, Martin, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2245 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 14:00 - ZŠ Púchov VIDO, Ľuboš, Ing. TVRDOŇ, Peter CHUDADA, Martin, Ing., PhD. KNAPEC, Vladimír
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2246 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:00 - ZŠ Žilina VALACH, Miroslav, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2247 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír NOSEK, Martin
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2241 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 15:00 - JL Aréna Lipt.Mikuláš IVAN, Richard, Bc. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik MAJLING, Ján
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2242 MHA MARTIN vs. HKM a.s 15:00 - ZŠ Martin PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KOVÁČIK, Michal HOLIENKA, Tomáš
Základná časť - 35. kolo - Sobota 19.01.2019
2243 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 15:45 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2253 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 9:30 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2254 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 10:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2248 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HANKO, Peter MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2249 MHA MARTIN vs. HKM a.s 10:30 - ZŠ Martin HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal MIŠEK, Michal
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2252 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 10:30 - ZŠ Púchov LESAY, Dominik HODOŇ, Daniel VONDRA, Mário HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2251 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:45 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 36. kolo - Nedeľa 20.01.2019
2250 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC ‘05 Banská Bystrica 11:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2257 HKM a.s vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 14:00 - ZŠ Zvolen BACHÚRIK, Jozef, Bc. ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2259 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 14:00 - ZŠ Žilina HAJNIK, Martin NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2256 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 15:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter DURMIS, Oto
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2261 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 15:00 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik JUNEK, Martin HARINGA, Ivan BENEŠ, Ivan
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2255 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MHA MARTIN 16:15 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. CRMAN, Filip, Bc. ŠOTEK, Marko
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2258 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MŠK Púchov s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica FRIMMEL, Róbert, PhDr. STANO, Peter, Ing. KOLLÁR, Miroslav GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
Základná časť - 37. kolo - Sobota 26.01.2019
2260 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 17:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JANIGA, Matej, Ing.
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2266 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 9:30 - ZŠ Žilina LOKŠÍK, Peter NOSEK, Martin VONDRA, Mário
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2263 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 10:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš TRNKA, Jakub ČÍŽ, Martin, Ing. MAJLING, Ján PAULÍNY, Jozef
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2264 HKM a.s vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:30 - ZŠ Zvolen PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ROJÍK, Peter DANKO, Ľubomír
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2267 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 11:00 - ZŠ Michalovce PIOVAR, Peter VALL, Michal, Mgr. PAVLOTTY, Jakub
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2262 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MHA MARTIN 12:00 - Arena Ondreja Nepelu BELICA, Marek, Ing. CRMAN, Filip, Bc. ŠOTEK, Marko
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2265 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MŠK Púchov s.r.o. 12:00 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 38. kolo - Nedeľa 27.01.2019
2268 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 12:30 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman JUNEK, Martin VALACHOVIČ, Tomáš

