HK HUMENSKÉ LEVY

HK HUMENSKÉ LEVY

HUL - 196

Sídlo: Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, SVK

david.godzak@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing.David GODŽÁK (manager/Administrátor EM)

Telefón: 0907 925573
Mobil: 0907 925573

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (8)
Prípravka (24)
Mladší žiaci (29)
Starší žiaci (26)
Kadeti (6)
Dorastenci (4)
SPOLU (97)