HK Čaňa

HK Čaňa

HKC - 201

Sídlo: Abovská 66, 044 11 Ždaňa, SVK

EMPE plus s.r.o.
IČO: 45401438

buchlaml@icloud.com -

Kontaktná osoba

Peter Buchla (riaditeľ)

Telefón: 0911041000
Mobil: 0911041000

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Starší žiaci (1)
Seniori (9)
SPOLU (10)

Články