HC Slovakia Talents

HC Slovakia Talents

STB - 193

Sídlo: Špitalská 49, 811 08 Bratislava, SVK

Slovakia Talents o.z.
IČO: 51280281

andreabezak@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Andrea Bezáková (Hospodár)

Telefón: 0905570238
Mobil: 0905570238

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (1)
Prípravka (5)
Mladší žiaci (10)
Starší žiaci (12)
SPOLU (28)