Trnava Warriors

Trnava Warriors

WTT - 802

Sídlo: Novomeská 1, 917 01 Trnava, SVK

Trnava Warriors o.z.
IČO: 42159971

jurajbelko@zoznam.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Belko (Podpredseda)

Telefón: 0917645772
Mobil: 0917645772

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)