HC 07 Detva

HC 07 Detva

DTA - 206

Sídlo: Jánošíkova 3346/6, 962 12 Detva, SVK

HC 07 Detva s.r.o.
IČO: 52798721

ratomahrinova@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing.Martina Belko Žilková (ekonóm)

Telefón: 0910518967
Mobil: 0910518967