Extraliga žien

Informácie

EXTRALIGA ŽIEN 2016-2017

Účastníci:

ŽHK Poprad (mediálne “Popradské líšky”)  www.hockeyslovakia.sk/sk/timy/571/extraliga-zien-2016-2017

ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov www.hockeyslovakia.sk/sk/timy/571/extraliga-zien-2016-2017

MMKS PODHALE NOWY TARG (POL) http://mmks-podhale.pl/index.php/category/hokej-na-lodzie/hokej-kobiety/

MKHL Krynica - Zdrój (POL)  http://kateheci.pl/kateheci/index.php/home/mkhl-krynica-zdroj

MHK Martin www.mhkmartin.sk/  

ICE DREAM Košice http://icedreamkosice.com/ , https://www.facebook.com/icedreamkosice/

ŽHKm Zvolen  https://sk-sk.facebook.com/pages/%C5%BDHKm-Zvolen/248217288597264

HC Spišská Nová Ves https://sk-sk.facebook.com/pages/HC-Osy-Spi%C5%A1sk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves/176839402343624


Model súťaže:

I. fáza - časť - zákl. skupinová Každý s každým len vo svojej skupine (po 4 účastn.), 1x doma, 1x vonku = 6 stretnutí - 6 kôl
II. fáza - časť - základná - celoštátna Každý s každým (8 účastníkov), 1x doma, 1x vonku = 14 stretnutí - 14 kôl
III. fáza - časť Play-Off Play-Off Štvrťfinále (1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretn. = 3 kolá
Play-Off Semifinále (1.-4., 2.-3.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá
Play-Off O 3. miesto (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl
Play-Off Finále (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl

Hracie dni a hrací čas: sobota (SO) 17:00 hod. alebo nedeľa (NE) 14:00 hod. = vložené kolá (STR, ŠTV) o 17:00 hod.

Spišská N. Ves - SO 17:00 h., Poprad - SO 18:30 h., Nowy Targ - SO 18:00 / NE 11:00 h., Zvolen - SO 19:00 h. / NE 14:00 h., Košice - NE 13:30 h., Martin - NE 13:30 h., Krynica-Zdroj - NE 15:00 h., Prešov - NE 16:00 h.,

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase.

Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy po ukončení riadneho hracieho času sa postupuje v zmysle platných článkov 6.10 a 6.11 SP SZĽH (predĺženie, resp. samostatné nájazdy) a nariadení SK SZĽH.

Upozornenia:
a) V prípade rovnosti bodov medzi družstvami pri ukončení časti súťaže sa postupuje podľa ustanovení čl. 4.6 SP SZĽH.
b) Na základe uznesenia 2/d zo zasadnutia klubov prihlásených do Extraligy žien dňa 29.6.2016 môžu v majstrovských zápasoch Extraligy žien (seniorskej ženskej lige) štartovať hráčky od 14 rokov, tzn. hráčky, ktoré v danej sezóne dovŕšili vek 14 rokov. Hráčky, ktoré dovŕšia v danej sezóne vek 14. rokov sú povinné k štartu v extralige, alebo I. lige žien (seniorskej ženskej lige)
predložiť ostaršenie podľa tohto článku (5.6 SP SZĽH) - aktualizované tlačivo je k dispozícii na www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/formulare
c) Na základe uznesenia 2/c zo zasadnutia klubov prihlásených do EXŽ dňa 29.6.2016 môžu v majstrovských zápasoch EXŽ z klubu ŠKP Bratislava (projekt VSR) za klub štartujúci v Extralige žien 2016/2017 uplatniť celkovo akýchkoľvek 5 hráčok na striedavý štart platí podmienka, že v majstrovskom 1 zápase môže klub Extraligy žien 2016/2017 použiť maximálne 3 takéto hráčky.
d) Počet zahraničných hráčok v jednom majstrovskom zápase je v Extralige žien 2016-17 stanovený maximálne na 4 (štyri) hráčky.
e) Ostaršenie hráčok pre žiacke, dorastenecké, príp. juniorské súťaže sa realizuje v zmysle čl. 5.6 SP SZĽH predpísaným spôsobom.
f) Omladenie hráčok upravujú ustanovenia čl. 5.6.2 a nasl. SP SZĽH predpísaným spôsobom.
g) Používanie certifikovaného chrániču krku je v zmysle platných Pravidiel ĽH, SP SZĽH a nariadení KR SZĽH. Všetky hráčky bez obmedzenia veku sú povinné používať certifikovaný chránič krku. Bez chrániča krku nesmie rozhodca takúto hráčku pripustiť do hry a túto skutočnosť uvedie do poznámok k Zápisu o stretnutí. Používanie tzv. "Tretjakovskej
masky" je zakázané. Za dodržiavanie uvedených povinností zodpovedá vedúci družstva, rozhodca stretnutia a ak je delegovaný aj inštruktor rozhodcov.
h) Všetky hráčky ženského hokeja musia používať celotvárové masky. Celotvárová maska musí byť prehľadná.
i) Zahraniční účastníci Extraligy žien 2016-2017 kluby MHKL Krynica-Zdroj a MMKS Podhale Nowy Targ štartujú na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so SZĽH a národným zväzom. V tejto zmluve sú uvedené všetky špecifikácie týkajúce sa štartu, pričom počas sezóny podliehajú v rámci súťaže Extraligy žien jurisdikcii SZĽH a jej orgánov.
j) V prípade zahraničných účastníkov MHKL Krynica-Zdroj a MMKS Podhale Nowy Targ sa pre tieto účely považujú hráčky inej národnosti ako poľskej. Každý zo zahraničných účastníkov je povinný predložiť najneskôr 72 hod. pred začiatkom súťaže EXŽ 2016/2017 predložiť súpisku materských alebo hosťujúcich hráčok klubu, ktoré sú oprávnené štartovať v súťaži.
k) Počet štartov hráčok je stanovený v čl. 5.2.7 SP SZĽH.
l) Dôrazne upozorňujeme hráčky a kluby na dodržiavanie ustanovení Zák. č. 300/2008,§19,§20 a nasl. (viď www.antidoping.sk)
m) V prípade termínovej kolízie stretnutí sa postupuje v zmysle ustanovení čl. 4.2 SP SZĽH.
p) Domáce družstvo nastupuje v dresoch svetlých, hosťujúce v tmavých, ak sa družstvá nedohodnú inak.

