Roller Hammers

Roller Hammers

RHB - 803

Sídlo: Oregánova 1, 900 46 Most pri Bratislave, SVK

IČO: 31771696 (Kladivári Bratislava o.z.)

peichalr@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Roman Peichal (predseda)

Telefón: 0905627715
Mobil: 0905627715

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)