HKM Kežmarok

HKM Kežmarok

MKK - 197

Sídlo: J. Záborského 21, 060 01 Kežmarok, SVK

HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE KEŽMAROK o.z.
IČO: 52190552

m.spitkova@gmail.com -

Kontaktná osoba

Martina Špitková (ekonóm)

Telefón: 0905940785
Mobil: 0905940785

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (1)
Prípravka (12)
Mladší žiaci (12)
Starší žiaci (6)
Dorastenci (2)
SPOLU (33)