Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 1. ( 2018/2019)

Oznamy športového oddelenia rozhodcov a sekretariatu SZĽH:

 

1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení na mesiac AUGUST, SEPTEMBER nahlasovaní zmien a pod., prosíme nahlasovať výlučne  do IS programu SZĽH.  ( inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované )

2. UPOZORNENIE PRE KLUBY :  Podľa platnej Smernice pre obsadzovanie rozhodcov a pomocných činovníkov je potrebné nahlasovať prípravné zápasy na soro@szlh.sk.

3.  Rozhodcovia a inštruktori sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci do IS - informačného programu.

     ospravedlnenie zaslané po termíne:

   - 100b - neučasť na nominovanom stretnutí

   -  30b - neskoré ospravedlnenie    

   -  10b - ospravedlnenie po doloženi PN

    Ďakujem - V prípade otázok sa kontaktujte na p. Mgr. Juraj Sýkora  0918 234 848

******************************************************************************************************************************************

Reprezentácia SR

Príp. stretnutia U18 - 0. kolo - Piatok 27.07.2018
50012 Slovakia U18 vs. HC ‘05 Banská Bystrica 17:00 - ZŠ Detva ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.
Oznamujeme termíny predsezónych previerkových seminárov pre rozhodcov, kandidátov a inštruktorov.
 
1. termín : 30.7 - 1.8.2018 od 11:00 - Extraliga, kandidáti a iní.
2. termín : 3.8. - 5.8.2018 od 11:00 - 1. liga, kandidáti a iní.
3. termín : 20.8. - 22.8.2018 od 11:00 - 2 liga, kandidáti.
4. termín : 5.8.2018 od 12:00 - inštruktori rozhodocov a videorozhodcovia.