Tipos extraliga

Rozhodnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezóna 2020/2021

č. 1 z 30. októbra 2020 DVTK 1/2020-21

- DVTK Miskolc sa proti rozhodnutiu LiRa EXS 1/2020-21 odvolal.

Rozhodnutie VV SZĽH k odvolaniu Zápisnica č.42 zo dňa 17.12.2020: VV SZĽH sa oboznámil s odvolaním klubu DVTK Jegesmedvék Miskolc voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1-2020/21 a v zmysle bodu 9.2.9 písm. b) Súťažného poriadku SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie vydané Ligovou radou Extraligy seniorov č. 1-2020/21.

č. 2 z 19. novembra 2020 2/2020-21

č. 3 z 19. novembra 2020 3/2020-21

č. 4 z 28. decembra 2020 4/2020-21

č. 5 z 20. marca 2021 5/2020-21

č. 6 z 20. marca 2021 6/2020-21

č. 4 z 12. februára 2021 4/2020-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2020