Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 4. ( 2018/2019)

Oznamy športového oddelenia rozhodcov a sekretariatu SZĽH:

 

1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení na mesiac AUGUST, SEPTEMBER nahlasovaní zmien a pod., prosíme nahlasovať výlučne  do IS programu SZĽH.  ( inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované )

2. UPOZORNENIE PRE KLUBY :  Podľa platnej Smernice pre obsadzovanie rozhodcov a pomocných činovníkov je potrebné nahlasovať prípravné zápasy na soro@szlh.sk.

3.  Rozhodcovia a inštruktori sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci do IS - informačného programu.

     ospravedlnenie zaslané po termíne:

   - 100b - neučasť na nominovanom stretnutí

   -  30b - neskoré ospravedlnenie    

   -  10b - ospravedlnenie po doloženi PN

    Ďakujem - V prípade otázok sa kontaktujte na p. Mgr. Juraj Sýkora  0918 234 848

4.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

5.Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

6.Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov CHL - sezóna 2018/2019 (aktualizácia august 2018)

7.Kilometrovník 2018/19 (platný od 1.9.2018)

 

OZNAM EO SZĽH :

Vyúčtovania pre zápasy TIPSPORT Ligy na území Maďarskej republiky zasielať na rovnakom tlačive ako pre ostatné súťaže SZĽH:

Stravné Maďarská republika:

Sadzbu stravného treba uvádzať podľa času prekročenia hraníc SR na územie Maďarskej republiky  a pri návrate z Maďarskej republiky  čas prechodu hraníc na územie  Slovenska. Zároveň ostáva v platnosti nárok na sadzbu stravného v SR, ak spĺňa podmienku časového pásma ( kontakt Ing. Vladimír Baluška).

Časové pásmo pre Maďarskú republiku:

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Za každý začatý deň po čase 00:00 prináleží ďalšia príslušná sadzba:

Od hraníc :

Do 6  hodín 9,75 €

6-12 hodín 19,50 €

Nad 12 hodín 39€

Originál doklady súvisiace s cestou do Maďarskej republiky zasielať spolu s vyúčtovaniami ( diaľničná známka, ubytovanie... )

Poistenie všetkých rozhodcov a inštruktorov na území Maďarskej republiky zabezpečuje SZĽH ( kontaktná osoba Mgr. Juraj Sýkora).

Vyúčtovania zasielať do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca vo formáte A5, používať kilometrovník platný od 1.9.2018, využívať v tlačive poznámku na uvedenie príslušných skutočností (napr. obchádzka, ubytovanie, a iné... ). Vyúčtovanie zasielať na adresu ekonomického oddelenia SZĽH.

OZNAM pre fakturantov:

EO SZĽH Vás žiada zasielať spolu s faktúrou vyúčtovanie originál + kópiu (pre archivačné účely).

OZNAM pre študentov:

Obratom žiadame zaslať na EO SZĽH potvrdenie o štúdiu, kontaktná osoba: Silvia Kočišová

*******************************************************************************************************************

náhradný seminar

Testy z pravidiel ľadového hokeja – 9:15 – 10:15 zasadačka SZĽH , Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Korčuliarske testy : 11:00 – 12 :00 , Zimný štadión Ondreja Nepelu, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Atletické previerky : 14:00 – 15:00 ( cooprov test/ 12 minútovka ) Športová hala Elán, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava ( krytá hala – 200 m ovál )

**********************************************************************************************************************

Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

*****************************************************************************************************

 

Tipsport liga

Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
43 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. SOÓS, Dániel STANZEL, Matúš, Bc. SOLTÉSZ, Áron MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
44 Hokejový klub Poprad a.s. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Poprad KONC st., Daniel KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
45 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica NOVÁK, Milan, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KONC ml., Daniel, Bc. ROJÍK, Peter KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
46 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HKM a.s 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JONÁK, Peter KÓKAI, Márk SYNEK, Šimon, PaedDr. VÁCZI, Dávid BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
48 HK Nitra, s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 18:00 - Nitra Aréna ŠTEFIK, Miroslav FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 8. kolo - Utorok 02.10.2018
47 MAC Budapest Hockey Club vs. HC Košice s.r.o. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN BALUŠKA, Vladimír, Ing. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 9. kolo - Štvrtok 04.10.2018
339 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MÜLLNER, Róbert LOKŠÍK, Peter FRIMMEL, Róbert, PhDr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
49 MsHK Žilina, a.s. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - ZŠ Žilina JONÁK, Peter MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
50 HC Košice s.r.o. vs. HK Nitra, s.r.o. 17:30 - STEEL Arena Košice SNÁŠEL, Vladimír, Ing. RENCZ, Dániel BOGDAŇ, Andrej, Ing. VÁCZI, Dávid ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
51 HKM a.s vs. MAC Budapest Hockey Club 18:00 - ZŠ Zvolen STANO, Peter, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. DURMIS, Oto TVRDOŇ, Jozef MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
52 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - ZŠ Detva NOVÁK, Milan, Ing. KÓKAI, Márk VALO, Jozef ÁRKOVICS, Gergő CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
53 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:00 - Ice rink Miskolc, HUN KORBA, Martin, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. JOBBÁGY, Martin, Mgr. SMREK, Martin, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 9. kolo - Piatok 05.10.2018
54 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 18:30 - ZŠ Nové Zámky BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
59 HK Nitra, s.r.o. vs. HKM a.s 16:00 - Nitra Aréna JONÁK, Peter LOKŠÍK, Peter TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, PaedDr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
55 Hokejový klub Poprad a.s. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Poprad KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JUHÁSZ, Gábor JOBBÁGY, Martin, Mgr. VINCZE, Dániel LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
56 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica FRIDRICH, Vladimír, Ing. HASZONITS, Miklos VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VÁCZI, Dávid CHUDADA, Martin, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing., PhD.
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
57 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín OROLIN, Tomáš, Bc. KONC st., Daniel OROLIN, Michal, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
60 MsHK Žilina, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Žilina SNÁŠEL, Vladimír, Ing. STANO, Peter, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. GAJAN st., Rastislav JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 10. kolo - Nedeľa 07.10.2018
58 MAC Budapest Hockey Club vs. HC 07 DETVA s.r.o. 18:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN NOVÁK, Milan, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VALO, Jozef ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 10. kolo - Utorok 09.10.2018
340 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. NOVÁK, Milan, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 2. kolo - Utorok 09.10.2018
7 HKM a.s vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZŠ Zvolen KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 11. kolo - Štvrtok 11.10.2018
341 MAC Budapest Hockey Club vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN KONC st., Daniel GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KONC ml., Daniel, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
66 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 17:00 - ZŠ Poprad NOVÁK, Milan, Ing. JUHÁSZ, Gábor DURMIS, Oto MUZSIK, Norbert KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
61 HC Košice s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - STEEL Arena Košice OROLIN, Tomáš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. GAJAN st., Rastislav MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
62 HKM a.s vs. MsHK Žilina, a.s. 18:00 - ZŠ Zvolen KONC st., Daniel FRIDRICH, Vladimír, Ing. ROJÍK, Peter TVRDOŇ, Jozef NEUZER, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
63 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HK Nitra, s.r.o. 18:00 - ZŠ Detva JONÁK, Peter BABIC, Vladimir ŠEFČÍK, Peter, Mgr. SIPOS, Roland HOLOMEK, Vladimír HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
64 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. MAC Budapest Hockey Club 18:00 - Ice rink Miskolc, HUN STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 11. kolo - Piatok 12.10.2018
65 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:30 - ZŠ Nové Zámky ADAMEC, Milan, Mgr. MÜLLNER, Róbert KACEJ, Lukáš, Mgr. SYNEK, Šimon, PaedDr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
69 HC Nové Zámky s.r.o. vs. MAC Budapest Hockey Club 16:00 - ZŠ Nové Zámky LOKŠÍK, Peter NOVÁK, Milan, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
72 HKM a.s vs. HC Košice s.r.o. 16:00 - ZŠ Zvolen STANO, Peter, Ing. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KOLLÁR, Miroslav GAJAN st., Rastislav MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
67 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica OROLIN, Tomáš, Bc. RENCZ, Dániel ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. SOLTÉSZ, Áron KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
68 Hokejový klub Poprad a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 17:00 - ZŠ Poprad GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. ŠTEFIK, Miroslav SYNEK, Šimon, PaedDr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
71 HC 07 DETVA s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:30 - ZŠ Detva KONC st., Daniel HASZONITS, Miklos KACEJ, Lukáš, Mgr. PÁLKÖVI, Botond MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 14.10.2018
70 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HK Nitra, s.r.o. 18:00 - Ice rink Miskolc, HUN KORBA, Martin, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 15. kolo - Utorok 16.10.2018
87 HC Košice s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - STEEL Arena Košice SNÁŠEL, Vladimír, Ing. JUHÁSZ, Gábor SMREK, Martin, Ing. PÁLKÖVI, Botond ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 12. kolo - Utorok 16.10.2018
342 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín MÜLLNER, Róbert LOKŠÍK, Peter ŠEFČÍK, Peter, Mgr. DURMIS, Oto BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 13. kolo - Utorok 16.10.2018
77 MAC Budapest Hockey Club vs. Hokejový klub Poprad a.s. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. SYNEK, Šimon, PaedDr. OROLIN, Michal, Mgr. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 13. kolo - Štvrtok 18.10.2018
75 MsHK Žilina, a.s. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 17:00 - ZŠ Žilina SNÁŠEL, Vladimír, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 13. kolo - Štvrtok 18.10.2018
343 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. TVRDOŇ, Jozef FRIMMEL, Róbert, PhDr. ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 13. kolo - Piatok 19.10.2018
74 HC Košice s.r.o. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:30 - STEEL Arena Košice STANO, Peter, Ing. NIKOLIC, Kristijan GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 13. kolo - Piatok 19.10.2018
73 HKM a.s vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZŠ Zvolen FRIDRICH, Vladimír, Ing. NAGY, Attila SYNEK, Šimon, PaedDr. KIS-KIRÁLY, Barna MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 13. kolo - Piatok 19.10.2018
76 HK Nitra, s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - Nitra Aréna KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KINCSES, Gergely JOBBÁGY, Martin, Mgr. ÁRKOVICS, Gergő LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 13. kolo - Piatok 19.10.2018
78 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 21.10.2018
79 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. HASZONITS, Miklos GAJAN st., Rastislav MUZSIK, Norbert MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 21.10.2018
81 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 16:00 - ZŠ Poprad KORBA, Martin, Ing. NIKOLIC, Kristijan JOBBÁGY, Martin, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. ORSZÁG, Peter, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 21.10.2018
82 HC Nové Zámky s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 16:00 - ZŠ Nové Zámky KONC st., Daniel BABIC, Vladimir KONC ml., Daniel, Bc. KIS-KIRÁLY, Barna BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 21.10.2018
83 HC Košice s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. 17:00 - STEEL Arena Košice BALUŠKA, Vladimír, Ing. MÜLLNER, Róbert OROLIN, Michal, Mgr. SMREK, Martin, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 21.10.2018
84 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HKM a.s 17:30 - ZŠ Detva STANO, Peter, Ing. JONÁK, Peter ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 15. kolo - Utorok 23.10.2018
88 MsHK Žilina, a.s. vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:30 - ZŠ Žilina BABIC, Vladimir BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. SIPOS, Roland KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 15. kolo - Utorok 23.10.2018
85 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZŠ Detva JONÁK, Peter KONC st., Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 15. kolo - Utorok 23.10.2018
86 HKM a.s vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 18:00 - ZŠ Zvolen ŠTEFIK, Miroslav FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 15. kolo - Utorok 23.10.2018
89 HK Nitra, s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 18:00 - Nitra Aréna NAGY, Attila NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef SOLTÉSZ, Áron MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 15. kolo - Streda 24.10.2018
344 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves NÉMETH, Márton KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. VÁCZI, Dávid LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 15. kolo - Streda 24.10.2018
90 MAC Budapest Hockey Club vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 16. kolo - Štvrtok 25.10.2018
345 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
91 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MAC Budapest Hockey Club 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves JONÁK, Peter KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. DURMIS, Oto KACEJ, Lukáš, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
94 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad KÓKAI, Márk NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. PÁLKÖVI, Botond MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
93 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. MsHK Žilina, a.s. 17:30 - ZŠ Banská Bystrica BABIC, Vladimir SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. SOLTÉSZ, Áron MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
92 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HK Nitra, s.r.o. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín ŠTEFIK, Miroslav MÜLLNER, Róbert VALO, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
95 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HKM a.s 18:30 - ZŠ Nové Zámky BALUŠKA, Vladimír, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. SYNEK, Šimon, PaedDr. TVRDOŇ, Jozef MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 16. kolo - Piatok 26.10.2018
96 Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 18:30 - Ice rink Miskolc, HUN LOKŠÍK, Peter OROLIN, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. FINDURA, Mikuláš FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 17. kolo - Nedeľa 28.10.2018
100 HC Košice s.r.o. vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 16:00 - STEEL Arena Košice BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. GAJAN st., Rastislav MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 17. kolo - Nedeľa 28.10.2018
99 HKM a.s vs. Hokejový klub Poprad a.s. 17:00 - ZŠ Zvolen ADAMEC, Milan, Mgr. RENCZ, Dániel ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MUZSIK, Norbert KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 17. kolo - Nedeľa 28.10.2018
101 MsHK Žilina, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 17:00 - ZŠ Žilina JONÁK, Peter OROLIN, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. KONC ml., Daniel, Bc. KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 17. kolo - Nedeľa 28.10.2018
97 Miskolci Jegesmedvék Sportszervezö Kft. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - Ice rink Miskolc, HUN SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. BAČO, Štefan BAČO, Štefan
Základná časť - 17. kolo - Nedeľa 28.10.2018
98 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Detva KORBA, Martin, Ing. KÓKAI, Márk KOLLÁR, Miroslav VINCZE, Dániel LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 28. kolo - Nedeľa 28.10.2018
168 MAC Budapest Hockey Club vs. HK Nitra, s.r.o. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. LOKŠÍK, Peter VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KACEJ, Lukáš, Mgr. JURČIAK, Rudolf JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 18. kolo - Utorok 30.10.2018
346 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna JONÁK, Peter NOVÁK, Milan, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr. MACKO, Peter, Ing. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Streda 31.10.2018
107 Hokejový klub Poprad a.s. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad ŠTEFIK, Miroslav SOÓS, Dániel DURMIS, Oto SOLTÉSZ, Áron KONTŠEK, Vladimír KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 18. kolo - Streda 31.10.2018
106 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HKM a.s 17:30 - ZŠ Banská Bystrica STANO, Peter, Ing. JONÁK, Peter SYNEK, Šimon, PaedDr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. MIHÁLIK, Vladimír, Ing. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Streda 31.10.2018
105 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 18:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC st., Daniel ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
Základná časť - 29. kolo - Streda 31.10.2018
169 HK Nitra, s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - Nitra Aréna SNÁŠEL, Vladimír, Ing. NÉMETH, Marton SMREK, Martin, Ing. PÁLKÖVI, Botond MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 18. kolo - Streda 31.10.2018
108 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Miskolci Jegesmedve Sportszervezö Kft. 18:30 - ZŠ Nové Zámky ADAMEC, Milan, Mgr. MÜLLNER, Róbert VALO, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. KONC st., Juraj KONC st., Juraj
Základná časť - 18. kolo - Streda 31.10.2018
104 MAC Budapest Hockey Club vs. MsHK Žilina, a.s. 19:00 - Ice rink MAC Budapest, HUN FRIDRICH, Vladimír, Ing. KORBA, Martin, Ing. TVRDOŇ, Jozef ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr. LAUFF, Rudolf, Mgr.

ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

Základná časť - 52. kolo - Pondelok 01.10.2018
769 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. MIHAĽOV, Martin JOBBÁGY, Martin, Mgr. RIŠ, Jaroslav LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 7. kolo - Streda 03.10.2018
539 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:30 - ZŠ Humenné MIHAĽOV, Martin GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing. FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 7. kolo - Streda 03.10.2018
542 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Hokejový klub Trnava 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Martin, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel
Základná časť - 7. kolo - Streda 03.10.2018
537 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VALACH, Miroslav, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 7. kolo - Streda 03.10.2018
538 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:00 - ZŠ Topoľčany STANO, Peter, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. DANKO, Ľubomír JEDLIČKA, Peter VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 7. kolo - Streda 03.10.2018
541 Hokejový klub Martin o.z. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 18:00 - ZŠ Martin DRUGA, Norbert KNIŽKA, Tomáš DRBLÍK, Michal KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 18. kolo - Streda 03.10.2018
606 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:30 - ZŠ Nové Zámky ŽÁK, Marek, Mgr. ŠOTEK, Marko KOVALÍK, Ľubor, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 8. kolo - Piatok 05.10.2018
543 HK Skalica, s.r.o. vs. Hokejový klub Trnava 17:00 - HANT arena Skalica VALKO, Karol, Ing. HARINGA, Ivan JUNEK, Martin ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 8. kolo - Piatok 05.10.2018
544 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves ŽÁK, Marián KNIŽKA, Tomáš ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 8. kolo - Piatok 05.10.2018
546 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Považská Bystrica HATALA, Gabriel, Ing. REHÁK, Adam, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing. NEUZER, Erik
Základná časť - 8. kolo - Piatok 05.10.2018
547 HC Bratislava, s.r.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 8. kolo - Piatok 05.10.2018
548 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom BACHÚRIK, Jozef, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. KONC ml., Juraj JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 19. kolo - Piatok 05.10.2018
611 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. HOLIENKA, Tomáš HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 49. kolo - Nedeľa 07.10.2018
770 HK Skalica, s.r.o. vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 17:00 - HANT arena Skalica MÜLLNER, Róbert VALACHOVIČ, Marián VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. FRIMMEL, Róbert, PhDr. BENEŠ, Ivan BENEŠ, Ivan
Základná časť - 9. kolo - Streda 10.10.2018
550 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Humenné KORBA, Martin, Ing. GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin BAČO, Štefan
Základná časť - 9. kolo - Streda 10.10.2018
554 Hokejový klub Trnava vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:30 - ZŠ Trnava JONÁK, Peter MĹKVY, Michal, Bc. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MICHNA, Richard ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 9. kolo - Streda 10.10.2018
549 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Topoľčany NOVÁK, Milan, Ing. VALKO, Karol, Ing. VALO, Jozef JEDLIČKA, Peter HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 9. kolo - Streda 10.10.2018
551 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:00 - ZŠ Považská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav PURGAT, Patrik FRIMMEL, Róbert, PhDr. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan
Základná časť - 9. kolo - Streda 10.10.2018
552 Hokejový klub Martin o.z. vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 18:00 - ZŠ Martin KRIST, Mário, Ing. HANKO, Peter JURČIAK, Adam KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 42. kolo - Streda 10.10.2018
751 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:30 - ZŠ Nové Zámky STANO, Peter, Ing. HATALA, Gabriel, Ing. CRMAN, Filip, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 10. kolo - Piatok 12.10.2018
555 HK Skalica, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:00 - HANT arena Skalica BACHÚRIK, Jozef, Bc. JEDLIČKA, Peter JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan
Základná časť - 10. kolo - Piatok 12.10.2018
557 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Ing. BAČO, Štefan
Základná časť - 21. kolo - Piatok 12.10.2018
622 Hokejový klub Trnava vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŠOTEK, Marko BENIAČ, Lukáš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 10. kolo - Piatok 12.10.2018
558 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Martin o.z. 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu VALACHOVIČ, Marián FRIMMEL, Róbert, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 10. kolo - Piatok 12.10.2018
559 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VIDO, Ľuboš, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam
Základná časť - 10. kolo - Piatok 12.10.2018
560 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Topoľčany DRUGA, Norbert KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 50. kolo - Nedeľa 14.10.2018
771 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VIDO, Ľuboš, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. KONC ml., Juraj HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
561 HK Skalica, s.r.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 17:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik JUNEK, Martin FRIMMEL, Róbert, PhDr. BENEŠ, Ivan
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
564 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián VALL, Michal, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. BAČO, Štefan
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
565 Hokejový klub Trnava vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava BACHÚRIK, Jozef, Bc. JEDLIČKA, Peter MICHNA, Richard ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
566 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves MIHAĽOV, Martin ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing. FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
562 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - ZŠ Považská Bystrica VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. JURČIAK, Adam KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 11. kolo - Streda 17.10.2018
563 Hokejový klub Martin o.z. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:00 - ZŠ Martin KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 12. kolo - Štvrtok 18.10.2018
572 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 18:00 - ZŠ Považská Bystrica HATALA, Gabriel, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 12. kolo - Piatok 19.10.2018
568 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav JANIGA, Matej, Ing. FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 12. kolo - Piatok 19.10.2018
569 Hokejový klub Trnava vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Trnava PURGAT, Patrik JUNEK, Martin JEDLIČKA, Peter BENEŠ, Ivan
Základná časť - 12. kolo - Piatok 19.10.2018
570 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Michalovce ŽÁK, Marián GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin KOVARIK, Marcel
Základná časť - 12. kolo - Piatok 19.10.2018
571 Hokejový klub Martin o.z. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 18:00 - ZŠ Martin VIDO, Ľuboš, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 23. kolo - Piatok 19.10.2018
633 HC Nové Zámky s.r.o. vs. HK Skalica, s.r.o. 18:30 - ZŠ Nové Zámky VALKO, Karol, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. KONC st., Juraj
Základná časť - 51. kolo - Nedeľa 21.10.2018
772 HK VSR SR 20, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna VALKO, Karol, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. CRMAN, Filip, Bc. JEDLIČKA, Peter JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 4. kolo - Streda 24.10.2018
523 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 18:30 - ZŠ Nové Zámky ŽÁK, Marek, Mgr. FRIMMEL, Róbert, PhDr. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr.
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
574 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. Hokejový klub Martin o.z. 17:30 - ZŠ Humenné KORBA, Peter, Ing. WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert BAČO, Štefan
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
573 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HK Skalica, s.r.o. 18:00 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
575 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce 18:00 - ZŠ Topoľčany BACHÚRIK, Jozef, Bc. JURČIAK, Adam KONC ml., Juraj HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
576 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. Hokejový klub Trnava 18:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom VALACH, Miroslav, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
577 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu PURGAT, Patrik VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
Základná časť - 13. kolo - Piatok 26.10.2018
578 HC PREŠOV 07 s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - ZŠ Zvolen ŽÁK, Marek, Mgr. ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter NEUZER, Erik
Základná časť - 53. kolo - Nedeľa 28.10.2018
773 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HK VSR SR 20, s.r.o. 17:00 - ZŠ Považská Bystrica NOVÁK, Milan, Ing. VIDO, Ľuboš, Ing. JURČIAK, Adam KONC ml., Juraj HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 14. kolo - Streda 31.10.2018
579 HK Skalica, s.r.o. vs. HC PREŠOV 07 s.r.o. 17:00 - HANT arena Skalica PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 14. kolo - Streda 31.10.2018
581 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:30 - ZŠ Spišská Nová Ves MIHAĽOV, Martin ORDZOVENSKÝ, Martin KOVÁČIK, Michal FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 14. kolo - Streda 31.10.2018
582 Hokejový klub Trnava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:30 - ZŠ Trnava DRUGA, Norbert DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. ČAVOJSKÝ, Ján
Základná časť - 14. kolo - Streda 31.10.2018
583 Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 17:30 - ZŠ Michalovce KORBA, Peter, Ing. RIŠ, Jaroslav JOBBÁGY, Martin, Mgr. BAČO, Štefan
Základná časť - 14. kolo - Streda 31.10.2018
584 Hokejový klub Martin o.z. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 18:00 - ZŠ Martin HATALA, Gabriel, Ing. HANKO, Peter HOLIENKA, Tomáš NEUZER, Erik
Základná časť - 25. kolo - Streda 31.10.2018
646 HC Bratislava, s.r.o. vs. HC Nové Zámky s.r.o. 18:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu VALACHOVIČ, Marián JEDLIČKA, Peter ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.

Extraliga juniorov

Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
1052 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír, Bc. ZNAK, Marián, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
1055 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - Arena Ondreja Nepelu FRIDRICH, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. MERAVÝ, Peter, PhDr.
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
1056 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik NEUZER, Erik
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
1054 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 15:00 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik JUNEK, Martin VALACHOVIČ, Tomáš BENEŠ, Ivan
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
1053 MHA MARTIN vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Martin PETERKA, Lukáš HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
1057 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 9:30 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
1059 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 10:00 - HANT arena Skalica PURGAT, Patrik JUNEK, Martin HARINGA, Ivan
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
1051 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 10:30 - Arena Ondreja Nepelu MOLLER, Anton, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. MERAVÝ, Peter, PhDr.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
1060 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:30 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
1058 MHA MARTIN vs. HC Košice s.r.o. 13:30 - ZŠ Martin ROJÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 35. kolo - Streda 10.10.2018
1172 MHA MARTIN vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 35. kolo - Streda 10.10.2018
1173 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD.
Základná časť - 35. kolo - Streda 10.10.2018
1174 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 15:45 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KIEPEŠ, Peter, Bc.
Základná časť - 35. kolo - Streda 10.10.2018
1175 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter TVRDOŇ, Peter NOSEK, Martin
Základná časť - 35. kolo - Streda 10.10.2018
1171 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 18:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MAREK, Martin
Základná časť - 36. kolo - Štvrtok 11.10.2018
1178 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - ZŠ Žilina ROJÍK, Peter DURMIS, Oto ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 36. kolo - Štvrtok 11.10.2018
1179 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 15:45 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Juraj JEDLIČKA, Peter
Základná časť - 36. kolo - Štvrtok 11.10.2018
1180 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 16:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín ŠTEFIK, Miroslav JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
Základná časť - 36. kolo - Štvrtok 11.10.2018
1176 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 16:45 - HANT arena Skalica NOVÁK, Milan, Ing. MAREK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
Základná časť - 36. kolo - Štvrtok 11.10.2018
1177 MHA MARTIN vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
1061 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MICHNA, Richard CRMAN, Filip, Bc.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
1064 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 14:00 - JL Aréna Lipt.Mikuláš OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
1065 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:00 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav JONÁK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing. KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
1063 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
1062 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MHA MARTIN 15:45 - Nitra Aréna KRIST, Mário, Ing. VONDRA, Mário KIEPEŠ, Peter, Bc.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
1070 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 10:15 - ZŠ Banská Bystrica ČÍŽ, Martin, Ing. IZAKOVIČ, Tomáš ŠINSKÝ, Viktor
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
1066 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - Arena Ondreja Nepelu MÜLLNER, Róbert MAREK, Martin CRMAN, Filip, Bc.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
1069 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Košice s.r.o. 10:30 - JL Aréna Lipt.Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
1067 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MHA MARTIN 11:30 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. KIEPEŠ, Peter, Bc.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
1068 Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 11:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín JONÁK, Peter JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
Základná časť - 15. kolo - Piatok 19.10.2018
1075 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
1074 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc. MAJLING, Ján
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
1072 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 15:00 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin VALACHOVIČ, Tomáš
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
1073 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 15:45 - Nitra Aréna JONÁK, Peter VACULA, Adrián, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr.
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
1071 MHA MARTIN vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 16:45 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
1076 MHA MARTIN vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
1077 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 10:30 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin HARINGA, Ivan BENEŠ, Ivan
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
1078 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:30 - Nitra Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. ŠOTEK, Marko SYNEK, Šimon, PaedDr.
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
1079 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 11:30 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
1080 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC Košice s.r.o. 11:45 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. NOVOTNÝ, Matúš, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
1134 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA MARTIN 14:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav HANKO, Peter IVAN, Richard, Bc.
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
1132 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 16:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. DANKO, Ľubomír KONC st., Juraj
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
1135 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 16:00 - JL Aréna Lipt.Mikuláš ROJÍK, Peter PAULÍNY, Jozef ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
1133 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 17:00 - ZŠ Žilina LOKŠÍK, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
1131 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. ŠOTEK, Marko
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
1137 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HC Košice s.r.o. 12:30 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. JEDLIČKA, Peter
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
1140 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 13:00 - JL Aréna Lipt.Mikuláš SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef DURMIS, Oto
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
1139 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA MARTIN 14:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
1138 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 17:00 - ZŠ Žilina NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
1136 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 18:00 - Arena Ondreja Nepelu JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MICHNA, Richard MAŠKULKA, Adam
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
1082 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MHA MARTIN 14:00 - JL Aréna Lipt.Mikuláš SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef MARTÍNEK, Matej
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
1081 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:30 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. TVRDOŇ, Jozef
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
1085 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 14:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. BORZA, Michal, Ing. BAČO, Štefan
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
1084 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 15:45 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
1083 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica KONC st., Daniel IVAN, Richard, Bc. IZAKOVIČ, Tomáš
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
1086 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:30 - Arena Ondreja Nepelu FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. CRMAN, Filip, Bc.
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
1087 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MHA MARTIN 10:30 - JL Aréna Lipt.Mikuláš ROJÍK, Peter DURMIS, Oto PAULÍNY, Jozef
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
1090 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. 11:15 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
1089 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 11:45 - ZŠ Poprad ŠTEFIK, Miroslav GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
1088 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 14:00 - ZŠ Banská Bystrica PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