 

II. fáza - časť Základná - celoštátna

a) Družstvá odohrajú každý s každým, 1 x doma, 1 x vonku = 14 stretnutí - 14 kôl

b) Družstvá si do II. Zákl. časti - celoštátnej prenášajú bodovú bonifikáciu za umiestnenie v I. skupinovej zákl. časti - 1A/1B = 3 b., 2A/2B = 2 b., 3A/3B = 1 b., 4A/4B = 0 b.

c) Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy v riadnom hracom čase sa postupuje podľa čl. 6.10 a 6.11 SP SZĽH.

d) V prípade rovnosti bodov medzi družstvami po ukončení II. fázy - časti ZÁKL. CELOŠTÁTNA sa postupuje v zmysle čl. 4.6. SP SZĽH.

e) Družstvá umiestnené po II. NADST. ČASTI na 1. až 8. mieste postupujú do III. Časti Play-Off Štvrťfinále

f) Začiatky stretnutí môžu byť upravené v nadväznosti na ostatné súťaže.

 

III. fáza - časť Štvrťfinále Play-Off

a) V Play-Off Štvrťfinále hrajú postupujúce družstvá umiestnené po II. fáze časť Základná - celoštátna na 1. až 8. mieste  (systémom 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.)

b) 1. a 2. stretnutie sa odohrá na zimnom štadióne vyššie umiestneného družstva po II. fáze časťti celoštátna, a príp. 3. rozhodujúce stretnutie na ihrisku družstva horšie umiestneného po II. fáze - časť Základná - celoštátna;

c) Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy v riadnom hracom čase sa postupuje podľa čl. 6.10.1.2, 6.11 a nasl., príp. nariadení SK SZĽH.

d) Do Play-Off Semifinále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v dvoch stretnutiach z troch možných.

 

III. fáza - časť Semifinále Play-Off

a) V Play-Off Semifinále hrajú postupujúce družstvá zo stretnutí II. časť Play-Off Štvrťfinále (systémom 1.-4., 2.-3.).

b) 1. stretnutie sa odohrá na zimnom štadióne horšie umiestneného družstva po II. časti (nadstavbovej),  2. a príp. 3. rozhodujúce stretnutie na ihrisku družstva lepšie umiestneného po II. časti (nadstavbovej);

c) Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy v riadnom hracom čase sa postupuje podľa čl. 6.10.1.2, 6.11 a nasl., príp. nariadení SK SZĽH.

d) Do Play-Off Finále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v dvoch stretnutiach z troch možných. Porazené družstvá budú hrať o 3. miesto.

 

 

 


V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).