HKM Veľký Krtíš

HKM Veľký Krtíš

MVK - 205

Sídlo: Lučenecká 402/69, 990 01 Veľký Krtíš, SVK

HKM Veľký Krtíš o.z.
IČO: 52098729

hkmvelkykrtis@gmail.com -

Kontaktná osoba

Jozef Dudáš (Predseda)

Telefón: 0907667125
Mobil: 0907667125

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (4)
Prípravka (3)
Mladší žiaci (5)
Starší žiaci (3)
Dorastenci (3)
SPOLU (18)