2. liga seniorov

Celkové - I. časť - základná sk. "A" (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 HK 96 Nitra HK 96 Nitra 1813113103:5742
2 HC PRIEVIDZA HC PRIEVIDZA 181021592:7635
3 HK Levice HK Levice 18922599:6533
4 ŠHK Púchov ŠHK Púchov 1810017102:8631
5 HK Iskra Partizánske HK Iskra Partizánske 18711985:10924
6 HK Bratislava HK Bratislava 185111170:8618
7 HC ‘05 iClinic Banská Bystrica HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 181111555:1276
 

2. LIGA SENIOROV SR

 

 

POČET ÚČASTNÍKOV: 14 (7+7) - v dvoch skupinách

Skupina A

P.č. Názov                                                                            zač. stret.             EČČ

1. HC PRIEVIDZA                                                               17:00                     157

2. ŠHK Púchov                                                                    19:00                     149

3. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s. (“B” družstvo)         17:00                     096

(mediálne HC´05 iClinic Banská Bystrica)

4. HK 96 Nitra                                                                      20:00                     030

(mediálne HK DYNAMAX Nitra)

5. HK Iskra Partizánske                                                     17:30                     033

6. OAHL Bratislava                                                             20:30                     159

7. HK Levice                                                                        17:30                     029

8. voľno

 

Skupina B

P.č. Názov                                                                           zač. stret.             EČČ

1. MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s.   (“B” družstvo)           17:00                     073

2. HKM Rimavská Sobota                                                  17:00                     070

3. HK Sabinov                                                                      17:00                     124

4. HK Brezno                                                                       17:00                     026

5. HC Rebellion Levoča                                                     17:00                     153

6. MŠK HVIEZDA Dolný Kubín                                           17:30                     131

7. MHK Ružomberok                                                         17:00                     059

8. voľno

 

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - Základná

Prípadný žiadateľ o voľnú súťažnú licenciu (v depozite) bude po splnení stanovených podmienok zaradený do sk. “A” alebo “B”.

V dvoch skupinách - “A” a “B” počet účastníkov 7 + 7

V skupine “A” sa stretnú družstvá každý s každým 3x (1x doma, 1x vonku, 1x doma alebo vonku)= 21 kôl/18 zápasov

V skupine “B” sa stretnú družstvá každý s každým 3x (1x doma, 1x vonku, 1x doma alebo vonku)= 21 kôl/18 zápasov

 

II. časť O umiestnenie (5.-6. m. zo sk. A a B)

Družstvo na poslednom mieste v skupine s nepárnym počtom ukončí sezónu.

Družstvá po ZČ na 5. a 6. mieste v skupine “A” odohrajú stretnutia O umiestnenie proti družstvám umiestneným na 5. a 6. mieste v sk. “B” systémom 5A.-6B., 6A.-5B. na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, potom víťazi V1-V2, resp. porazení P1-P2 na 2 víťazné stretnutia, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ

 

II. časť Play-Off (1.-4. m. zo sk. A a B)

Družstvá umiestnené po ZČ na 1. - 4. mieste v skupine “A” odohrajú Play-Off proti družstvám umiestneným po ZČ na 1.-4. mieste v sk. “B”.

 

ŠTVRŤFINÁLE Play-Off (1A.-4B., 2A.-3B., 3A.-2B., 4A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.

 

SEMIFINÁLE Play-Off (1A.-2B., 2A.-1B.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. Stretnutie sa odohrá u horšie umiestneného, 2. a príp. 3 rozhodujúce u lepšie umiestneného po ZČ.

 

FINÁLE PLAY-OFF / O VÍŤAZA 2LS

(1.-2.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 kolá, 1. stretnutie sa odohrá u jedného finalistu, 2. u druhého finalistu a príp. 3 rozhodujúce na neutrálnej pôde. Družstvo, ktoré zvíťazí v dvoch stretnutiach O viťaza 2LS z troch možných stretnutí postupuje do Baráže o I. HL SR, kde sa stretne s družstvom umiestneným po časti I. HL SR O Play-Out na poslednom mieste.

 

III. ČASŤ BARÁŽ O I. HL SR (4./P-OUT 1 HL - 1 / 2LS)

Posledné družstvo skupiny O Play-Out I. HL SR odohrá Baráž o I. HL SR s víťazom 2LS na 4 víťazné stretnutia = max.7. Riadiacim orgánom tejto časti je ZOK. V prípade ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a

toto družstvo je považované za zostupujúce. V prípade ak sa počet účastníkov I HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o I. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR.

 

HRACIE DNI A ČAS:

sobota a vložené hracie dni - 17:00 hod.

(Sk. A-Levice, Partizánske-17:30 h.; Púchov-19:00 h.; Nitra-20:00 h.; žiadateľ - 20:30 h.; Sk. B-Dolný Kubín -17:30 hod.):

 

BODOVANIE:

Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod

 

ZOSTUP / POSTUP:

V sezóne 2015/16 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvo, ktoré zvíťazí v Baráži o I. HL SR postupuje do I. HL SR 2015/16, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom I.HL SR (napr. krytý zimný štadión, adekvátny počet hráčov, družstvá a pod.).

 

UPOZORNENIA:

Štart zahraničných hráčov je v 2LS 2015/2016 stanovený na maximálne 3 (troch) zahraničných hráčov za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí.

- podmienky pre “B” družstvo sú stanovené v platných Stanovách, poriadkoch a smerniciach SZĽH (najmä v čl. 16, 24 Súťažného poriadku SZĽH a v čl. 13, 14 Prestupového poriadku SZĽH)

- podmienky pre farmárske družstvá sú stanovené v čl. 25 SP SZĽH, resp. záväzných výkladoch VV SZĽH

- podmienky účasti družstva v Baráži o I. HL SR sú stanovené v časti Baráž o I. HL SR

- čl. 13 a čl. 14 PP SZĽH viď novelizované ustanovenia

 

Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZLH sú prístupné na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/smernice-szlh

V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY)

Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., vid www.antidoping.sk

Dalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise sútaží SZĽH 2014/2015 v časti “Všeobecné ustanovenia platné pre všetky sútaže riadené SZĽH” a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej sútaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov.

V prípade kolízií na ZŠ a z dôvodu neskoršej prevádzky ZŠ vymenia príslušní súperi domáce prostredie. Prípadné ďalšie zmeny začiatkov, termínov, alebo miesta stretnutia sa realizujú v zmysle čl. 33 SP SZĽH a nasl.

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/.../2-ligaseniorov-2015-2016

Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy