Mad Dogs Bratislava

Mad Dogs Bratislava

MDB - 806

Sídlo: Vietnamská 49, 821 04 Bratislava 2, SVK

EB- Consulting s.r.o.
IČO: 46184708

ertel.boris@gmail.com -

Kontaktná osoba

Boris Ertel (Prezident)

Telefón: 0903194126
Mobil: 0903194126

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)