HC Lučenec EST.2021

HC Lučenec EST.2021

HCL - 216

Sídlo: Hlavná ulica 254/133, 985 31 Rapovce, SVK


IČO: 53713699

hclucenecest2021@gmail.com -

Kontaktná osoba

Milan Górás (predseda)

Telefón: 0910521052
Mobil: 0910521052

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)