HC 19 Humenné

HC 19 Humenné

HCH - 200

Sídlo: Chemlonská 8, 066 01 Humenné, SVK


IČO: 52204308

hc19humenne@gmail.com -

Kontaktná osoba

Marianna Petráková (Revízor)

Telefón: 0908036003
Mobil: 0908036003

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniori (1)
Seniori (22)
SPOLU (23)

Články