HK Levice s.r.o.

HK Levice s.r.o.

LEE - 213

Sídlo: Podjavorinskej 3916/21, 934 01 Levice, SVK


IČO: 53446445

hklevice.marketing@gmail.com -

Kontaktná osoba

Denisa Kleinová (manažér klubu)

Telefón: +421911699978
Mobil: +421911699978

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)