2. liga seniorov / 2nd seniors league

Celkové - Základná časť skupina "B" / Preliminary rounds Gr. B (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 MHK Bemaco Humenné MHK Bemaco Humenné 2421201214:5267
2 Mšk HVIEZDA Dolný Kubín Mšk HVIEZDA Dolný Kubín 2417133210:6456
3 HKM RIMAVSKÁ SOBOTA HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 2415126129:6349
4 MHK Ružomberok MHK Ružomberok 2411101292:10735
5 MHK BLESKY Detva MHK BLESKY Detva 24102012129:15334
6 HK Sabinov HK Sabinov 2410011398:11031
7 HK Slovan Gelnica HK Slovan Gelnica 249121272:9331
8 HK Brezno HK Brezno 246111678:14121
9 HC Lučenec HC Lučenec 240002440:2790
 

Za správne grafické zobrazenie webovej stránky a optimálnu vizualizáciu textov zodpovedá fy STENGL. Za nefunkčnosti informačného systému, alebo štatistických výstupov zodpovedá fy STENGL. V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa obráťte prosím priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk). Počet účastn.: 19 (9+10) - v dvoch skupinách Účastníci: skupina A skupina B Por.č. začiatok EČČ Por.č. začiatok EČČ 1. ŠHK Púchov 19:00 149 1. MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 17:30 131 2. MHK Dubnica 17:00 072 2. HK Sabinov 17:00 124 3. HC Petržalka 2010 16:00 133 3. HKM Rimavská Sobota 17:00 070 4. HK Levice 17:30 029 4. HK Slovan Gelnica 17:30 027 5. HAMIKOVO O.Z. (Hamuliakovo) 17:00 129 5. MHK BLESKY Detva 17:00 136 6. HK Iskra Partizánske 17:30 033 6. voľno 7. HC RiverBlades Bratislava 16:30 144 7. MHK Ružomberok 18:00 059 8. HC Nové Zámky s.r.o. 15:00 128 8. HC Lučenec 17:00 058 (mediálne HC Mikron Nové Zámky) 9. HK 96 Nitra 20:00 030 9. MHK Humenné (mediálne: 17:30 114 (mediálne HK DYNAMAX Nitra) MHK Bemaco Humenné) 10. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s. ("B" družstvo) 17:30 096 10. HK Brezno 17:00 026 Model súťaže a hrací systém: I. časť - základná - každé družstvo odohrá v základnej časti so súpermi len vo svojej skupine (A, resp.B) 27, resp. 24 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú vzájomne celkovo 3 krát (doma, vonku) - prípadný žiadateľ o voľnú súťažnú licenciu (v depozite) bude po splnení stanovených podmienok zaradený do sk. "B" namiesto "voľno". II. časť - O víťaza 2LS - Do časti O víťaza 2LS postupujú družstvá umiestnené po ZČ v sk. A a sk. B na 1. miestach, ktoré odohrajú časť O víťaza 2LS na dve víťazné stretnutia z troch možných systémom 1.-2. III. časť - Baráž o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR) Družstvo, ktoré zvíťazí v dvoch stretnutiach O viťaza 2LS z troch možných stretnutí postupuje do Baráže o I. HL SR, kde sa stretne s družstvom umiestneným po časti I. HL SR O Play-Out na poslednom mieste. Baráž o 1. HL SR (1HL - 2LS). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia. V prípade ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. V prípade ak sa počet účastníkov I HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž ovI. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR. Farmárske družstvo zaradené do súťaže 2LS nemôže postúpiť do I. HL SR. Hracie dni a čas: sobota a vložené hracie dni - 17:00 hod. (Sk. A - Nové Zámky - 15:00 h.; Petržalka - 16:00 h.; RiverBlades - 16:30 h.; Levice, Partizánske, B. Bystrica - 17:30 h.; Púchov - 19:00 h.; Nitra - 20:00 h.; Sk. B - Dolný Kubín, Gelnica, Humenné - 17:30 h.; Ružomberok - 18:00 hod.) Bodovanie: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod Zostup / postup: V sezóne 2014/15 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvo, ktoré zvíťazí v Baráži o I. HL SR postupuje do I. HL SR 2015/16, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom I.HL SR (napr. krytý zimný štadión, adekvátny počet hráčov, mládež. družstvá a pod.). - v prípade, že tento klub nebude spĺňať podmienky účasti v I. HL SR, bude najprv oslovené zostupujúce družstvo, alebo ďalší záujemcovia, avšak za úhradu pre I. HL SR 2015/2016 vo výške 3.320,- EUR. Upozornenia: Štart zahraničných hráčov je v 2LS 2014/2015 stanovený na maximálne 3 (troch) zahraničných hráčov za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí. - podmienky pre "B" družstvo sú stanovené v platných Stanovách, poriadkoch a smerniciach SZĽH (najmä v čl. 16, 24 Súťažného poriadku SZĽH a v čl. 13, 14 Prestupového poriadku SZĽH) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/smernice-szlh V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2014/2015 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov. - v prípade kolízií na ZŠ a z dôvodu neskoršej prevádzky ZŠ Gelnica a Sabinov boli vymenené domáce prostredia príslušných súperov - prípadné ďalšie zmeny začiatkov, termínov, alebo miesta stretntutia sa realizujú v zmysle čl. 33 SP SZĽH a nasl. Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/475/2-liga-seniorov-2014-2015 Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy