HK Ružinov mládež

HK Ružinov mládež

RBM - 188

Sídlo: Ružinovská 4, 820 01 Bratislava 2, SVK


IČO: 50528548

vitalos.hkruzinov@gmail.com -

Kontaktná osoba

Miroslav Vitaloš (sekretár HK)

Telefón: 0905552516
Mobil: 0905552516

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)