2. liga seniorov

Skupina B VÝCHOD - 7. kolo - Piatok 04.01.2019
10115 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 20:00 - ZŠ Trebišov PIOVAR, Peter TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Mgr.
Skupina B VÝCHOD - 14. kolo - Sobota 05.01.2019
10143 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - ZŠ Trebišov MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal JAKUB, Róbert
Skupina A ZÁPAD - 18. kolo - Sobota 05.01.2019
10089 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Levice 17:30 - ZŠ Púchov LOKŠÍK, Peter HODOŇ, Daniel VONDRA, Mário JURČIAK, Rudolf
Skupina B VÝCHOD - 14. kolo - Sobota 05.01.2019
10145 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica GAJAN st., Rastislav LUKÁČ, Peter, Mgr. GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš
Skupina A ZÁPAD - 18. kolo - Sobota 05.01.2019
10086 Hokejový klub 91 Senica vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 18:00 - ZŠ Senica NOVÁK, Milan, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. MAREK, Martin
Skupina B VÝCHOD - 14. kolo - Sobota 05.01.2019
10146 Hokejovy Klub 58 Sanok vs. Hokejový klub Sabinov 18:00 - ZS Sanok, POL SNÁŠEL, Vladimír, Ing.
Skupina A ZÁPAD - 18. kolo - Sobota 05.01.2019
10090 HC Bratislava, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA 18:30 - ZŠ Hamuliakovo BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef VACULA, Adrián, Mgr. ŠOTEK, Marko
Skupina A ZÁPAD - 18. kolo - Sobota 05.01.2019
10088 Hokejový club 96 Nitra vs. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 20:00 - Nitra Aréna ŠTEFIK, Miroslav KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. B - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10151 Hokejový klub Sabinov vs. Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 17:00 - ZŠ Sabinov GAVALIER, Róbert JURKO, Michal, Bc. HOVAN, Richard
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. B) - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10169 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub 2016 Trebišov 17:00 - ZS Rimavská Sobota TRNKA, Jakub IVAN, Richard, Bc. IZAKOVIČ, Tomáš MAJLING, Ján
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. A - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10148 Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Dolný Kubín GAJDOŠÍK, Ivan MACEK, Michal MIŠEK, Michal
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. A) - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10164 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:30 - ZŠ Púchov ŠTEFIK, Miroslav HODOŇ, Daniel KUBALA, Peter
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. B) - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10170 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica ŽÁK, Marián LUKÁČ, Peter, Mgr. BORZA, Michal, Ing.
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. B - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10152 Hokejovy Klub 58 Sanok vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZS Sanok, POL GAJAN st., Rastislav
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. A) - 1. kolo - Sobota 12.01.2019
10163 Hokejový klub Levice vs. HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA 18:30 - ZŠ Levice GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. STANKOVIČ, Patrik, Bc. PAULÍK, Maroš
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. A - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
10149 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový club 96 Nitra 16:30 - ZŠ Brezno GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš PAULÍNY, Jozef
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. B - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10153 Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vs. Hokejový klub Sabinov 17:00 - ZŠ Kežmarok KORBA, Martin, Ing. BORZA, Michal, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr. KOVARIK, Marcel
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. A) - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10165 HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA vs. Hokejový klub Levice 17:00 - ZŠ Prievidza ŠTEFIK, Miroslav HVOJNÍK, Adrián PAULÍK, Maroš
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. B) - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10171 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 17:30 - ZŠ Trebišov VALL, Michal, Mgr. PIOVAR, Peter TOMÁŠ, Michal
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. B) - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10172 Hokejový klub Bardejov o.z. vs. Hokejový klub HC Rebellion Gelnica 17:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš HOVAN, Richard
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. A) - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10166 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. MŠK Púchov s.r.o. 18:00 - ZŠ Partizánske PETERKA, Lukáš MIŠEK, Michal JAKUBEC, Andrej
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. A - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10150 HC Bratislava, s.r.o. vs. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 18:45 - ZŠ Hamuliakovo NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. A - 1. kolo - Sobota 19.01.2019
10147 Hokejový club 96 Nitra vs. Hokejový klub Brezno 20:00 - Nitra Aréna GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. JEDLIČKA, Peter PIOVARČI, Denis
II. časť O umiestnenie 5.-8. sk. B - 2. kolo - Sobota 19.01.2019
10154 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejovy Klub 58 Sanok 20:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan HANKO, Peter MARTÍNEK, Matej
II. časť Play-Off v skupinách (SF sk. A) - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
10168 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:30 - ZŠ Púchov LESAY, Dominik HODOŇ, Daniel VONDRA, Mário HOLOMEK, Vladimír
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. A) - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10179 Hokejový klub Levice vs. MŠK Púchov s.r.o. 16:00 - ZŠ Levice IVAN, Richard, Bc. DRUGA, Norbert TRNKA, Jakub MAJLING, Ján
II. časť O umiestnenie - O 5. miesto sk. B - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10161 Hokejový klub Sabinov vs. Hokejovy Klub 58 Sanok 17:00 - ZŠ Sabinov JURKO, Michal, Bc. SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard
II. časť Play-Off v skupinách (O 3. miesto sk. A) - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10175 HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:00 - ZŠ Prievidza PETERKA, Lukáš PAULÍK, Maroš HUS, Igor, JUDr.
II. časť Play-Off v skupinách (Finále sk. B) - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10182 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:00 - ZS Rimavská Sobota ŠEBEŇ, Erik LESAY, Dominik NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
II. časť Play-Off v skupinách (O 3. miesto sk. B) - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10177 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. Hokejový klub HC Rebellion Gelnica 17:30 - ZŠ Trebišov PIOVAR, Peter VALL, Michal, Mgr. JAKUB, Róbert
II. časť O umiestnenie - O 5. miesto sk. A - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10159 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Brezno 18:45 - ZŠ Hamuliakovo BELICA, Marek, Ing. MUDRIK, Martin HORVÁTH, Martin MACKO, Peter, Ing.
II. časť O umiestnenie - O 7. miesto sk. A - 1. kolo - Sobota 26.01.2019
10155 Hokejový club 96 Nitra vs. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 20:00 - Nitra Aréna GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. STANKOVIČ, Patrik, Bc. KONC ml., Juraj

1. liga juniorov

Základná časť- východná sk. - 24. kolo - Štvrtok 10.01.2019
3160 HKM a.s vs. P.H.K. Prešov, n.o. 16:30 - ZŠ Zvolen KRIST, Mário, Ing. MIŠEK, Michal JAKUBEC, Andrej
Základná časť- západná sk. - 23. kolo - Sobota 12.01.2019
3069 HOBA Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 13:15 - ZŠ BA - Dúbravka BELICA, Marek, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OLLE, Marian
Základná časť- západná sk. - 23. kolo - Sobota 12.01.2019
3067 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. MICHNA, Richard ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
Základná časť- západná sk. - 23. kolo - Sobota 12.01.2019
3068 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal HOLOMEK, Vladimír
Základná časť- východná sk. - 23. kolo - Sobota 12.01.2019
3157 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HKM a.s 17:00 - Tréningová hala SA Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Ing. RIŠ, Jaroslav BAČO, Štefan
Základná časť- západná sk. - 24. kolo - Nedeľa 13.01.2019
3071 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 10:30 - ZŠ Trnava GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. ŠOTEK, Marko ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
Základná časť- západná sk. - 24. kolo - Nedeľa 13.01.2019
3070 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 11:30 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír VONDRA, Mário
Základná časť- západná sk. - 24. kolo - Nedeľa 13.01.2019
3072 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HOBA Bratislava 11:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. MAŠKULKA, Adam
Základná časť- východná sk. - 25. kolo - Štvrtok 17.01.2019
3163 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. P.H.K. Prešov, n.o. 17:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin JAKUB, Róbert VALL, Michal, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 25. kolo - Sobota 19.01.2019
3073 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 14:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠOTEK, Marko VACULA, Adrián, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 25. kolo - Sobota 19.01.2019
3074 Hokejový klub Trnava vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Trnava FRIDRICH, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, PaedDr. MUDRIK, Martin
Základná časť- západná sk. - 25. kolo - Sobota 19.01.2019
3075 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:00 - ZŠ Topoľčany ŽÁK, Marek, Mgr. GAJDOŠÍK, Miroslav MAREK, Martin
Základná časť- západná sk. - 26. kolo - Nedeľa 20.01.2019
3078 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 10:30 - ZŠ Považská Bystrica PURGAT, Patrik MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť- západná sk. - 26. kolo - Nedeľa 20.01.2019
3076 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ŽÁK, Marek, Mgr. VALO, Jozef LESAY, Jozef
Základná časť- západná sk. - 26. kolo - Nedeľa 20.01.2019
3077 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 12:15 - ZŠ BA - Dúbravka MOLLER, Anton, Ing. BENIAČ, Lukáš, Bc. KOVALÍK, Ľubor, Bc.
Základná časť- východná sk. - 26. kolo - Nedeľa 20.01.2019
3166 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 13:15 - Tréningová hala SA Košice SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard BORZA, Michal, Ing.
Základná časť- západná sk. - 27. kolo - Sobota 26.01.2019
3079 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 10:45 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna KONC st., Daniel ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 27. kolo - Sobota 26.01.2019
3080 HOBA Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 13:15 - ZŠ BA - Dúbravka JONÁK, Peter VACULA, Adrián, Mgr. OLLE, Marian
Základná časť- východná sk. - 27. kolo - Sobota 26.01.2019
3171 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. PHC Budapest 15:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JANIGA, Matej, Ing.
Základná časť- západná sk. - 27. kolo - Sobota 26.01.2019
3081 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Trnava 16:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MERAVÝ, Peter, PhDr. FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš, Bc.
Základná časť- západná sk. - 28. kolo - Nedeľa 27.01.2019
3082 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 10:30 - ZŠ Považská Bystrica DRBLÍK, Michal HODOŇ, Daniel MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
Základná časť- západná sk. - 28. kolo - Nedeľa 27.01.2019
3083 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HOBA Bratislava 10:30 - ZŠ Topoľčany GEGÁŇ, Tomáš, Bc. MĹKVY, Michal, Bc. KNAPEC, Vladimír
Základná časť- západná sk. - 28. kolo - Nedeľa 27.01.2019
3084 Hokejový klub Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 13:30 - ZŠ Trnava VALACHOVIČ, Marián HORVÁTH, Martin MERAVÝ, Peter, PhDr.
Základná časť- východná sk. - 28. kolo - Nedeľa 27.01.2019
3174 PHC Budapest vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 13:30 - ZS Rimavská Sobota GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. STAŠŠÁK, Martin ŠEBEŇ, Erik
Základná časť- východná sk. - 30. kolo - Štvrtok 31.01.2019
3179 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HKM a.s 16:30 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin JAKUB, Róbert VALL, Michal, Mgr.

