HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

HK SPORT TREND Žiar nad Hronom

STZ - 192

Sídlo: SNP 15/33, 965 01 Žiar nad Hronom, SVK

SPORT TREND, s.r.o.
IČO: 44502800

info@sporttrend.eu -

Kontaktná osoba

Ing. Peter Uhrovič (Konateĺ )

Telefón: 0905324190
Mobil: 0905324190

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (18)
Prípravka (31)
Mladší žiaci (22)
Starší žiaci (14)
SPOLU (85)