Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

PIR - 189

Sídlo: Hlboká 92, 921 01 Piešťany, SVK


IČO: 44731124

shk37@shk37.sk -

Kontaktná osoba

Jaroslav Lušňák (prezident)

Telefón: 0911946001
Mobil: 0911946001

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Prípravka (1)
Dorastenci (2)
Seniori (17)
SPOLU (20)