HC Fregas Veľký Krtíš o.z.

HC Fregas Veľký Krtíš o.z.

FVK - 202

Sídlo: A.H.Škultétyho 105/1169, 990 01 Veľký Krtíš, SVK


IČO: 52257690

hcfregasvk@gmail.com -

Kontaktná osoba

Igor Talpaš (podpredseda)

Telefón: 0907958918
Mobil: 0950526366

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (4)
Prípravka (16)
Mladší žiaci (8)
Starší žiaci (4)
SPOLU (32)
Ligové súťaže
Liga prípraviek P4 Stred