K- Classic 1. liga dorastu

Nadstavbová časť B - 12. kolo - Piatok 11.01.2019
4242 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:10 - PSK aréna Prešov ŽÁK, Marián HOVAN, Richard
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 12.01.2019
4175 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HC Nové Zámky s.r.o. 14:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin, Mgr. NOSEK, Martin
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 12.01.2019
4176 Hokejový klub Trnava vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Trnava GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc.
Nadstavbová časť B - 5. kolo - Sobota 12.01.2019
4224 Mládež HC 46 Bardejov vs. P.H.K. Prešov, n.o. 14:00 - ZŠ Bardejov PIOVAR, Peter PRIBULA, Maroš JAKUB, Róbert
Nadstavbová časť B - 5. kolo - Sobota 12.01.2019
4225 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový club Lučenec 14:00 - ZŠ Brezno PAULÍNY, Jozef STAŠŠÁK, Martin
Nadstavbová časť A - 13. kolo - Sobota 12.01.2019
4205 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HK HAVRANI Piešťany 14:15 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. BALUŠKA, Vladimír, Ing. CRMAN, Filip, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc.
Nadstavbová časť A - 5. kolo - Sobota 12.01.2019
4174 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:30 - ZŠ Partizánske HVOJNÍK, Adrián LESAY, Dominik
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 13.01.2019
4178 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 9:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom ADAMEC, Milan, Mgr. REHÁK, Adam, Bc. JUNG, Roman, Ing. TVRDOŇ, Peter
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 13.01.2019
4180 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. HC Nové Zámky s.r.o. 10:00 - ZŠ Partizánske LESAY, Dominik HREHOR, Zdenko, Ing. JANSKÝ, Vladimír JURČIAK, Rudolf
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 13.01.2019
4179 HK HAVRANI Piešťany vs. HOBA Bratislava 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna LESAY, Jozef HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KOLLÁR, Andrej, Ing.
Nadstavbová časť A - 6. kolo - Nedeľa 13.01.2019
4177 Hokejový klub Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 13:30 - ZŠ Trnava MOLLER, Anton, Ing. MUDRIK, Martin HORVÁTH, Martin
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4184 HOBA Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 13:15 - ZŠ BA - Dúbravka MOLLER, Anton, Ing. OLLE, Marian HREHOR, Zdenko, Ing.
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4181 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 14:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom ĎURINA, Vladimír, Bc. PURGAT, Patrik
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4182 HK HAVRANI Piešťany vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc.
Nadstavbová časť B - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4228 Hokejový club Lučenec vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 14:00 - ZŠ Lučenec ČÍŽ, Martin, Ing. IZAKOVIČ, Tomáš
Nadstavbová časť B - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4229 Hokejový klub Brezno vs. P.H.K. Prešov, n.o. 14:00 - ZŠ Brezno PAULÍNY, Jozef TRNKA, Jakub
Nadstavbová časť B - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4230 Mládež HC 46 Bardejov vs. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 14:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš
Nadstavbová časť A - 7. kolo - Sobota 19.01.2019
4183 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Topoľčany ADAMEC, Milan, Mgr. LESAY, Jozef
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4188 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HOBA Bratislava 9:00 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. MERAVÝ, Peter, PhDr. MUDRIK, Martin
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4186 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 10:00 - ZŠ Partizánske HVOJNÍK, Adrián HUS, Igor, JUDr.
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4185 Hokejový klub Trnava vs. HK HAVRANI Piešťany 10:30 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. PIOVARČI, Denis JEDLIČKA, Peter
Nadstavbová časť B - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4231 Hokejový klub Brezno vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 10:30 - ZŠ Brezno ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik KOLLÁR, Miroslav
Nadstavbová časť B - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4232 Hokejový club Lučenec vs. P.H.K. Prešov, n.o. 10:30 - ZŠ Lučenec ČÍŽ, Martin, Ing. STAŠŠÁK, Martin IVAN, Richard, Bc.
Nadstavbová časť A - 8. kolo - Nedeľa 20.01.2019
4187 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 11:30 - ZŠ Nové Zámky PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír KÚDEĽOVÁ, Michaela
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Piatok 25.01.2019
4189 HOBA Bratislava vs. HC Nové Zámky s.r.o. 15:30 - ZŠ BA - Dúbravka JONÁK, Peter HREHOR, Zdenko, Ing. MICHNA, Richard
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Piatok 25.01.2019
4196 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:30 - ZŠ Trnava STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4190 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. TVRDOŇ, Jozef BESEDIČOVÁ, Ivana MERAVÝ, Peter, PhDr.
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4191 Hokejový klub Trnava vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 14:00 - ZŠ Trnava SYNEK, Šimon, PaedDr. JEDLIČKA, Peter PIOVARČI, Denis
Nadstavbová časť A - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4192 HK HAVRANI Piešťany vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MÜLLNER, Róbert HVOJNÍK, Adrián
Nadstavbová časť B - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4233 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejový klub Brezno 14:00 - ZŠ Bardejov WOLF, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. PRIBULA, Maroš
Nadstavbová časť B - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4234 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Hokejový club Lučenec 14:00 - ZŠ Trebišov HOMOLA, Ondrej, Ing. KORBA, Peter, Ing.
Nadstavbová časť B - 9. kolo - Sobota 26.01.2019
4235 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 16:45 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián RIŠ, Jaroslav
Nadstavbová časť B - 10. kolo - Nedeľa 27.01.2019
4236 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Hokejový klub Brezno 10:30 - ZŠ Trebišov JANIGA, Matej, Ing. REGENDA, Radoslav, Mgr.
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Nedeľa 27.01.2019
4194 HK HAVRANI Piešťany vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna VALO, Jozef JEDLIČKA, Peter
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Nedeľa 27.01.2019
4195 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 11:30 - ZŠ V. Dzurillu plocha I. MOLLER, Anton, Ing. JOCHMAN, Jakub, Ing. OROLIN, Michal, Mgr.
Nadstavbová časť B - 10. kolo - Nedeľa 27.01.2019
4237 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejový club Lučenec 11:30 - ZŠ Bardejov OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing.
Nadstavbová časť A - 10. kolo - Nedeľa 27.01.2019
4193 HOBA Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 12:15 - ZŠ BA - Dúbravka TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, PaedDr. BENIAČ, Lukáš, Bc.