Kaufland extraliga dorastu

Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2073 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:45 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. GAVALIER, Róbert
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2072 MHA MARTIN vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Martin DURMIS, Oto MIŠEK, Michal JAKUBEC, Andrej
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2075 MŠK Púchov s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 14:00 - ZŠ Púchov KRIST, Mário, Ing. HODOŇ, Daniel VONDRA, Mário
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2076 HC Košice s.r.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 14:00 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. BORZA, Michal, Ing. MOLEKOVÁ, Eva Mária BAČO, Štefan
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2077 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter LESAY, Jozef JURČIAK, Adam
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2074 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HKM a.s 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 11. kolo - Sobota 06.10.2018
2078 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 15:45 - Nitra Aréna PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HVOJNÍK, Adrián
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2079 MHA MARTIN vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Martin ROJÍK, Peter MIŠEK, Michal JAKUBEC, Andrej KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2081 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. HKM a.s 10:30 - ZŠ Spišská Nová Ves SMEREK, Vladimír ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2082 MŠK Púchov s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - ZŠ Púchov KRIST, Mário, Ing. HODOŇ, Daniel JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2083 HC Košice s.r.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 11:15 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing. LUKÁČ, Peter, Mgr. BAČO, Štefan
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2084 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 11:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LESAY, Dominik NOSEK, Martin PLEŠKO, Daniel JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2085 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 11:30 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Juraj DANKO, Ľubomír
Základná časť - 12. kolo - Nedeľa 07.10.2018
2080 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 11:45 - ZŠ Poprad KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef MARTÍNEK, Matej MARTINKO, Vladimír
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2345 MHA MARTIN vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:00 - ZŠ Martin KOLLÁR, Miroslav MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2340 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 12:30 - Nitra Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. KONC ml., Daniel, Bc. LESAY, Jozef
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2343 HKM a.s vs. MŠK Púchov s.r.o. 13:00 - ZŠ Zvolen ROJÍK, Peter KRIŠTOF, Erik PAULÍK, Maroš
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2341 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 17:00 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián JANIGA, Matej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2342 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 17:00 - ZŠ Žilina PETERKA, Lukáš MACEK, Michal ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. JUNG, Roman, Ing.
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2344 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Základná časť - 49. kolo - Streda 10.10.2018
2339 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 17:30 - Arena Ondreja Nepelu MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MAŠKULKA, Adam
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2347 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 12:30 - Nitra Aréna JONÁK, Peter KONC ml., Juraj MUDRIK, Martin
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2352 MHA MARTIN vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2348 HC Košice s.r.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 16:00 - STEEL Arena Košice SMEREK, Vladimír JOBBÁGY, Martin, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2349 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 17:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD.
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2350 HKM a.s vs. MŠK Púchov s.r.o. 17:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. IVAN, Richard, Bc. KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2351 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Spišská Nová Ves OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 50. kolo - Štvrtok 11.10.2018
2346 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 17:30 - Arena Ondreja Nepelu TVRDOŇ, Jozef MICHNA, Richard OROLIN, Michal, Mgr.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2088 MŠK Púchov s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 14:00 - ZŠ Púchov PLEŠKO, Daniel HODOŇ, Daniel REHÁK, Adam, Bc.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2089 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HKM a.s 14:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2091 HC Košice s.r.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - STEEL Arena Košice KORBA, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2087 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. MHA MARTIN 15:00 - ZŠ Spišská Nová Ves GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin HOVAN, Richard
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2092 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 15:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2086 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 15:45 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. WOLF, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 13. kolo - Sobota 13.10.2018
2090 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica HANKO, Peter ŠINSKÝ, Viktor TRNKA, Jakub NEUZER, Erik
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2094 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. MHA MARTIN 9:30 - ZŠ Spišská Nová Ves SMEREK, Vladimír HANKO, Peter ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2096 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. HKM a.s 9:30 - ZŠ Žilina ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. DURMIS, Oto MACEK, Michal KRAMÁR, Dušan , Ing.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2099 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2095 MŠK Púchov s.r.o. vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 10:30 - ZŠ Púchov HATALA, Gabriel, Ing. HODOŇ, Daniel PLEŠKO, Daniel JURČIAK, Rudolf
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2098 HC Košice s.r.o. vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 10:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2093 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 11:45 - ZŠ Poprad ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Ing. BORZA, Michal, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
Základná časť - 14. kolo - Nedeľa 14.10.2018
2097 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 13:15 - ZŠ Banská Bystrica IVAN, Richard, Bc. TRNKA, Jakub KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2100 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MŠK Púchov s.r.o. 14:00 - Arena Ondreja Nepelu BALUŠKA, Vladimír, Ing. MAŠKULKA, Adam VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2101 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 14:00 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2103 MHA MARTIN vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 14:00 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš MIŠEK, Michal
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2104 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam VONDRA, Mário
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2102 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HVOJNÍK, Adrián
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2105 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HKM a.s 15:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
Základná časť - 15. kolo - Sobota 20.10.2018
2106 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC Košice s.r.o. 17:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik MAJLING, Ján
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2108 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 9:30 - ZŠ Žilina GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2111 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 9:30 - ZŠ Lipt. Mikuláš ŠTEFIK, Miroslav PAULÍNY, Jozef HANKO, Peter
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2112 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HKM a.s 10:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2107 HC SLOVAN Bratislava, a.s. vs. MŠK Púchov s.r.o. 10:30 - Arena Ondreja Nepelu GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef MICHNA, Richard
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2109 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2110 MHA MARTIN vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:30 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 16. kolo - Nedeľa 21.10.2018
2113 HC ‘05 Banská Bystrica vs. HC Košice s.r.o. 14:30 - ZŠ Banská Bystrica KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2189 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš ROJÍK, Peter PAULÍNY, Jozef ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2188 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HKM a.s 16:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HATALA, Gabriel, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2190 MHA MARTIN vs. MŠK Púchov s.r.o. 16:00 - ZŠ Martin PETERKA, Lukáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2187 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 17:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav IVAN, Richard, Bc. HANKO, Peter
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2191 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:00 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2185 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 17:30 - ZŠ Michalovce PIOVAR, Peter REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr.
Základná časť - 27. kolo - Streda 24.10.2018
2186 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HC Košice s.r.o. 18:00 - HANT arena Skalica JONÁK, Peter MAREK, Martin HORVÁTH, Martin
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2192 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 12:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr. BAČO, Štefan
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2195 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HKM a.s 16:00 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2196 Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 16:00 - ZŠ Lipt. Mikuláš SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef DURMIS, Oto
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2193 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HC Košice s.r.o. 16:45 - HANT arena Skalica VALACHOVIČ, Marián VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. MAREK, Martin
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2194 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 17:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2198 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:00 - ZŠ Poprad OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Základná časť - 28. kolo - Štvrtok 25.10.2018
2197 MHA MARTIN vs. MŠK Púchov s.r.o. 17:15 - ZŠ Martin VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2118 HC Košice s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 11:45 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. BORZA, Michal, Ing.
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2116 MŠK Púchov s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 14:00 - ZŠ Púchov LOKŠÍK, Peter HODOŇ, Daniel JURČIAK, Adam
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2119 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA MARTIN 14:00 - ZŠ Banská Bystrica ŠTEFIK, Miroslav TRNKA, Jakub KRIŠTOF, Erik
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2114 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 14:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2117 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 15:00 - ZŠ Michalovce PIOVAR, Peter REGENDA, Radoslav, Mgr. PAVLOTTY, Jakub
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2115 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 15:45 - Nitra Aréna HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Základná časť - 17. kolo - Sobota 27.10.2018
2120 HKM a.s vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Zvolen VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal HOLIENKA, Tomáš
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2125 HC Košice s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 10:15 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián BORZA, Michal, Ing. JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2123 MŠK Púchov s.r.o. vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:30 - ZŠ Púchov GAJDOŠÍK, Ivan HODOŇ, Daniel KUBALA, Peter
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2126 HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA MARTIN 11:00 - ZŠ Banská Bystrica PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2121 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. HC SLOVAN Bratislava, a.s. 11:30 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín HATALA, Gabriel, Ing. NOSEK, Martin VONDRA, Mário
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2122 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 11:30 - Nitra Aréna PURGAT, Patrik HARINGA, Ivan JEDLIČKA, Peter
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2124 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 12:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
Základná časť - 18. kolo - Nedeľa 28.10.2018
2127 HKM a.s vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 12:30 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš

