Liga žien / Womens League

Celkové - Základná časť / Preliminary rounds (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 ŽHK POPRAD ŽHK POPRAD 1614002101:2842
2 HC Osy Spišská Nová Ves HC Osy Spišská Nová Ves 161110496:4935
3 ŠARIŠANKA Prešov ŠARIŠANKA Prešov 16710845:4923
4 HC Petržalka 2010 Bratislava HC Petržalka 2010 Bratislava 16602857:5720
5 ŽHKm Zvolen ŽHKm Zvolen 160001614:1300
 


Za správne grafické zobrazenie webovej stránky a optimálnu vizualizáciu textov zodpovedá fy STENGL. V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk). 1. ŽHKm Zvolen 2. HC Spišská Nová Ves 3. ŽHK Poprad (mediálne "Popradské líšky") 4. ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov 5. voľno 6. HC 2010 Petržalka Model súťaže: I. časť Celoslovensky, každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 16 stretnutí - 20 kôl II. časť Družstvo umiestnené po základnej časti na 5. mieste ukončilo súťaž ELŽ/1LŽ 2014-2015. Play-Off Semifinále (1.-4., 2.-3.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá (rozhodnutie LiKO 1LŽ), Play-Off O 3. miesto (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl Play-Off Finále (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl Hracie dni a hrací čas: sobota 17:00 hod. (Petržalka - SO 16:00 h., Spišská N. Ves - SO 17:00, Poprad - SO 18:00, Zvolen - SO 19:30 h. - od 19.9., Prešov - nedeľa 14:00 h.) + hracie dni Play-Off Upozornenia: a) V prípade rovnosti bodov medzi družstvami pri ukončení časti súťaže sa postupuje podľa ustanovení čl. 69 SP SZĽH. b) V majstrovských stretnutiach extraligy, alebo 1. ligy žien (seniorskej ženskej lige) môžu štartovať len hráčky od 16 rokov, tzn. hráčky, ktoré v danej sezóne dovŕšili vek 16 rokov. c) Hráčky, ktoré dovŕšia v danej sezóne vek 16. rokov sú povinné k štartu v extralige, alebo I. lige žien (seniorskej ženskej lige) predložiť ostaršenie podľa tohto článku (čl. 18 SP SZĽH). d) Ostaršenie hráčiek pre žiacke, dorastenecké, príp. juniorské súťaže sa realizuje v zmysle čl. 18, písm. e) SP SZĽH predpísaným spôsobom. e) Všetky hráčky bez obmedzenia veku sú povinné používať certifikovaný chránič krku. Bez chrániča krku nesmie rozhodca takúto hráčku pripustiť do hry a túto skutočnosť uvedie do poznámok k Zápisu o stretnutí. Používanie tzv. "Tretjakovskej masky" je zakázané. Za dodržiavanie uvedených povinností zodpovedá vedúci družstva, rozhodca stretnutia a ak je delegovaný aj inštruktor rozhodcov. f) Všetky hráčky ženského hokeja musia používať celotvárové masky. Celotvárová maska musí byť prehľadná. g) Štart zahraničných hráčok je v Extralige / 1. lige žien 2014-2015 stanovený maximálne na 4 (štyri) hráčky. h) Počet štartov hráčok je stanovený v čl. 50, písm. d) SP SZĽH. i) E. Záväzný výklad VV SZĽH k štartu žien – hráčok družstiev 1. ligy žien v žiackych kategóriách zo dňa 22.11.2004: Hráčky štartujúce v materskom klube môžu štartovať v tomto klube bez obmedzenia aj v kategórii starších žiakov. V tomto prípade však musia byť dodržané ustanovenia čl. 18, písm. e), resp. f) SP SZĽH o možnosti a počte štartov. Štart takejto hráčky nemôže byť realizovaný v zmysle čl. 13, písm. e), resp. čl. 14, písm. f) PP SZĽH. j) Dôrazne upozorňujeme hráčky a kluby na dodržiavanie ustanovení Zák. č. 300/2008,§19,§20 a nasl. (viď www.antidoping.sk) k) V prípade termínovej kolízie stretnutí sa postupuje v zmysle ustanovení čl. 33, 35, 36 SP SZĽH. l) V prípade štartu klubu ELŽ/1LŽ v klubovej súťaži IIHF (EWCC) sa postupuje v zmysle čl. 33, resp. 34 SP SZĽH. n) Na základe požiadavky Reprez. odd. SZĽH, MO SZĽH a dohody medzi Komisiou mládeže SZĽH a Radou LiKO 1LŽ môžu hráčky zaradené v sezóne 2014/15 do širšieho kádra reprezentácie SR ženy, vekovo odpovedajúce kategórii žien štartovať v mládežníckych súťažiach aj v kategórii juniorov, dorastencov, alebo starších žiakov (8, resp. 9. r.) s dodržaním ustanovení čl. 50 SP SZĽH. Hráčky zaradené v sezóne 2014/15 do širšieho kádra reprezentácie SR ženy do 18 rokov, vekovo odpovedajúce kategórii dorastencov, alebo žiakov môžu štartovať aj v majstrovských stretnutiach súťaží dorastencov, starších alebo mladších žiakov (7., resp. 6 r.) s dodržaním ustanovení čl. 50 SP SZĽH.