Extraliga žien

Základná časť - 16. kolo - Sobota 12.01.2019
15048 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN 19:30 - ZŠ Zvolen ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 17. kolo - Sobota 19.01.2019
15050 MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN vs. ICE DREAM o.z. 18:00 - ZŠ Martin CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
Základná časť - 17. kolo - Sobota 19.01.2019
15051 ŽHK POPRAD vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 18:45 - ZŠ Poprad FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 16. kolo - Sobota 26.01.2019
15047 ICE DREAM o.z. vs. ŽHK POPRAD 18:45 - ZŠ Poprad ZNAK, Marián, Mgr. BORZA, Michal, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 27.01.2019
15054 ICE DREAM o.z. vs. Ženský hokejový klub mesta Zvolen 13:30 - TH STEEL Aréna Košice BOGDAŇ, Andrej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 27.01.2019
15053 ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) vs. MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN 16:00 - TH STEEL Aréna Košice BOGDAŇ, Andrej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing.

Liga kadetov

REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9420 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 10:15 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián HARINGA, Ivan
O MAJSTRA - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9225 Hokejový Club KOŠICE vs. MHA MARTIN 13:30 - TH STEEL Aréna Košice JURKO, Michal, Bc. BAČO, Štefan JANIGA, Matej, Ing.
O MAJSTRA - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9228 Hokejový klub Trnava vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 13:45 - ZŠ Trnava FRIDRICH, Vladimír, Ing. JEDLIČKA, Peter SYNEK, Šimon, PaedDr.
O MAJSTRA - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9227 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - Arena Ondreja Nepelu CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠOTEK, Marko
O MAJSTRA - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9230 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HATALA, Gabriel, Ing. KRAJČÍK, Martin, Mgr. JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
O MAJSTRA - 1. kolo - Sobota 05.01.2019
9226 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 16:15 - TH STEEL Aréna Košice REGENDA, Radoslav, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. HOVAN, Richard PIOVAR, Peter
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 1. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9478 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 1. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9423 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 11:15 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. MICHNA, Richard VACULA, Adrián, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 1. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9422 Športový klub polície Bratislava vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9237 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 12:45 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LESAY, Dominik KRAJČÍK, Martin, Mgr. KNAPEC, Vladimír JURČIAK, Rudolf
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9233 Hokejový Club KOŠICE vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 13:30 - STEEL Arena Košice REGENDA, Radoslav, Mgr. JURKO, Michal, Bc. BORZA, Michal, Ing.
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9236 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 13:30 - ZŠ Púchov GAJDOŠÍK, Ivan ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HAJNIK, Martin
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9238 Hokejový klub Brezno vs. HC ‘05 Banská Bystrica 13:30 - ZŠ Brezno PAULÍNY, Jozef TRNKA, Jakub
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 1. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9479 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 13:30 - ZŠ Humenné KORBA, Peter, Ing. PAVLOTTY, Jakub RIŠ, Jaroslav
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9234 Hokejový klub Trnava vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:45 - ZŠ Trnava HREHOR, Zdenko, Ing. PIOVARČI, Denis HORVÁTH, Martin
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9235 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu SYNEK, Šimon, PaedDr. MERAVÝ, Peter, PhDr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 1. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9421 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Levice 14:45 - ZŠ BA - Dúbravka MOLLER, Anton, Ing. OLLE, Marian JANSKÝ, Vladimír
O MAJSTRA - 2. kolo - Nedeľa 06.01.2019
9232 P.H.K. Prešov, n.o. vs. MHA MARTIN 16:15 - TH STEEL Aréna Košice SMEREK, Vladimír HOVAN, Richard
O MAJSTRA - 1. kolo - Pondelok 07.01.2019
9229 MŠK Púchov s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:00 - ZŠ Púchov CHUDADA, Martin, Ing., PhD. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. HODOŇ, Daniel
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 1. kolo - Streda 09.01.2019
9477 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:00 - ZŠ Detva ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
O MAJSTRA - 4. kolo - Piatok 11.01.2019
9252 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 12:45 - ZŠ Poprad GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
O MAJSTRA - 4. kolo - Piatok 11.01.2019
9246 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 16:45 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc.
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9240 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 11:30 - ZŠ Prievidza ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9241 MHA MARTIN vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 15:00 - ZŠ Martin PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. JAKUBEC, Andrej KÚDEĽOVÁ, Michaela
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9242 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. Hokejový klub Trnava 17:00 - ZŠ Zvolen HANKO, Peter HUS, Igor, JUDr.
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9243 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový Club KOŠICE 17:00 - ZŠ Brezno FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9244 HC ‘05 Banská Bystrica vs. P.H.K. Prešov, n.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica ČÍŽ, Martin, Ing. KOLLÁR, Miroslav KRIŠTOF, Erik
O MAJSTRA - 3. kolo - Sobota 12.01.2019
9239 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MŠK Púchov s.r.o. 18:45 - Nitra Aréna KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9482 Mládež HC 46 Bardejov vs. Mestský hokejový klub Ružomberok 9:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. LUKÁČ, Peter, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9483 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. HC 07 DETVA s.r.o. 10:00 - ZS Rimavská Sobota STAŠŠÁK, Martin ORDZOVENSKÝ, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9427 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HOBA Bratislava 10:30 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik MERAVÝ, Peter, PhDr. OLLE, Marian
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9481 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 11:15 - ZŠ Spišská Nová Ves FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9425 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 12:30 - ZŠ Žilina MACEK, Michal KUBALA, Peter
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9426 Športový klub polície Bratislava vs. Hokejový klub Levice 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
O MAJSTRA - 4. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9251 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový Club KOŠICE 13:00 - ZŠ Banská Bystrica STANKOVIČ, Patrik, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela
O MAJSTRA - 4. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9247 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. MŠK Púchov s.r.o. 13:30 - ZŠ Prievidza DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
O MAJSTRA - 4. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9248 MHA MARTIN vs. Hokejový klub Trnava 13:30 - ZŠ Martin KRIST, Mário, Ing. HANKO, Peter
O MAJSTRA - 4. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9249 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 13:30 - ZŠ Zvolen JAKUBEC, Andrej MIŠEK, Michal
O MAJSTRA - 4. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9250 Hokejový klub Brezno vs. P.H.K. Prešov, n.o. 13:30 - ZŠ Brezno GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš PAULÍNY, Jozef
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 2. kolo - Nedeľa 13.01.2019
9424 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:30 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9257 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 12:45 - ZŠ Poprad ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. ORDZOVENSKÝ, Martin
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9254 Hokejový klub Trnava vs. HC ‘05 Banská Bystrica 16:45 - ZŠ Trnava FRIDRICH, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, PaedDr. MUDRIK, Martin
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9253 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Hokejový klub Brezno 17:00 - Arena Ondreja Nepelu BELICA, Marek, Ing. CRMAN, Filip, Bc. OLLE, Marian
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9255 MŠK Púchov s.r.o. vs. MHA MARTIN 17:00 - ZŠ Púchov HODOŇ, Daniel HAJNIK, Martin
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9256 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LESAY, Dominik NOSEK, Martin
O MAJSTRA - 5. kolo - Sobota 19.01.2019
9258 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 18:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik KOLLÁR, Miroslav MAJLING, Ján
O MAJSTRA - 6. kolo - Sobota 19.01.2019
9266 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový Club KOŠICE 18:15 - TH STEEL Aréna Košice SMREK, Martin, Ing. ŽÁK, Marián
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9485 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok PAULÍNY, Jozef ĎURINA, Vladimír, Bc.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9430 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Levice 11:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MERAVÝ, Peter, PhDr. CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. MUDRIK, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9487 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 12:00 - ZŠ Michalovce VALL, Michal, Mgr. PIOVAR, Peter
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9260 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. HC ‘05 Banská Bystrica 12:30 - Arena Ondreja Nepelu VALKO, Karol, Ing. HORVÁTH, Martin VACULA, Adrián, Mgr.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9429 Športový klub polície Bratislava vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II ŠOTEK, Marko ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9263 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. MHA MARTIN 13:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin JURČIAK, Rudolf
