HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

STZ - 192

Sídlo: SNP 15/33, 965 01 Žiar nad Hronom, SVK

SPORT TREND, s.r.o.
IČO: 44502800

rastislav_uhrovic@slovtravel.com -

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Uhrovič (Konateĺ )

Telefón: 0905871345
Mobil: 0905871345

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (8)
Prípravka (21)
SPOLU (29)