Ľubovnianski Rytieri HC

Ľubovnianski Rytieri HC

LRH - 195

Sídlo: Tehelná 10, 064 01 Stará Ľubovňa, SVK

Ľubovnianski Rytieri HC o. z.
IČO: 52019781

info@lubovnianskirytieri.sk - www.lubovnianskirytieri.sk

Kontaktná osoba

Róbert Čandík (manažér)

Telefón: 0904926584
Mobil: 0904926584
Webová stránka: www.lubovnianskirytieri.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (13)
Prípravka (27)
Mladší žiaci (15)
SPOLU (55)