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9261 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub Brezno 13:30 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. PIOVARČI, Denis JEDLIČKA, Peter
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9262 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 13:30 - ZŠ Púchov VIDO, Ľuboš, Ing. TVRDOŇ, Peter GAJDOŠÍK, Miroslav
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9265 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HANKO, Peter MARTÍNEK, Matej
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9431 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - ZŠ Považská Bystrica MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9486 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:30 - ZŠ Humenné PAVLOTTY, Jakub JAKUB, Róbert
O MAJSTRA - 6. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9264 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 14:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 3. kolo - Nedeľa 20.01.2019
9428 HOBA Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:45 - ZŠ BA - Dúbravka JANČÍK, Roman JANSKÝ, Vladimír OLLE, Marian
O MAJSTRA - 21. kolo - Sobota 26.01.2019
9370 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. P.H.K. Prešov, n.o. 13:30 - Arena Ondreja Nepelu VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. HREHOR, Zdenko, Ing.
O MAJSTRA - 21. kolo - Sobota 26.01.2019
9367 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Brezno 14:00 - ZŠ Púchov TVRDOŇ, Peter MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
O MAJSTRA - 21. kolo - Sobota 26.01.2019
9369 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový Club KOŠICE 16:45 - ZŠ Trnava SYNEK, Šimon, PaedDr. PIOVARČI, Denis JEDLIČKA, Peter
O MAJSTRA - 7. kolo - Sobota 26.01.2019
9268 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 17:00 - ZŠ Zvolen BACHÚRIK, Jozef, Bc. ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
O MAJSTRA - 21. kolo - Sobota 26.01.2019
9368 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. VIDO, Ľuboš, Ing.
O MAJSTRA - 7. kolo - Sobota 26.01.2019
9267 MHA MARTIN vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 17:45 - ZŠ Martin ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HANKO, Peter
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9489 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 9:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš
O MAJSTRA - 22. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9376 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Hokejový Club KOŠICE 9:30 - Arena Ondreja Nepelu KRAJČÍK, Martin, Mgr. PIOVARČI, Denis
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9434 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 9:45 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik HARINGA, Ivan
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9490 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 10:00 - ZS Rimavská Sobota STAŠŠÁK, Martin ŠEBEŇ, Erik
O MAJSTRA - 22. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9375 MŠK Púchov s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - ZŠ Púchov HAJNIK, Martin KUBALA, Peter
O MAJSTRA - 22. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9377 Hokejový klub Trnava vs. P.H.K. Prešov, n.o. 10:30 - ZŠ Trnava KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. OLLE, Marian HREHOR, Zdenko, Ing.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9491 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. HC 07 DETVA s.r.o. 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok STANKOVIČ, Patrik, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9433 Hokejový klub Levice vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 11:00 - ZŠ Levice KONC ml., Juraj KONC st., Daniel
O MAJSTRA - 22. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9374 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový klub Brezno 13:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HATALA, Gabriel, Ing. LESAY, Dominik
O MAJSTRA - 8. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9274 MHA MARTIN vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 13:30 - ZŠ Martin GAJDOŠÍK, Ivan PETERKA, Lukáš
O MAJSTRA - 8. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9275 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 13:30 - ZŠ Zvolen ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
O MAJSTRA - 8. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9280 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:30 - ZŠ Prievidza HVOJNÍK, Adrián PAULÍK, Maroš
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9432 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - ZŠ Topoľčany MĹKVY, Michal, Bc. KNAPEC, Vladimír GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 4. kolo - Nedeľa 27.01.2019
9435 HOBA Bratislava vs. Športový klub polície Bratislava 14:45 - ZŠ BA - Dúbravka SYNEK, Šimon, PaedDr. BENIAČ, Lukáš, Bc.
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 14. kolo - Utorok 29.01.2019
9531 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Mládež HC 46 Bardejov 10:00 - ZS Rimavská Sobota STAŠŠÁK, Martin
REGIONÁLNA NADSTAVBA VÝCHOD - 14. kolo - Utorok 29.01.2019
9529 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 16:00 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok HANKO, Peter PAULÍNY, Jozef
REGIONÁLNA NADSTAVBA ZÁPAD - 5. kolo - Štvrtok 31.01.2019
9436 Športový klub polície Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 16:00 - ZŠ BA - Ružinov pl.II ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. ŠOTEK, Marko

