Delegačné listy - Sezóna 2020/2021

Platný od 10.07.2020 do 31.08.2020

Seminár Rozhodcov a Inštruktorov Rozhodcov SZĽH