2. liga seniorov

Skupina A ZÁPAD - 4. kolo - Sobota 06.10.2018
10018 HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:00 - ZŠ Prievidza NOVÁK, Milan, Ing. FRIMMEL, Róbert, PhDr. VALO, Jozef
Skupina B VÝCHOD - 2. kolo - Sobota 06.10.2018
10096 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZS Rimavská Sobota GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. STAŠŠÁK, Martin ČÍŽ, Martin, Ing.
Skupina B VÝCHOD - 2. kolo - Sobota 06.10.2018
10097 Hokejový klub Sabinov vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:00 - ZŠ Sabinov SNÁŠEL, Vladimír, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
Skupina A ZÁPAD - 4. kolo - Sobota 06.10.2018
10020 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový club 96 Nitra 17:30 - ZŠ Púchov HRONSKÝ, Tomáš, Ing. NOSEK, Martin PLEŠKO, Daniel
Skupina B VÝCHOD - 2. kolo - Sobota 06.10.2018
10095 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 17:30 - ZŠ Trebišov MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal JAKUB, Róbert
Skupina B VÝCHOD - 2. kolo - Sobota 06.10.2018
10098 Hokejovy Klub 58 Sanok vs. Hokejový klub HC Rebellion Gelnica 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica VIDO, Ľuboš, Ing. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš
Skupina A ZÁPAD - 4. kolo - Sobota 06.10.2018
10016 Hokejový klub 91 Senica vs. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 18:00 - ZŠ Senica BELICA, Marek, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. MAREK, Martin
Skupina A ZÁPAD - 4. kolo - Sobota 06.10.2018
10019 HC Bratislava, s.r.o. vs. Hokejový klub Brezno 18:30 - ZŠ Hamuliakovo JANČÍK, Roman OLLE, Marian HORVÁTH, Martin
Skupina B VÝCHOD - 3. kolo - Sobota 13.10.2018
10102 Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 17:00 - ZŠ Kežmarok SMEREK, Vladimír KNIŽKA, Tomáš
Skupina B VÝCHOD - 10. kolo - Sobota 13.10.2018
10129 Hokejový klub Sabinov vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:00 - ZŠ Sabinov KORBA, Peter, Ing. ŽÁK, Marián
Skupina A ZÁPAD - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
10025 Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín vs. Hokejový klub Levice 17:30 - ZŠ Dolný Kubín HOLIENKA, Tomáš ZNAK, Marián, Mgr. MIŠEK, Michal
Skupina B VÝCHOD - 3. kolo - Sobota 13.10.2018
10099 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. Hokejový klub 2016 Trebišov 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Ing.
Skupina B VÝCHOD - 3. kolo - Sobota 13.10.2018
10100 Hokejový klub Bardejov o.z. vs. Hokejovy Klub 58 Sanok 17:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. SMREK, Martin, Ing. BORZA, Michal, Ing.
Skupina A ZÁPAD - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
10023 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. HC Bratislava, s.r.o. 18:00 - ZŠ Partizánske NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Skupina A ZÁPAD - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
10022 Hokejový klub Brezno vs. MŠK Púchov s.r.o. 18:45 - Aréna Brezno ŠTEFIK, Miroslav IVAN, Richard, Bc. IZAKOVIČ, Tomáš
Skupina A ZÁPAD - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
10021 Hokejový club 96 Nitra vs. Hokejový klub 91 Senica 20:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Skupina A ZÁPAD - 6. kolo - Piatok 19.10.2018
10027 HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA vs. Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín 18:00 - ZŠ Prievidza PETERKA, Lukáš ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍK, Maroš
Skupina B VÝCHOD - 4. kolo - Sobota 20.10.2018
10104 Hokejový klub Sabinov vs. Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. 17:00 - ZŠ Sabinov KORBA, Martin, Ing. SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard
Skupina A ZÁPAD - 6. kolo - Sobota 20.10.2018
10029 MŠK Púchov s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 17:30 - ZŠ Púchov KRIST, Mário, Ing. HODOŇ, Daniel NOSEK, Martin
Skupina B VÝCHOD - 4. kolo - Sobota 20.10.2018
10103 Hokejový klub 2016 Trebišov vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 17:30 - ZŠ Trebišov PIOVAR, Peter TOMÁŠ, Michal HOMOLA, Ondrej, Ing. BAČO, Štefan
Skupina B VÝCHOD - 4. kolo - Sobota 20.10.2018
10106 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. Hokejový klub Bardejov o.z. 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica SMEREK, Vladimír LUKÁČ, Peter, Mgr. NOVOTNÝ, Matúš, Mgr.
Skupina A ZÁPAD - 6. kolo - Sobota 20.10.2018
10026 Hokejový klub 91 Senica vs. Hokejový klub Levice 18:00 - ZŠ Senica MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MAREK, Martin
Skupina B VÝCHOD - 4. kolo - Sobota 20.10.2018
10105 Hokejovy Klub 58 Sanok vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 18:00 - ZS Sanok, POL JURKO, Michal, Bc. WITEK, Adam CYBUCH, Mirosław
Skupina A ZÁPAD - 6. kolo - Sobota 20.10.2018
10030 Hokejový club 96 Nitra vs. Hokejový klub Brezno 20:00 - Nitra Aréna KONC st., Daniel KONC ml., Daniel, Bc. KONC ml., Juraj
Skupina A ZÁPAD - 7. kolo - Sobota 27.10.2018
10032 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Hokejový club 96 Nitra 17:00 - ZŠ Partizánske ADAMEC, Milan, Mgr. HVOJNÍK, Adrián LESAY, Jozef
Skupina B VÝCHOD - 5. kolo - Sobota 27.10.2018
10109 Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vs. Hokejovy Klub 58 Sanok 17:00 - ZŠ Kežmarok GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš
Skupina A ZÁPAD - 7. kolo - Sobota 27.10.2018
10034 Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín vs. HC Bratislava, s.r.o. 17:30 - ZŠ Dolný Kubín ZNAK, Marián, Mgr. MIŠEK, Michal JAKUBEC, Andrej KRAMÁR, Dušan , Ing.
Skupina A ZÁPAD - 7. kolo - Sobota 27.10.2018
10035 Hokejový klub Levice vs. HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA 17:30 - ZŠ Levice DRUGA, Norbert STANKOVIČ, Patrik, Bc. KIEPEŠ, Peter, Bc.
Skupina B VÝCHOD - 5. kolo - Sobota 27.10.2018
10107 Hokejový klub Bardejov o.z. vs. Hokejový klub 2016 Trebišov 17:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš HOVAN, Richard
Skupina B VÝCHOD - 12. kolo - Sobota 27.10.2018
10136 Hokejový klub HC Rebellion Gelnica vs. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 17:30 - ZŠ P.Bindasa Gelnica ŽÁK, Marián LUKÁČ, Peter, Mgr. RIŠ, Jaroslav KOVARIK, Marcel
Skupina B VÝCHOD - 5. kolo - Sobota 27.10.2018
10110 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub Sabinov 18:00 - ZS Rimavská Sobota ROJÍK, Peter KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik
Skupina A ZÁPAD - 7. kolo - Sobota 27.10.2018
10031 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový klub 91 Senica 18:45 - Aréna Brezno KOLLÁR, Miroslav HANKO, Peter ŠINSKÝ, Viktor

