SFC Bratislava

SFC Bratislava

SFC - 805

Sídlo: Budynská 20, 831 03 Bratislava 3, SVK

IČO: 36653551 (SAVE FINANCE s.r.o.)

andrej.hostovecky@savefinance.sk -

Kontaktná osoba

Andrej Hosťovecký (konateľ)

Telefón: 0903258855

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)