Prípravný zápas (SVK)

Prípravný zápas (SVK) - 0. kolo - Piatok 04.01.2019
30023 SR 18W vs. HOBA Bratislava 18:30 - Arena Ondreja Nepelu CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. MAŠKULKA, Adam OLLE, Marian

Prípravný zápas (zápis IIHF)

Prípravný zápas (zápis IIHF) - 0. kolo - Sobota 05.01.2019
40109 HK Gladiators Trnava vs. ETBU Tigers USA 16:45 - ZŠ Trnava VALKO, Karol, Ing. HREHOR, Zdenko, Ing. LESAY, Jozef
Prípravný zápas (zápis IIHF) - 0. kolo - Nedeľa 06.01.2019
40111 HK Brezno vs. Rumunsko U20 16:30 - ZŠ Brezno PAULÍNY, Jozef STAŠŠÁK, Martin TRNKA, Jakub
Prípravný zápas (zápis IIHF) - 0. kolo - Pondelok 07.01.2019
40110 HK Iskra Partizánske vs. Rumunsko U20 12:00 - ZŠ Partizánske ŠTEFIK, Miroslav DANKO, Ľubomír KIEPEŠ, Peter, Bc.
Prípravný zápas (zápis IIHF) - 0. kolo - Utorok 08.01.2019
40112 HK LUČENEC s.r.o. vs. Rumunsko U20 15:00 - ZŠ Lučenec STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin

Reprezentácia SR

Príp. stretnutia U18 - 0. kolo - Štvrtok 10.01.2019
50079 Slovakia U18 vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 15:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna NOVÁK, Milan, Ing. LESAY, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Príp. stretnutia U18 - 1. kolo - Štvrtok 17.01.2019
50080 Slovakia U18 vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. 15:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna NOVÁK, Milan, Ing. LESAY, Jozef KRAJČÍK, Martin, Mgr.
Príp. stretnutia U18 - 0. kolo - Štvrtok 24.01.2019
50081 Slovakia U18 vs. HC Bratislava, s.r.o. 15:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna NOVÁK, Milan, Ing. LESAY, Jozef KRAJČÍK, Martin, Mgr.
Príp. stretnutia U18 - 0. kolo - Štvrtok 31.01.2019
50082 Slovakia U18 vs. HK Nitra, s.r.o. 15:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna JEDLIČKA, Peter NOVÁK, Milan, Ing. PIOVARČI, Denis

Zápas hviezd

Zápas hviezd - St. Nikolaus 1. HL - 0. kolo - Sobota 19.01.2019
50092 Nádeje vs. Majster 17:00 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. MIHAĽOV, Martin WOLF, Vladimír, Ing. JAKUB, Róbert
Zápas hviezd - St. Nikolaus 1. HL - 0. kolo - Sobota 19.01.2019
50093 Hviezdy vs. Nádeje 17:45 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. MIHAĽOV, Martin WOLF, Vladimír, Ing. JAKUB, Róbert
Zápas hviezd - St. Nikolaus 1. HL - 0. kolo - Sobota 19.01.2019
50094 Majster vs. Hviezdy 18:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. MIHAĽOV, Martin WOLF, Vladimír, Ing. JAKUB, Róbert