P&T HOCKEY ACADEMY

P&T HOCKEY ACADEMY

PAT - 217

Sídlo: Priemyselná 10, 917 01 Trnava, SVK

P&T HOCKEY ACADEMY o.z.
IČO: 53755766

rturaz@gmail.com -

Kontaktná osoba

Richard Turaz (štatutárny zástupca)

Telefón: 0918657073
Mobil: 0918657073

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (6)
Prípravka (6)
SPOLU (12)