OZ Na ľade

OZ Na ľade

NLB - 194

Sídlo: Stavbarská 54, 821 07 Bratislava 2, SVK

IČO: 42358523 (OZ Na ľade )

oznalade@oznalade.sk -

Kontaktná osoba

Martin Gembický (predseda)

Mobil: 0903650633

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)