Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

PIR - 189

Sídlo: Hlboká 92, 921 01 Piešťany, SVK


IČO: 44731124

shk37@shk37.sk -

Kontaktná osoba

Jaroslav Lušňák (prezident)

Telefón: 0911946001
Mobil: 0911946001

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (1)
Starší žiaci (1)
Seniori (29)
SPOLU (31)
Ligové súťaže
2. hokejová liga