HK 18 Karpatský Sokol

HK 18 Karpatský Sokol

KSP - 191

Sídlo: Rozálka 7, 902 01 Pezinok, SVK

Hokejový klub HK 18 Karpatský Sokol
IČO: 51974908

majdak@airavata.sk -

Kontaktná osoba

Marek Majdák (Manažér/Administrátor EM SZĽH)

Telefón: 0901911505
Mobil: 0940400018

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (15)
Prípravka (43)
Mladší žiaci (21)
SPOLU (79)