HKM Kežmarok

HKM Kežmarok

MKK - 197

Sídlo: J. Záborského 21, 060 01 Kežmarok, SVK

IČO: 52190552 (HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE KEŽMAROK o.z.)

martin.griglak@tlaciarenkezmarok.eu -

Kontaktná osoba

Martin Griglák

Telefón: 0903604353
Mobil: 0903604353

Súťaže, vekové kategórie a hráči