1. liga juniorov

Základná časť- západná sk. - 3. kolo - Sobota 06.10.2018
3007 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna VALACHOVIČ, Marián HARINGA, Ivan KNAPEC, Vladimír
Základná časť- západná sk. - 3. kolo - Sobota 06.10.2018
3008 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ Považská Bystrica LESAY, Dominik MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť- západná sk. - 3. kolo - Sobota 06.10.2018
3009 HOBA Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ BA - Dúbravka CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. CRMAN, Filip, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
Základná časť- východná sk. - 3. kolo - Sobota 06.10.2018
3098 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. PHC Budapest 14:00 - ZŠ Humenné SMEREK, Vladimír PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Mgr.
Základná časť- východná sk. - 3. kolo - Sobota 06.10.2018
3097 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HKM a.s 17:00 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav JANIGA, Matej, Ing.
Základná časť- západná sk. - 4. kolo - Nedeľa 07.10.2018
3011 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. Hokejový klub Trnava 10:30 - ZŠ Považská Bystrica ADAMEC, Milan, Mgr. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť- západná sk. - 4. kolo - Nedeľa 07.10.2018
3012 HOBA Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ BA - Dúbravka ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MUDRIK, Martin BENIAČ, Lukáš, Bc.
Základná časť- západná sk. - 4. kolo - Nedeľa 07.10.2018
3010 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter KNAPEC, Vladimír
Základná časť- východná sk. - 4. kolo - Nedeľa 07.10.2018
3101 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. PHC Budapest 14:00 - ZŠ Humenné SMREK, Martin, Ing. PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Mgr.
Základná časť- východná sk. - 4. kolo - Nedeľa 07.10.2018
3100 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HKM a.s 14:45 - Tréningová hala SA Košice KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav BORZA, Michal, Ing.
Základná časť- západná sk. - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
3014 Hokejový klub Trnava vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Trnava FRIMMEL, Róbert, PhDr. JEDLIČKA, Peter
Základná časť- západná sk. - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
3015 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:00 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HVOJNÍK, Adrián
Základná časť- východná sk. - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
3105 HKM a.s vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 14:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
Základná časť- západná sk. - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
3013 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 16:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. KANDA, Matúš OLLE, Marian
Základná časť- východná sk. - 5. kolo - Sobota 13.10.2018
3103 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. P.H.K. Prešov, n.o. 17:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr.
Základná časť- východná sk. - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
3108 HKM a.s vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 9:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
Základná časť- západná sk. - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
3017 Hokejový klub Trnava vs. HOBA Bratislava 10:30 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. VACULA, Adrián, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing., PhD.
Základná časť- západná sk. - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
3018 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 10:30 - ZŠ Topoľčany PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír VONDRA, Mário
Základná časť- západná sk. - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
3016 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 12:45 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu FRIDRICH, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, PhDr. KOVALÍK, Ľubor, Bc.
Základná časť- východná sk. - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
3106 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. P.H.K. Prešov, n.o. 12:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. VALL, Michal, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
3019 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Základná časť- západná sk. - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
3021 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. HORVÁTH, Martin
Základná časť- východná sk. - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
3109 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 14:00 - STEEL Arena Košice ŽÁK, Marián BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr.
Základná časť- západná sk. - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
3020 HOBA Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 17:00 - ZŠ BA - Dúbravka FRIDRICH, Vladimír, Ing. JOCHMAN, Jakub, Ing. SYNEK, Šimon, PaedDr.
Základná časť- východná sk. - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
3111 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. PHC Budapest 17:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
Základná časť- západná sk. - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
3022 Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing.
Základná časť- západná sk. - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
3024 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Hokejový klub Trnava 11:30 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. KOVALÍK, Ľubor, Bc. BENIAČ, Lukáš, Bc. MACKO, Peter, Ing.
Základná časť- východná sk. - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
3112 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 11:45 - STEEL Arena Košice KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
Základná časť- východná sk. - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
3114 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. PHC Budapest 12:45 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
Základná časť- západná sk. - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
3023 HOBA Bratislava vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 13:00 - ZŠ BA - Dúbravka ŠIMKO, Martin, Ing., PhD. MERAVÝ, Peter, PhDr. OLLE, Marian
Základná časť- západná sk. - 9. kolo - Sobota 27.10.2018
3025 Hokejový klub Trnava vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 14:00 - ZŠ Trnava JONÁK, Peter HORVÁTH, Martin MAŠKULKA, Adam
Základná časť- západná sk. - 9. kolo - Sobota 27.10.2018
3026 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Topoľčany MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MAREK, Martin
Základná časť- západná sk. - 9. kolo - Sobota 27.10.2018
3027 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Považská Bystrica HATALA, Gabriel, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť- východná sk. - 9. kolo - Sobota 27.10.2018
3116 HKM a.s vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 14:00 - ZŠ Zvolen STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Základná časť- východná sk. - 9. kolo - Sobota 27.10.2018
3115 PHC Budapest vs. P.H.K. Prešov, n.o. 14:15 - ZS Rimavská Sobota ROJÍK, Peter KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik
Základná časť- východná sk. - 10. kolo - Nedeľa 28.10.2018
3119 HKM a.s vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 9:30 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš
Základná časť- západná sk. - 10. kolo - Nedeľa 28.10.2018
3028 Hokejový klub Trnava vs. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 10:30 - ZŠ Trnava DRUGA, Norbert OLLE, Marian ŠIMKO, Martin, Ing., PhD.
Základná časť- západná sk. - 10. kolo - Nedeľa 28.10.2018
3029 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 10:30 - ZŠ Topoľčany STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Základná časť- západná sk. - 10. kolo - Nedeľa 28.10.2018
3030 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOBA Bratislava 10:30 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
Základná časť- východná sk. - 10. kolo - Nedeľa 28.10.2018
3118 PHC Budapest vs. P.H.K. Prešov, n.o. 13:30 - ZS Rimavská Sobota SMEREK, Vladimír STAŠŠÁK, Martin

K- Classic 1. liga dorastu

Základná sk. A - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4014 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HOBA Bratislava 14:00 - ZŠ Dubnica n/Váhom TVRDOŇ, Peter GAJDOŠÍK, Miroslav REHÁK, Adam, Bc.
Základná sk. B - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4075 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový club Lučenec 14:00 - Aréna Brezno ROJÍK, Peter IZAKOVIČ, Tomáš ŠEBEŇ, Erik
Základná sk. C - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4129 Mládež HC 46 Bardejov vs. P.H.K. Prešov, n.o. 14:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. SMREK, Martin, Ing.
Základná sk. C - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4130 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 14:00 - ZŠ Trebišov MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal JAKUB, Róbert
Základná sk. A - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4015 Hokejový klub Trnava vs. HK HAVRANI Piešťany 15:00 - ZŠ Trnava JONÁK, Peter JEDLIČKA, Peter ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
Základná sk. B - 5. kolo - Sobota 06.10.2018
4074 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 16:30 - ZŠ Nové Zámky KONC st., Daniel KONC ml., Juraj KÚDEĽOVÁ, Michaela
Základná sk. C - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4131 Mládež HC 46 Bardejov vs. P.H.K. Prešov, n.o. 9:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. BORZA, Michal, Ing.
Základná sk. A - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4018 Hokejový klub Trnava vs. HK HAVRANI Piešťany 10:30 - ZŠ Trnava HORVÁTH, Martin HREHOR, Zdenko, Ing.
Základná sk. B - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4078 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový club Lučenec 10:30 - Aréna Brezno GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. IZAKOVIČ, Tomáš KRIŠTOF, Erik
Základná sk. C - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4132 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 10:30 - ZŠ Trebišov TOMÁŠ, Michal NOVOTNÝ, Matúš, Mgr.
Základná sk. B - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4077 HC Nové Zámky s.r.o. vs. Hokejový klub Iskra Partizánske 11:30 - ZŠ Nové Zámky DRUGA, Norbert KÚDEĽOVÁ, Michaela KIEPEŠ, Peter, Bc.
Základná sk. A - 6. kolo - Nedeľa 07.10.2018
4017 Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom vs. HOBA Bratislava 14:30 - ZŠ Dubnica n/Váhom VIDO, Ľuboš, Ing. TVRDOŇ, Peter GAJDOŠÍK, Miroslav
Základná sk. A - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4020 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 14:00 - ZŠ BA - Dúbravka FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr.
Základná sk. A - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4021 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 14:00 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Lukáš, Bc. SYNEK, Šimon, PaedDr.
Základná sk. C - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4134 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Mládež HC 46 Bardejov 14:00 - ZŠ Trebišov PAVLOTTY, Jakub STAŠŠÁK, Martin
Základná sk. B - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4080 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Hokejový klub Brezno 14:30 - ZŠ Partizánske CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. VACULA, Adrián, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing., PhD.
Základná sk. B - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4081 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HC Nové Zámky s.r.o. 17:00 - ZŠ Topoľčany ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MAREK, Martin LESAY, Jozef
Základná sk. C - 7. kolo - Sobota 13.10.2018
4133 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 17:00 - Tréningová hala SA Košice KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin, Mgr.
Základná sk. B - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4083 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Hokejový klub Brezno 10:00 - ZŠ Partizánske ŽÁK, Marek, Mgr. TVRDOŇ, Peter PAULÍK, Maroš
Základná sk. A - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4024 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 10:15 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu BELICA, Marek, Ing. MICHNA, Richard OLLE, Marian ČAVOJSKÝ, Ján
Základná sk. A - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4023 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 10:30 - ZŠ BA - Dúbravka CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. BENIAČ, Lukáš, Bc. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
Základná sk. C - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4136 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. Mládež HC 46 Bardejov 10:30 - ZŠ Trebišov PAVLOTTY, Jakub HOVAN, Richard MOLEKOVÁ, Eva Mária
Základná sk. C - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4135 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 11:30 - Tréningová hala SA Košice FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. STAŠŠÁK, Martin LUKÁČ, Peter, Mgr.
Základná sk. B - 8. kolo - Nedeľa 14.10.2018
4084 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. HC Nové Zámky s.r.o. 16:30 - ZŠ Topoľčany BACHÚRIK, Jozef, Bc. JEDLIČKA, Peter HVOJNÍK, Adrián
Základná sk. C - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4137 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. P.H.K. Prešov, n.o. 10:00 - ZŠ Trebišov PAVLOTTY, Jakub RIŠ, Jaroslav
Základná sk. A - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4026 Hokejový klub Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Trnava MOLLER, Anton, Ing. BENIAČ, Lukáš, Bc. ŠOTEK, Marko
Základná sk. A - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4027 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany 14:00 - ZŠ BA - Dúbravka GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. CRMAN, Filip, Bc.
Základná sk. B - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4086 Hokejový klub Brezno vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 14:00 - Aréna Brezno ROJÍK, Peter PAULÍNY, Jozef
Základná sk. C - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4138 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 14:00 - ZŠ Bardejov GAJAN st., Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
Základná sk. B - 9. kolo - Sobota 20.10.2018
4087 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Hokejový club Lučenec 14:30 - ZŠ Partizánske STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
Základná sk. B - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4090 Hokejový klub Iskra Partizánske vs. Hokejový club Lučenec 10:00 - ZŠ Partizánske ŽÁK, Marek, Mgr. HVOJNÍK, Adrián DANKO, Ľubomír
Základná sk. A - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4030 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany 10:30 - ZŠ BA - Dúbravka MAŠKULKA, Adam ŠIMKO, Martin, Ing., PhD. JOCHMAN, Jakub, Ing.
Základná sk. B - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4089 Hokejový klub Brezno vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 10:30 - Aréna Brezno PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. IVAN, Richard, Bc.
Základná sk. C - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4139 MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV vs. P.H.K. Prešov, n.o. 10:30 - ZŠ Trebišov ŽÁK, Marián TOMÁŠ, Michal
Základná sk. C - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4140 Mládež HC 46 Bardejov vs. Hokejová akadémia Slávia Prešov 10:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. HOVAN, Richard
Základná sk. A - 10. kolo - Nedeľa 21.10.2018
4029 Hokejový klub Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 15:00 - ZŠ Trnava MOLLER, Anton, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
Základná sk. B - 11. kolo - Utorok 23.10.2018
4092 Hokejový club Lučenec vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 16:00 - ZŠ Lučenec KURČÍK, Martin PAULÍK, Maroš
Základná sk. B - 12. kolo - Streda 24.10.2018
4095 Hokejový club Lučenec vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 10:30 - ZŠ Lučenec STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
Základná sk. C - 11. kolo - Streda 24.10.2018
4141 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mládež HC 46 Bardejov 11:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc.
Základná sk. C - 12. kolo - Štvrtok 25.10.2018
4143 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:30 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc.
Základná sk. C - 11. kolo - Sobota 27.10.2018
4142 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 11:40 - PSK aréna Prešov KORBA, Martin, Ing. SMREK, Martin, Ing. MOLEKOVÁ, Eva Mária LAUFF, Rudolf, Mgr.
Základná sk. A - 11. kolo - Sobota 27.10.2018
4032 HK HAVRANI Piešťany vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:00 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. SYNEK, Šimon, PaedDr.
Základná sk. B - 11. kolo - Sobota 27.10.2018
4093 Hokejový klub Brezno vs. HC Nové Zámky s.r.o. 14:00 - Aréna Brezno HANKO, Peter ŠINSKÝ, Viktor
Základná sk. A - 11. kolo - Sobota 27.10.2018
4033 Hokejový klub Trnava vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 17:00 - ZŠ Trnava GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. ŠOTEK, Marko
Základná sk. B - 12. kolo - Nedeľa 28.10.2018
4096 Hokejový klub Brezno vs. HC Nové Zámky s.r.o. 10:30 - Aréna Brezno HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal
Základná sk. A - 12. kolo - Nedeľa 28.10.2018
4035 HK HAVRANI Piešťany vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 11:30 - ZŠ Piešťany - Easton Aréna VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej, Ing. LESAY, Jozef
Základná sk. C - 12. kolo - Nedeľa 28.10.2018
4144 Hokejová akadémia Slávia Prešov vs. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 11:40 - PSK aréna Prešov JURKO, Michal, Bc. HOVAN, Richard PAVLOTTY, Jakub
Základná sk. A - 12. kolo - Nedeľa 28.10.2018
4036 Hokejový klub Trnava vs. Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom 13:30 - ZŠ Trnava DRUGA, Norbert OLLE, Marian ŠIMKO, Martin, Ing., PhD.

Extraliga žien

Základná časť - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
15014 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. ŽHK POPRAD 14:00 - ZŠ Zvolen HANKO, Peter TRNKA, Jakub
Základná časť - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
15015 ICE DREAM o.z. vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 16:45 - TH STEEL Aréna Košice FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. NOVOTNÝ, Matúš, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing.
Základná časť - 6. kolo - Sobota 13.10.2018
15018 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN 17:00 - ZŠ Zvolen HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela STANKOVIČ, Patrik, Bc.
Základná časť - 1. kolo - Sobota 13.10.2018
15002 ŽHK POPRAD vs. ICE DREAM o.z. 18:45 - ZŠ Poprad FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. WOLF, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr.
Základná časť - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
15020 MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN vs. ICE DREAM o.z. 19:30 - ZŠ Martin PETERKA, Lukáš JAKUBEC, Andrej MIŠEK, Michal
Základná časť - 7. kolo - Sobota 20.10.2018
15021 ŽHK POPRAD vs. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) 20:00 - ZŠ Poprad FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. GAVALIER, Róbert
Základná časť - 8. kolo - Nedeľa 21.10.2018
15024 Ženský hokejový klub mesta Zvolen vs. ICE DREAM o.z. 13:30 - ZŠ Zvolen FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela ŠEBEŇ, Erik
Základná časť - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
15023 ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov (ženský hokejový klub) vs. MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN 16:00 - TH STEEL Aréna Košice FINDUROVÁ RIMBALOVÁ, Zuzana, Mgr. PIOVAR, Peter ORDZOVENSKÝ, Martin

Liga kadetov

REGIONÁLNA SK. STRED - 5. kolo - Utorok 02.10.2018
9129 Hokejový klub Brezno vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 16:00 - Aréna Brezno KOLLÁR, Miroslav
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 5. kolo - Piatok 05.10.2018
9188 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Mládež HC 46 Bardejov 9:00 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc.
REGIONÁLNA SK. STRED - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9130 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 10:00 - ZS Rimavská Sobota STAŠŠÁK, Martin STANKOVIČ, Patrik, Bc.
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9074 Hokejový klub Levice vs. MŠK Púchov s.r.o. 11:00 - ZŠ Levice VALKO, Karol, Ing. BACHÚRIK, Jozef, Bc.
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9186 Hokejový klub Mládež Michalovce vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 12:00 - ZŠ Michalovce MIHAĽOV, Martin REGENDA, Radoslav, Mgr. JAKUB, Róbert
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9020 Športový klub polície Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II CRMAN, Filip, Bc. OLLE, Marian ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9018 Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 13:00 - HANT arena Skalica JANČÍK, Roman MAREK, Martin
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9019 HOBA Bratislava vs. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra 13:00 - ZŠ BA - Dúbravka BELICA, Marek, Ing. ŠOTEK, Marko BESEDIČOVÁ, Ivana
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9073 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. MHA MARTIN 13:30 - ZŠ Topoľčany LESAY, Jozef HVOJNÍK, Adrián
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9075 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 13:30 - ZŠ Prievidza ĎURINA, Vladimír, Bc. HAJNIK, Martin
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9076 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - ZŠ Považská Bystrica ADAMEC, Milan, Mgr. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
REGIONÁLNA SK. STRED - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9132 MMKS PODHALE NOWY TARG vs. Mestský hokejový klub Ružomberok 13:30 - Ice Arena Nowy Targ (POL) ZNAK, Marián, Mgr.
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9187 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 13:30 - ZŠ Spišská Nová Ves SMEREK, Vladimír ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert
REGIONÁLNA SK. STRED - 5. kolo - Nedeľa 07.10.2018
9131 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HC ‘05 Banská Bystrica 15:00 - ZŠ Detva PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. PAULÍK, Maroš
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 6. kolo - Štvrtok 11.10.2018
9191 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Hokejový klub Spišská Nová Ves 17:00 - ZŠ Poprad GAJAN st., Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert
REGIONÁLNA SK. STRED - 6. kolo - Piatok 12.10.2018
9134 MMKS PODHALE NOWY TARG vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:00 - Ice Arena Nowy Targ (POL) JURKO, Michal, Bc.
REGIONÁLNA SK. STRED - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9133 Hokejový klub mesta Zvolen - mládež vs. Mestský hokejový klub Ružomberok 12:00 - ZŠ Zvolen GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9079 MŠK Púchov s.r.o. vs. Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. 13:00 - ZŠ Púchov HATALA, Gabriel, Ing. HODOŇ, Daniel PLEŠKO, Daniel
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9023 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. HOBA Bratislava 13:30 - Arena Ondreja Nepelu MOLLER, Anton, Ing. ŠOTEK, Marko MUDRIK, Martin
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9024 Hokejový klub Trnava vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 13:30 - ZŠ Trnava MĹKVY, Michal, Bc. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KANDA, Matúš
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9077 MHA MARTIN vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 13:30 - ZŠ Martin HOLIENKA, Tomáš MIŠEK, Michal
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9080 HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY vs. Hokejový klub Levice 13:30 - ZŠ Topoľčany BACHÚRIK, Jozef, Bc. JEDLIČKA, Peter HVOJNÍK, Adrián
REGIONÁLNA SK. STRED - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9135 Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vs. HC 07 DETVA s.r.o. 13:30 - JL Aréna Lipt.Mikuláš GAJDOŠÍK, Ivan KNIŽKA, Tomáš MARTÍNEK, Matej
REGIONÁLNA SK. STRED - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9136 Hokejový klub Brezno vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 13:30 - Aréna Brezno PAULÍNY, Jozef HAJNIK, Martin
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9190 Mládežnícky hokejový klub Humenné vs. P.H.K. Prešov, n.o. 13:30 - ZŠ Humenné WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9192 Hokejový Club KOŠICE vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 13:30 - STEEL Arena Košice KORBA, Peter, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9078 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica 14:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín KRIST, Mário, Ing. LESAY, Dominik
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 6. kolo - Nedeľa 14.10.2018
9022 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. Športový klub polície Bratislava 14:45 - Nitra Aréna VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin
REGIONÁLNA SK. STRED - 8. kolo - Streda 17.10.2018
9144 HC 07 DETVA s.r.o. vs. HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 16:00 - ZŠ Detva KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. KRIŠTOF, Erik
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 7. kolo - Štvrtok 18.10.2018
9027 Športový klub polície Bratislava vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 13:45 - ZŠ BA - Ružinov pl.II CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. CRMAN, Filip, Bc. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9196 Mládež HC 46 Bardejov vs. Mládežnícky hokejový klub Humenné 9:45 - ZŠ Bardejov JURKO, Michal, Bc. HOVAN, Richard
REGIONÁLNA SK. STRED - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9137 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 10:00 - ZS Rimavská Sobota STAŠŠÁK, Martin ŠEBEŇ, Erik
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9194 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový Club KOŠICE 10:00 - ZŠ Spišská Nová Ves SMEREK, Vladimír GAVALIER, Róbert LUKÁČ, Peter, Mgr.
REGIONÁLNA SK. STRED - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9140 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. HC ‘05 Banská Bystrica 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok JAKUBEC, Andrej HODOŇ, Daniel MIŠEK, Michal
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9081 Hokejový klub Levice vs. MHA MARTIN 11:00 - ZŠ Levice HRONSKÝ, Tomáš, Ing. KONC ml., Juraj
REGIONÁLNA SK. STRED - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9138 HC 07 DETVA s.r.o. vs. Hokejový klub Brezno 12:30 - ZŠ Detva GREGUŠ, Jozef, JUDr., PhD. PAULÍK, Maroš
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9082 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 13:30 - ZŠ Prievidza MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, PhDr.
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9083 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. MŠK Púchov s.r.o. 13:30 - ZŠ Považská Bystrica VIDO, Ľuboš, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9195 P.H.K. Prešov, n.o. vs. HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 13:30 - Tréningová hala SA Košice KORBA, Peter, Ing. VALL, Michal, Mgr.
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9084 Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. vs. MsHKM Žilina, s.r.o. 14:15 - ZŠ Pavla Demitru, Trenčín LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam PLEŠKO, Daniel
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9028 Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 14:45 - Nitra Aréna FRIDRICH, Vladimír, Ing. ŠOTEK, Marko SYNEK, Šimon, PaedDr.
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 7. kolo - Nedeľa 21.10.2018
9026 HOBA Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 15:30 - ZŠ BA - Dúbravka MAŠKULKA, Adam JOCHMAN, Jakub, Ing. HORVÁTH, Martin
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9032 HOBA Bratislava vs. Mestský hokejový klub mládeže Skalica, n.o. 10:30 - ZŠ BA - Dúbravka KOVALÍK, Ľubor, Bc. ŠOTEK, Marko ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
REGIONÁLNA SK. STRED - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9142 Mestský hokejový klub Ružomberok vs. Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. 10:30 - ZŠ S.Mikitu Ružomberok HANKO, Peter REHÁK, Adam, Bc.
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9031 Športový klub polície Bratislava vs. Hokejový klub Trnava 12:30 - ZŠ BA - Ružinov pl.II CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9086 MsHKM Žilina, s.r.o. vs. MŠK Púchov s.r.o. 12:30 - ZŠ Žilina PLEŠKO, Daniel ĎURINA, Vladimír, Bc. MACEK, Michal
REGIONÁLNA SK. ZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9030 HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. vs. HC SLOVAN Bratislava - mládež 12:45 - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu MOLLER, Anton, Ing. MERAVÝ, Peter, PhDr. BENIAČ, Lukáš, Bc.
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9199 P.H.K. Prešov, n.o. vs. Hokejový Club KOŠICE 13:00 - Tréningová hala SA Košice PIOVAR, Peter BORZA, Michal, Ing.
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9085 MHA MARTIN vs. Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. 13:30 - ZŠ Martin JAKUBEC, Andrej MIŠEK, Michal
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9087 Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica vs. HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY 13:30 - ZŠ Považská Bystrica KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
REGIONÁLNA SK. STREDOZÁPAD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9088 Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o. vs. Hokejový klub Levice 13:30 - ZŠ Prievidza BACHÚRIK, Jozef, Bc. ŽÁK, Marek, Mgr.
REGIONÁLNA SK. STRED - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9143 MMKS PODHALE NOWY TARG vs. Hokejový klub Brezno 13:30 - Ice Arena Nowy Targ (POL) VALACH, Miroslav, Ing.
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9200 Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Mládež Michalovce 13:30 - ZŠ Spišská Nová Ves ŠEVČÍK, Lukáš, Ing., PhD. MARTÍNEK, Matej
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9198 HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD vs. Mládež HC 46 Bardejov 14:45 - ZŠ Poprad ŠTEFIK, Miroslav GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.
REGIONÁLNA SK. STRED - 8. kolo - Nedeľa 28.10.2018
9141 HC ‘05 Banská Bystrica vs. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež 16:30 - ZŠ Banská Bystrica IZAKOVIČ, Tomáš ŠINSKÝ, Viktor
REGIONÁLNA SK. VÝCHOD - 9. kolo - Utorok 30.10.2018
9203 Hokejový Club KOŠICE vs. Mládež HC 46 Bardejov 13:45 - STEEL Arena Košice SMEREK, Vladimír RIŠ, Jaroslav BORZA, Michal, Ing.

Reprezentácia SR

Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Utorok 16.10.2018
50052 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 18:00 - ZŠ Humenné PIOVAR, Peter PAVLOTTY, Jakub
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Streda 17.10.2018
50053 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 16:30 - ZŠ Humenné PIOVAR, Peter JAKUB, Róbert
Príp. stretnutia SR A - 0. kolo - Sobota 20.10.2018
50064 Slovakia SR A vs. Czech Republic 17:00 - ZŠ Poprad SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
Príp. stretnutia W18 - 0. kolo - Utorok 23.10.2018
50061 Slovakia W18 vs. Slovakia W18 A 12:30 - ZŠ V. Dzurillu plocha II. CELAROVÁ, Nikoleta, Mgr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Utorok 23.10.2018
50062 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 17:45 - ZŠ Altis Orava VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Streda 24.10.2018
50063 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 16:30 - ZŠ Altis Orava ZNAK, Marián, Mgr. MIŠEK, Michal
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Utorok 30.10.2018
50065 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B 17:30 - ZŠ Levice STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav
Príp. stretnutia U15 - 0. kolo - Streda 31.10.2018
50066 Slovakia U15 B vs. Slovakia U15 A 16:30 - ZŠ Levice NOVÁK, Milan, Ing. STANKOVIČ, Patrik, Bc.

Champions Hockey League

Champions hockey League - 0. kolo - Streda 17.10.2018
70030 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. HC Pilsen Plzeň 17:00 - ZŠ Banská Bystrica NIKOLIC, Kristijan STANO, Peter, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing. NEUZER, Erik