HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

STZ - 192

Sídlo: Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom, SVK

IČO: 44502800 (SPORT TREND, s.r.o.)

rastislav_uhrovic@slovtravel.com -

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Uhrovič (Konateĺ )

Telefón: 0905871345
Mobil: 0905871345

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (5)
Prípravka (8)
SPOLU (13)