HK Delikateso Bratislava

HK Delikateso Bratislava

FDB - 222

Sídlo: Miletičova 550/1, 821 01 Bratislava, SVK

Zober puk, nie drogy, o.z.
IČO: 54229391

pk@bameko.sk -

Kontaktná osoba

Pavol Kormúth (Riaditeľ)

Telefón: 0905620800
Mobil: 0905620800

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniori (1)
Seniori (30)
SPOLU (31)